Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här anmäler du dig till Skatteförvaltningens register i MinSkatt

  1. Gå till MinSkatt och där till fliken Kunduppgifter och välj sedan punkten Ändra registeruppgifter. På ingångssidan kan du även välja fliken Skatteärenden och där i punkten Registreringar och tillstånd välja Ändring av uppgifter i moms-, förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistren.

    Observera att du inte kan ändra registreringsuppgifterna förrän företaget eller organisationen har ett FO-nummer.

  2. Välj på sidan de register som du vill ansluta dig till. Markera vid varje register om du vill ansluta dig till registret eller inte. Gå från sidans nedre kant till den följande sidan.

  3. Ange på den här sidan närmare uppgifter om ändringen.

  4. Du kan också lägga till behövliga bilagor.

  5. På nästa sida ser du ett sammandrag och kan ännu redigera dina uppgifter. Kontrollera uppgifterna och skicka blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2023