Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här ändrar du i MinSkatt alternativen till återbäring av skatter på eget initiativ

Du kan i MinSkatt ändra på de alternativ som hänför sig till återbäring av skatter på eget initiativ. Du kan välja en återbäringstidpunkt och en återbäringsgräns i euro för dina skatter, det vill säga hur stora belopp som ska återbäras på ditt konto. Om du till exempel i misstag har betalat för mycket i skatt på eget initiativ kan du i MinSkatt också ansöka om att få tillbaka en egen inbetalning.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

 1. Se bild

  Välj på ingångssidan i MinSkatt fliken Funktioner.

 2. Se bild

  I punkten Återbäringsansökningar ska du välja länken Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ.

 3. Se bild

  Återbäringstidpunkt och återbäringsgräns: I MinSkatt kan du ändra återbäringstidpunkten och återbäringsgränsen genom att välja knappen Redigera uppgifter.

  Återbäringsbegäran: Du kan begära återbäring genom att välja knappen Ansök om återbäring. Se anvisningarna till återbäringsbegäran i punkt 6.

 4. Se bild

  Återbäringstidpunkt och återbäringsgräns

  Fasen Uppgifterna om återbäringsansökan: Välj av alternativen den återbäringstidpunkt som du önskar. Anmäl den nya återbäringsgränsen i punkten Ny uppgift.

 5. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Välj till sist knappen Skicka.

 6. Se bild

  Återbäringsbegäran

  Fasen Uppgifterna om återbäringsansökan: På sidan ser du det kontonummer som Skatteförvaltningen använder vid utbetalningen av återbäringen och det belopp som kan återbäras. Om du vill ändra kontonumret ska du läsa anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt.

  Ange det belopp som du vill få som återbäring i punkten Beloppet på återbäringsbegäran.

  Du kan också lämna en återbäringsbegäran genom att på ingångssidan i punkten Betalningssituation välja länken Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ. Länken visas när du har sådan outnyttjad inbetalning eller kreditering som du kan begära i återbäring.

 7. Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Välj till sist knappen Skicka.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021