Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Så här ansöker du om att bli registrerat bilskatteombud i MinSkatt

  1. MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Skatteärenden.

  2. I punkten Registreringar och tillstånd välj länken Registrering av bilskatteombud.

  3. Fyll i Registeruppgifter. Ändra vid behov kontaktuppgifterna för den person som lämnar tilläggsuppgifter om registreringen. Om företaget för in nya fordon i landet kan du ange olika kontaktpersoner för bilskattedeklarationer och anmälningar om prisuppgifter. Välj knappen Fortsätt till följande fas Förhandsgranska och skicka.

  4. Kontrollera att de uppgifter som du lämnat är korrekta. Vid behov kan du ännu redigera uppgifter via knappen Redigera eller Föregående. När alla uppgifter är rätt välj knappen Skicka.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024