Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här hittar du beslut, brev och beskattningsintyg i MinSkatt

 1. Välj fliken Kontakt.

 2. Välj i punkten Beslut och brev länken Öppna besluten och breven.

   

   

 3. På listan visas alla de beslut och brev som du har fått under de senaste 12 månaderna.

  Över 12 månader gamla, öppnade eller arkiverade beslut och brev hittar du endast genom att använda sökfunktionen.

  • Beskattningsbeslutet finns med i listan om beslutet är färdigt.
  • Om du inte hittar något beslut som gäller din inkomstbeskattning är dina beskattningsuppgifter ännu under behandling och kan ändras fram till den dag då din beskattning slutförs. Vi skickar beskattningsbesluten före utgången av oktober.

Från och med vilka år finns olika beskattningsbeslut i MinSkatt

Alla tidigare beskattningsbeslut finns inte i MinSkatt. Beslut och brev visas i MinSkatt från och med den tidpunkt då det blivit möjligt att sköta skatteärenden som hänför sig till dem i MinSkatt – exempelvis

 • gåvobeskattningen från ingången av 2016
 • moms och övriga skatter på eget initiativ från ingången av 2017
 • inkomstbeskattningen av samfund från ingången av 2017
 • inkomstbeskattningen av privatpersoner (bland annat skattekort) från och med november 2018
 • överlåtelsebeskattningen och anmälningar om byggande från och med november 2019
 • fastighetsbeskattningen från ingången av 2020
 • bilbeskattningen och punktbeskattningen från ingången av 2021.

Om du behöver dina tidigare beskattningsuppgifter, läs anvisningen på sidan Enskilda begäranden om handlingar, i punkten Beställning av egna beskattningshandlingar.

Sidan har senast uppdaterats 22.2.2024