Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Så här deklarerar du hyresinkomsterna och betalar skatten

Får du hyresinkomster från uthyrning av exempelvis en bostad, ett fordon eller annan egendom? Hyresinkomsterna och de kostnader som hänför sig till dem ska alltid deklareras i beskattningen. Du ska deklarera dessa uppgifter även om det inte kvarstår någon skatt att betala för hyresinkomsterna efter att du dragit av kostnaderna.

Deklarera hyresinkomsterna för 2023 i skattedeklarationen i vår

När du får den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2024 ska du kontrollera uppgifterna i den.

 • Om uppgifterna om hyresinkomsterna och kostnaderna är färdigt rätt behöver du inte komplettera skattedeklarationen.
 • Om uppgifter saknas ska du deklarera de hyresinkomster som du har fått under 2023 och kostnaderna som hänför sig till dem.
 1. I sektionen Inkomstskatt för personer ska du välja punkten Förhandsifylld skattedeklaration 2023 och där länken Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen.

 2. Välj länken Korrigera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

 3. Skattedeklarationen består av fem faser. Om du gör ändringar i skattedeklarationen ska du skicka skattedeklarationen i den sista fasen Förhandsgranska och skicka: Rulla ner sidan och välj knappen Skicka.

Ange i denna punkt hyresinkomster som du får exempelvis av följande egendom:

 • aktielägenhet
 • fastighet
 • veckoaktie
 • bil, husvagn, båt
 • maskin eller anläggning.

Du ska deklarera dessa uppgifter även om det inte kvarstår någon skatt att betala på hyresinkomsterna efter att kostnaderna dragits av. Ange i denna punkt också kostnaderna för uthyrningen. Läs närmare om vilka kostnader för uthyrningen du får dra av.

Om du bara äger en del av ett hyresobjekt ska du endast deklarera din egen andel av hyresinkomsterna och de kostnader som hänför sig till dem.

Om du har deklarerat hyresinkomsterna redan tidigare för ditt skattekort eller för skattedeklarationen eller betalat förskottsskatt på hyresinkomsterna kan uppgifterna redan visas färdigt på skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och komplettera de uppgifter som saknas.

Obs. Ange hyresinkomster från utlandet i punkten Utländska inkomster. Deklarera de hyresinkomster du fått från gårdsbruket (såsom arrende av åkermark) på skattedeklarationen för jordbruk.

Har du hyrt ut en bostad eller annan egendom via en applikation eller webbplats? Skatteförvaltningen får information om inkomster som du fått via en digital plattform både i Finland och utomlands och övervakar hur du deklarerar dessa uppgifter i beskattningen. Uppgifterna visas inte färdigt i skattedeklarationen så du ska alltid komma ihåg att deklarera inkomsterna och avdragen.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Hyresinkomster som vi har uppgifter om visas på skattedeklarationen i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja länken med hyresobjektet. Redigera de uppgifter som behöver redigeras.

Om du endast ser en del av hyresinkomsterna ska du lägga till den inkomst som saknas genom att välja knappen Lägg till en ny hyresinkomst.

Om inga hyresinkomster visas i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga inkomster. Svara Ja i punkten Hyresinkomster och välj sedan länken Lägg till en ny hyresinkomst.

 • Välj viken egendom du har hyrt ut.
 • Lämna närmare uppgifter exempelvis om lägenheten. Observera att du endast kan lämna uppgifterna om en lägenhet åt gången.
 • Lämna uppgifter om alla de hyresgäster som har hyrt objektet under året.
 • Ange i egna fält inkomsterna av och kostnaderna för uthyrningen av detta ena objekt.
 • Välj knappen OK.

Om du har fått hyresinkomster av ett annat objekt ska du på nytt välja länken Lägg till en ny hyresinkomst.

Om du gör avskrivningar av anskaffningsutgifterna för byggnader, möbler, hushållsmaskiner eller annan lös egendom ska du ange uppgifterna i punkten Uträkning av avskrivningar. Punkten Uträkning av avskrivningar visas endast när hyresobjektet är en fastighet eller annan egendom. Läs mer om avskrivningar

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Använd rätt blankett:

Så här deklarerar du hyresinkomster för 2024

Du kan deklarera hyresinkomsterna och betala skatten redan under det innevarande året på två olika sätt:

 1. Deklarera hyresinkomsterna och kostnaderna för ditt skattekort. Då beaktas skatten som ska betalas för hyresinkomsterna i skatteprocenten på ditt skattekort. I praktiken betalar du skatten för hyresinkomsterna till exempel i samband med förskottsinnehållningen på din lön.
 2. Du ansöker om förskottsskatt och betalar skatten för hyresinkomsterna som separata betalningsrater. I praktiken betalar du skatten i 2–12 betalningsrater under året. Du får separata anvisningar om betalningen.
 1. I sektionen Inkomstskatt för personer ska du i punkten Skattekort och förskottsskatt 2024 välja länken Skattekort och förskottsskatt.

 2. Välj knappen Beställ ett nytt skattekort.

 3. Välj till följande knappen där det står Välj den fullständiga versionen av ansökan.

  I punkten Hyresinkomster kan du senare välja om du betalar skatterna som förskottsskatter eller i skatteprocenten på skattekortet.

 1. Fasen Bakgrundsinformation:

  Kontrollera att dina uppgifter stämmer.

  I punkten Kontaktuppgifter för person som kan ge ytterligare information visas dina egna kontaktuppgifter om Skatteförvaltningen har dem. Om någon annan lämnar mer information om ansökan ska du lämna hens kontaktuppgifter.

 2. Fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag:

  Du ser uppgifterna om de inkomster och avdrag på basis av vilka ditt nuvarande skattekort har beräknats. Du kan ändra på uppgifterna i den här fasen. Om du har tidigare hyresinkomster ska du också ange de nya hyresinkomsterna i den här fasen.

  Om du anger hyresinkomster för första gången ska du gå till följande fas som är Övriga inkomster.

 3. Fasen Övriga inkomster:

  Välj i punkten Hyresinkomster först knappen Ja och därefter länken Lägg till en ny hyresinkomst.

 4. Välj viken egendom du har hyrt ut.

 5. Lämna närmare uppgifter exempelvis om lägenheten. Observera att du endast kan lämna uppgifterna om en lägenhet åt gången.

 6. Lämna uppgifter om varje hyresgäst som hyr samma objekt.

 7. Ange hyresinkomsterna och kostnaderna för uthyrningen i egna fält.

 8. Om du får hyresinkomster av en fastighet eller annan egendom kan du göra avskrivningar. Välj länken Uträkning av avskrivningar. Välj därefter länken Lägg till en ny avskrivning. Ange uppgifterna om avskrivningen.

 9. Välj knappen OK.

 10. Om du har fått hyresinkomster av andra objekt ska du ange varje hyresobjekt separat genom att på nytt välja länken Lägg till en ny hyresinkomst.

 11. Välj sedan om du vill betala skatterna på hyresinkomsterna som förskottsskatt eller om du vill att de beaktas i skattesatsen på ditt skattekort.

 12. Fasen Övriga avdrag:

  Ange eventuella avdrag: Vid avdrag ska du välja knappen Ja. Därefter kan du ange närmare uppgifter.

 13. Fasen Leveranssätt:

  Om du valde förskottsskatt ska du gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  Om du valde skattekort:

  • Ange från vilket datum du vill att ditt nya skattekort ska vara giltigt.
  • Välj om du vill ha skattekortet
   • endast elektroniskt i MinSkatt
   • i MinSkatt och på papper hem per post
   •  i MinSkatt och direkt till utbetalaren.

  Om du väljer den sista punkten ska du därefter fylla i till exempel löneutbetalarens adressuppgifter.

 14. Fasen Förhandsgranska och skicka:

  Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående. I denna fas ser du också de eventuella betalningsraterna för förskottsskatt.

  När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

Om du inte deklarerar hyresinkomsterna för skattekortet eller ansöker om förskottsskatt ska du deklarera alla inkomsterna och kostnaderna följande vår i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Då ska du betala skatten efteråt som kvarskatt.

Anvisningar till skattekort och förskottsskatt

Du kan lämna uppgifter om hyresinkomster för 2024 när du ansöker om skattekort eller förskottsskatt i MinSkatt. Uppgifterna som du angett överförs i allmänhet automatiskt till skattedeklarationen för följande vår.

Sidan har senast uppdaterats 26.4.2024