Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här gör du en registreringsanmälan inom punktbeskattningen i MinSkatt

Med denna anmälan kan du lämna en anmälan om registrering för punktbeskattningen, uppdatera dina registeruppgifter eller avsluta en registrering. 

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster). Gör sedan så här:

 1. Välj fliken Skatteärenden.

 2. Välj sektionen Registreringar och tillstånd och i den länken Registrering för punktbeskattning.

  Registreringen består av 3 faser. Du ser dem i fasstigen som finns under företagets namn.

 3. Fasen Basuppgifter:

   • Välj typ av anmälan: ange om du håller på att göra en ny registrering, uppdatera registeruppgifterna eller avsluta registreringen.
   • I punkten Val av verksamhet eller stöd ska du välja den punktskattepliktiga verksamhet eller stödtagartyp som anmälan gäller.
   • Om du ska avsända eller ta emot alkohol, tobak eller flytande bränslenälja Certifierad avsändare eller Certifierad mottagare.
   • Observera att du inte kan ändra ditt val efter att du gått vidare till följande fas.
   • Ändra vid behov kontaktuppgifterna för den person som kan ge tilläggsuppgifter. När du har angett alla uppgifter ska du gå till nästa fas med knappen Fortsätt.
 4. Fasen Registeruppgifter:

  Ange registreringens första dag och övriga begärda uppgifter.

 5. Fasen Förhandsgranska och skicka:

  Kontrollera att uppgifterna som du har angett är rätt. Vid behov kan du ännu redigera registeruppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifterna är rätt ska du välja knappen Skicka.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024