Så här betalar du skatter i MinSkatt

  1. Du kan betala skatter som nätbetalning i MinSkatt och kontrollera de uppgifter som du behöver för betalningen, såsom referensnumret för skatter och Skatteförvaltningens kontonummer.

    Välj länken Betala skatter som finns på MinSkatts ingångssida under Funktioner eller på varje skatteslags sida.

  2. I fönstret ser du de skatter som ska betalas och uppgifterna som behövs vid betalningen. Du kan betala skatter direkt via knappen som finns vid skatteslaget, t.ex. Betala inkomstskatt för personer.

  3. Ange betalningsbeloppet och klicka på Nästa.

    Betalningsdatumet blir automatiskt den innevarande dagen. Det går inte att ändra på skattens förfallodag men du kan betala den i rater om du vill.

  4. Klicka på Öppna nätbanken för att betala skatterna i din nätbank.

  5. När du har betalat skatten visas betalningen i MinSkatt inom 1–2 dagar.