Hur rättas uppgifter i punktskattedeklarationen?

Om du upptäcker ett fel i punktskattedeklarationen ska du rätta felet utan dröjsmål. Du måste korrigera de felaktiga uppgifterna även om skattebeloppet inte ändras.

Korrigera felet genom att lämna en ersättande skattedeklaration för den skatteperiod som felet gäller. Den nya deklarationen ersätter den tidigare deklarationen i sin helhet. Du kan använda uppgifterna i den tidigare deklarationen som grund.

Kom också ihåg att betala den skatt som saknas om du ursprungligen har deklarerat för lite skatt att betala.

Skattedeklarationen kan inte rättas på den grunden att skattebeloppet skulle ändras med anledning av återbäring av punktskatt. Återbäring av punktskatt ska alltid ansökas separat. Återbäringen kan alltså inte deklareras i punktskattedeklarationen eller dras av från det skattebelopp som ska betalas.

Lämna en ersättande deklaration så här:

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster). Gör sedan så här:

 1. Välj fliken Egna skatteslag.

 2. Välj den punktskatt vars uppgifter du vill korrigera.

 3. Välj en länk för att lämna punktskattedeklarationen, till exempel Lämna en alkoholskattedeklaration.

 4. Välj deklarationen för den skatteperiod som du vill korrigera. Om din skatteperiod exempelvis är en månad och du upptäcker ett fel i deklarationen för november 2023 ska du välja perioden 30.11.2023.

  Korrigeringen av en deklaration består av 3 faser. Du ser faserna ovanför ditt eller företagets namn.

 5. Fasen Basuppgifter:
  Gör de korrigeringar som behövs. Samtidigt kan du också ändra på uppgifterna om den person som lämnar tilläggsuppgifter.

 6. Fasen Uppgifter om verksamheten:
  Gör de korrigeringar som behövs. Genom att välja knappen Öppna specifikation kan du fylla i uppgifterna om beskattningsbara och skattefria produkter.

 7. Fasen Förhandsgranska och skicka:
  Kontrollera att uppgifterna stämmer. Välj till sist knappen Skicka.

Exempel 1: En godkänd upplagshavare av läskedrycker upptäcker i juni 2024 att hen har deklarerat apelsinsaft i skattedeklarationen för läskedrycker för skatteperioden 03/2024 felaktigt i en produktgrupp för sockerfria läskedrycker. Upplagshavaren lämnar en ersättande skattedeklaration för skatteperioden 03/2024 och deklarerar där saften i rätt produktgrupp.

Exempel 2: En godkänd upplagshavare av alkohol och alkoholdrycker upptäcker i mars 2024 att hen har gjort ett fel i skattedeklarationen för alkohol och alkoholdrycker för skatteperioden 01/2024. Deklarationen innehåller en felaktig uppgift om att etylalkohol hade använts för tillverkning av läskedrycker även om den hade använts för tillverkning av alkoholdrycker. Upplagshavaren lämnar en ersättande skattedeklaration för skatteperioden 01/2024 och deklarerar där etylalkoholen i rätt punkt.

Exempel 3: Ett nätbolag upptäcker i oktober 2024 att det deklarerat mängden av elström fel i sin elskattedeklaration för skatteperioden 04/2024. Nätbolaget lämnar en ny, ersättande skattedeklaration för skatteperioden 04/2024 där det deklarerar den rätta mängden av elström.

Exempel 4: En godkänd upplagshavare frisläpper produkter för konsumtion under skatteperioden 01/2024. En del av produkterna återförs till skatteupplaget i februari 2024. Den godkända upplagshavaren deklarerar och betalar punktskatten på alla produkter som frisläppts för konsumtion på den utsatta dagen för skatteperioden 01/2024, dvs. 12.3.2024. Hen ansöker separat om skatteåterbäring för produkter som har återförts till skatteupplaget.

Exempel 5: En nätsinnehavare överlåter under skatteperioderna 01-07/2024 elström enligt skatteklass I till en elanvändare. Nätinnehavaren deklarerar och betalar elskatt enligt skatteklass I. Elanvändaren upptäcker i slutet av juli 2024 att hen har rätt till elström enligt skatteklass II och meddelar nätinnehavaren detta. Elanvändare ansöker om skillnaden mellan skatteklass I och II med en separat återbäringsansökan.

Läs också:

Så här söker du ändring i ett beslut om skatter på eget initiativ

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2023