Hur rättas uppgifter i punktskattedeklarationen?

Om du upptäcker ett fel i punktskattedeklarationen, rätta felet utan dröjsmål. De felaktiga uppgifterna måste rättas även om skattebeloppet inte skulle ändras.

Rätta felet genom att lämna in en ersättande deklaration för den skatteperiod som felet gäller. Den nya deklarationen ersätter den tidigare deklarationen i sin helhet. Du kan använda uppgifterna i den tidigare deklarationen som grund.

Kom också ihåg att betala den skatt som saknas om du ursprungligen har deklarerat för lite skatt att betala.

Rätta alltid punktskattedeklarationen för den skatteperiod som felet gäller.

 1. Välj Alla funktioner och där Skatter på eget initiativ. Välj därefter den punktskatt vars uppgifter du vill korrigera. Välj till sist rätt period.

 2. Välj den skatteperiods punktskattedeklaration som du vill korrigera. Om exempelvis din skatteperiod är en månad och du upptäcker ett fel i deklarationen för januari 2021 ska du välja perioden 31.1.2021.

 3. Välj Korrigera.

 4. Välj Orsak för korrigeringen:

  • Räkne- eller ifyllningsfel om du korrigerar uppgifter på grund av ett räkne- eller ifyllningsfel.
  • Ändrad rättspraxis om du korrigerar uppgifter med anledning av en ändring i rättspraxis.
  • Handledning i samband med skatterevision om du rättar deklarationen på grund av handledning du fått i samband med en skatterevision.
  • Felaktig lagtolkning om du ursprungligen har tolkat lagen fel, du har exempelvis först deklarerat produkten i fel produktgrupp och du korrigerar den rätta produktgruppen till deklarationen.
 5. Gör de korrigeringar som behövs.

 6. Skicka deklarationen.

Exempel 1: En godkänd upplagshavare av läskedrycker upptäcker i juni 2021 att hen har deklarerat apelsinsaft i skattedeklarationen för läskedrycker för skatteperioden 03/2021 felaktigt i en produktgrupp för sockerfria läskedrycker. Upplagshavaren lämnar en ersättande skattedeklaration för skatteperioden 03/2021 och deklarerar där saften i rätt produktgrupp.

Exempel 2: En godkänd upplagshavare av alkohol och alkoholdrycker upptäcker i mars 2021 att hen har gjort ett fel i skattedeklarationen för alkohol och alkoholdrycker för skatteperioden 01/2021. Deklarationen innehåller en felaktig uppgift om att etylalkohol hade använts för tillverkning av läskedrycker även om den hade använts för tillverkning av alkoholdrycker. Upplagshavaren lämnar en ersättande skattedeklaration för skatteperioden 01/2021 och deklarerar där etylalkoholen i rätt punkt.

Exempel 3: Ett nätbolag upptäcker i oktober 2021 att det deklarerat mängden av elström fel i sin elskattedeklaration för skatteperioden 04/2021. Nätbolaget lämnar en ny, ersättande skattedeklaration för skatteperioden 04/2021 där det deklarerar den rätta mängden av elström.

Skattedeklarationen kan inte rättas på den grunden att skattebeloppet skulle ändras med anledning av återbäring av punktskatt. Återbäring av punktskatt ska alltid ansökas separat. Återbäringen kan alltså inte deklareras i punktskattedeklarationen eller dras av från det skattebelopp som ska betalas.

Exempel 4: En godkänd upplagshavare frisläpper produkter för konsumtion under skatteperioden 01/2021. En del av produkterna återförs till skatteupplaget i februari 2021. Den godkända upplagshavaren deklarerar och betalar punktskatten på alla produkter som frisläppts för konsumtion på den utsatta dagen för skatteperioden 01/2021, dvs. 12.3.2021. Hen ansöker separat om skatteåterbäring för produkter som har återförts till skatteupplaget.

Exempel 5: En nätsinnehavare överlåter under skatteperioderna 01-07/2021 elström enligt skatteklass I till en elanvändare. Nätinnehavaren deklarerar och betalar elskatt enligt skatteklass I. Elanvändaren upptäcker i slutet av juli 2021 att hen har rätt till elström enligt skatteklass II och meddelar nätinnehavaren detta. Elanvändare ansöker om skillnaden mellan skatteklass I och II med en separat återbäringsansökan.

Läs också: