Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Att anmäla, begära och korrigera uppgifter begränsat i MinSkatt

När du loggar in i MinSkatt och väljer länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat, kan du

  • lämna vissa årsanmälningar, anmälningar och deklarationer
  • göra uppgiftsbegäranden om enskilda handlingar
  • be om en diskussion på förhand (endast samfund)
  • på din kunds vägnar skicka en bouppteckning eller göra övriga begäranden som anknyter till bouppteckningen
  • lämna fastighetsmäklares eller värdepappershandlares överlåtelseskattedeklaration
  • ansöka om källskattekort för dividend-, ränte- eller royaltyinkomst (endast samfund)
  • ansöka om återbäring av källskatt för dividend-, ränte- eller royaltyinkomst (privatpersoner och samfund)
  • lämna en anmälan om ett rapporteringspliktigt arrangemang (privatpersoner eller dödsbon)

Du behöver ingen Suomi.fi-fullmakt när du lämnar eller begär uppgifter begränsat på någon annans vägnar.

När du lämnar uppgifter om en annan person eller om ett företag eller samfund via denna länk kombineras uppgifterna inte på något sätt med dina personliga skatteärenden. Uppgifterna visas inte heller i samband med dina beskattningsuppgifter i MinSkatt. I tjänsten sparas dock en logguppgift om vem som har lämnat anmälningar och deklarationer.

Anvisningar som stöd för att sköta skatteärenden

Årsanmälningar

Enskilda begäranden om handlingar

Begäran om en diskussion på förhand

Så här skickar du bouppteckningshandlingen till Skatteförvaltningen

Utländskt samfunds ansökan om källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomst

Ansökan om återbäring av källskatt på dividend-, ränte- och royaltyinkomst – fysiska personer

Ansökan om återbäring av källskatt på dividend-, ränte- och royaltyinkomst – utländska samfund

Anmälan om rapporteringspliktigt arrangemang (DAC6)

Hur kan man korrigera en skickad anmälan eller deklaration?

Om det har funnits ett fel i de uppgifter som du skickat, ska du skicka en ny anmälan eller deklaration som innehåller de rätta uppgifterna. Den nya anmälan eller deklarationen ersätter de uppgifter som du skickat tidigare.

Om du behöver korrigera en årsanmälan eller fastighetsmäklarens eller värdepappershandlarens överlåtelseskattedeklaration korrigeras anmälan eller deklarationen på ett annat sätt. Läs närmare anvisningar:

Korrigering av årsanmälningar

Korrigering av fastighetsmäklares och värdepappershandlares överlåtelseskattedeklaration

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023