Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här hittar du de viktigaste funktionerna för registrerade förvarare i MinSkatt

Det väsentligaste för registrerade förvarare är till exempel att de ska kunna hantera e-postmeddelanden, svara på utredningsbegäranden och granska årsanmälningsuppgifter. Med hjälp av denna anvisning hittar du dessa funktioner i MinSkatt.

Hantering av e-postmeddelanden

 1. Du kan beställa meddelanden till din e-post om händelser i MinSkatt. Du får alltså ett e-postmeddelande om det exempelvis finns ett nytt beslut eller ett nytt meddelande i MinSkatt.

  Välj länken Redigera egna uppgifter.

 2. Om du vill få meddelanden till din e-post om anmärkningar och påminnelser i MinSkatt ska du kontrollera att du valt alternativet Ja.

  Om du vill välja om vems ärenden du vill få meddelanden ska du välja knappen Välj önskade meddelanden. Du får alltid ett meddelande om utredningsbegäranden utan ett separat val. Läs mer om val av e-postmeddelanden

Utredningsbegäranden

 1. Om du har fått en utredningsbegäran hittar du den på fliken Kontakt. På samma flik hittar du också andra inkomna beslut och brev. Välj länken Granska utredningsbegäranden i punkten Begäranden om utredning.

 2. Läs utredningsbegäran genom att välja länken Öppna eller svara på den genom att välja länken Svara. Ett svar på utredningsbegäran kan också vara en korrigerad Årsanmälan av registrerad förvarare.

 3. Skriv ett fritt formulerat svar och lägg vid behov till bilagor. Välj knappen Fortsätt för att förhandsgranska och skicka ditt svar.

Årsanmälningsuppgifter

 1. Du kan granska årsanmälningsuppgifter på fliken Funktioner. Välj länken Årsanmälningsuppgifter som gäller en registrerad förvarares dividender  i punkten Företagsverksamhet.

 2. Välj det år vars uppgifter du vill läsa.

 3. I sammandragsvyn ser du

  • meddelandeuppgifter om en registrerad förvarares årsanmälningar
  • jämförelse av den registrerade förvararens anmälningar (sammandrag och specifikationsuppgifter)
  • registrerad förvarares årsanmälningar enligt ISIN-koder
  • avstämning av den registrerade förvararens uppgifter enligt ISIN-kod.
 4. Registrerad förvarares årsanmälningar enligt ISIN-koder

  Genom att klicka på länken för ISIN-koden i tabellen kan du läsa uppgifterna separat för varje ISIN-kod om antalet mottagarspecifikationer som förvararen angett  och dividendbelopp som förmedlats till andra registrerade förvarare.

 5. Avstämning av den registrerade förvararens uppgifter enligt ISIN-kod

  Du kan granska avstämningen av den registrerade förvararens uppgifter enligt ISIN-kod genom att klicka på länken för ISIN-koden i tabellen för att öppna bildvyn.

  Här ser du de dividender du angett, men också de dividender som förmedlats till dig (Dividender som fåtts) samt den part som förmedlat dividenderna (Förvararens eller uppgiftslämnarens uppgifter).

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023