Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vero.fi-sivuston oikotieosoitteet

Linkittäminen vero.fi-sivustoon onnistuu erikseen tehdyillä selväkielisillä oikotieosoitteilla.

Vero.fi-sivuston oikotieosoitteita
Sivu Oikotieosoite
Ajoneuvon veroton käyttö – henkilöasiakkaat www.vero.fi/ajoneuvonverotonkaytto
Apurahat www.vero.fi/apurahat
Arvonlisävero www.vero.fi/alv
Arvonlisäveron erityisjärjestelmät (One Stop Shop) www.vero.fi/oss
Arvonlisäverotunnisteen tarkistus www.vero.fi/VAT-numerotarkistus
Asiakaspalautteet www.vero.fi/palaute
Asioi verkossa www.vero.fi/asioiverkossa 
www.vero.fi/verkkoasiointi
Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus www.vero.fi/asoy 
www.vero.fi/asunto-osakeyhtio
Autoverotus – kun tuot tai ostat ajoneuvon, jota ei ole rekisteröity Suomeen www.vero.fi/autoverotus
Avoimia työpaikkoja Verohallinnossa www.vero.fi/tyopaikat
www.vero.fi/töihin
Avoin data www.vero.fi/avoindata
Ennakkovero – henkilöasiakkaat www.vero.fi/ennakkovero
Ennakkovero – yritysasiakkaat www.vero.fi/yritykset/ennakkovero
Esittelyajoneuvon veroton käyttö www.vero.fi/esittelyajoneuvo
Esitys- ja opetusmateriaalit www.vero.fi/materiaalit
Esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös www.vero.fi/veroilmoitus
Esitäytetty veroilmoitus – näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla  www.vero.fi/veroilmoitus/ohje
Etätyö ja vähennykset  www.vero.fi/etatyo
FATCA, CRS ja DAC2 (Kanasainvälinen tietojenvaihto) www.vero.fi/fatcacrs
Finanssiala ja verotus www.vero.fi/finanssiala
Henkilöasiakkaiden etusivu www.vero.fi/henkiloasiakkaat
Julkisyhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus www.vero.fi/yhteisetuus
Kesätyöntekijän veroasiat www.vero.fi/kesatyot
Kiinteistövero www.vero.fi/kiinteistovero
Kiinteistöveron maksuohjeet www.vero.fi/kiinteistoveronmaksaminen
Kotitalousvähennys www.vero.fi/kotitalousvahennys
Kun palkkaat työntekijän tai ostat palvelua – kotitalouden velvollisuudet työnantajana www.vero.fi/kotitaloustyonantajana
Lomakkeet www.vero.fi/lomakkeet
Luovutusvoitto ja luovutustappio www.vero.fi/omaisuudenluovutus
Lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemukset www.vero.fi/lahdeverohakemukset
Maahantuonnin arvonlisäverotus www.vero.fi/maahantuonninalv
Maapohja – näin verotusarvo muodostuu www.vero.fi/kiinteistovero/maapohja
Maatalouden energiaveron palautus www.vero.fi/energiavero
Maatalouden veroilmoitus www.vero.fi/veroilmoitus/2
Maatalousyrittäjä www.vero.fi/maatalous
Maatilan sukupolvenvaihdos www.vero.fi/sukupolvenvaihdos
Maksaminen e-laskulla www.vero.fi/elasku
www.vero.fi/e-lasku
Maksujärjestelyn hakeminen www.vero.fi/maksujarjestely
Matkakulut www.vero.fi/matkakulut
Mediapalvelu www.vero.fi/mediapalvelu
Metsänomistaja www.vero.fi/metsa
Metsätalouden veroilmoitus 2C www.vero.fi/veroilmoitus/2C
Muutoksen hakeminen verotukseen – yritykset ja yhteisöt www.vero.fi/yritykset/muutoksenhaku

www.vero.fi/muutoksenhaku

Myöhästymismaksu ja veronkorotus henkilöasiakkaan tuloverotuksessa www.vero.fi/myohastymismaksu
Näin ilmoitat ja maksat palkat ja työnantajasuoritukset www.vero.fi/tyonantajasuoritukset
Näin teet arvonlisäveron palautushakemuksen toiseen EU-maahan www.vero.fi/alveu
Näin vastaat selvityspyyntöön OmaVerossa www.vero.fi/selvityspyynto
Oma-aloitteiset verot www.vero.fi/oma-aloitteiset
Osakeyhtiön ja osuuskunnan veroilmoitus www.vero.fi/osakeyhtio
Palkkaa vai työkorvausta www.vero.fi/tyokorvaus
Palvelunumerot www.vero.fi/palvelunumerot
Pelaa reilusti – muista kuitti www.vero.fi/muistakuitti
Rajat ylittävät raportoitavat järjestelyt (DAC6) www.vero.fi/raportoitavajarjestely
Rakennukset – näin verotusarvo muodostuu www.vero.fi/kiinteistovero/rakennus
Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus www.vero.fi/kaannettyarvonlisavero
Rakentamisilmoitukset www.vero.fi/rakentamisilmoitukset
Sámegillii (saamenkieliset sivut) www.vero.fi/samegillii
Suomesta ulkomaille www.vero.fi/ulkomaille
Suuryritysten verotus Verohallinnossa www.vero.fi/kove
Syventävät vero-ohjeet www.vero.fi/syventavat
Sähkövähennys www.vero.fi/sahkovahennys
Tapahtumaote www.vero.fi/tapahtumaote
Tapahtumat ja verkkoseminaarit www.vero.fi/tapahtumat
Tietoa OmaVerosta ja apua asiointiin www.vero.fi/tietoaomaverosta
Tietojen käsittely ja tietosuoja Verohallinnossa www.vero.fi/tietosuoja
Tietuekuvaukset www.vero.fi/tietuekuvaukset
Tilastot ja tilastotietokanta www.vero.fi/tilastot
Tilitoimistot www.vero.fi/tilitoimistot
Tukea kansainvälistyvän kasvuyrityksen veroasioihin www.vero.fi/kasvuyritykset
Tulot somekanavista – henkilöasiakkaat www.vero.fi/sometulot
Työnantajana www.vero.fi/tyonantajana
Työn teettäminen ulkomaisella yrityksellä www.vero.fi/yritykset/lahdevero
Töihin Suomeen www.vero.fi/toihinsuomeen
Ulkomailta Suomeen www.vero.fi/suomeen
Ulkomainen yritys Suomessa www.vero.fi/ulkomainen
Vakuudet valmisteverotuksessa www.vero.fi/valmisteverovakuus
Valmisteverojen palautukset – tilanteet, joissa käytetään yleistä palautushakemusta www.vero.fi/valmistevero/palautushakemus/muut
Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmä (EMCS) www.vero.fi/emcs
Valmistevero pitää ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteisesti – ohjeita säännöllisesti ja satunnaisesti ilmoittaville www.vero.fi/valmisteveroilmoittaminen
Valmisteverotuksen luvat www.vero.fi/valmistevero/luvat
Valmisteverotus www.vero.fi/valmisteverotus
Valtuudet – Näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasiointiin www.vero.fi/valtuudet 
Varainsiirtovero – henkilöasiakkaat www.vero.fi/varainsiirtovero
Vero API www.vero.fi/rajapinta
Verohallinnon uutiskirjeet www.vero.fi/uutiskirje
Verohallinnon vuosi www.vero.fi/vuosikertomus
Verohallinto www.vero.fi/verohallinto
Veroilmoitus − avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö www.vero.fi/veroilmoitus/6A
Veroilmoitus − liikkeen- tai ammatinharjoittaja www.vero.fi/veroilmoitus/5
Verojen maksaminen − henkilöasiakkaat www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen
Verojen maksaminen − yritykset ja yhteisöt www.vero.fi/yritykset/maksaminen
Verokortti www.vero.fi/verokortti
Verokorttiohjeet työnantajalle www.vero.fi/ennakkoperinta
Veronpalautus − henkilöasiakkaat www.vero.fi/veronpalautus
Veronpalautus − yhteisöasiakkaat www.vero.fi/yritykset/veronpalautus
Veronumero on pakollinen rakennustyömaalla ja telakalla www.vero.fi/veronumero
Verotoimistot ja toimipisteet www.vero.fi/verotoimistot
Verotuksen muutoksia www.vero.fi/muutoksia
Verovelkarekisteri www.vero.fi/verovelkarekisteri
Vuokratulot www.vero.fi/vuokratulot
Vuosi-ilmoitus www.vero.fi/vuosi-ilmoitus 
Vähennykset www.vero.fi/vahennykset
Yhdistyksen ja säätiön verotus www.vero.fi/yhdistys
Yhtenäistämisohjeet www.vero.fi/yhtenaistamisohjeet
Yhteystiedot ja asiointi www.vero.fi/yhteystiedot
Yrityksen perustaminen www.vero.fi/uusiyritys 
Yritysasiakkaiden autoverotus www.vero.fi/yritykset/autoverotus
Yritys- ja yhteisöasiakkaiden etusivu www.vero.fi/yritykset

Palvelut ja laskurit:

Sähköisten asiointipalvelujen ja laskurien oikotieosoitteet
Sivu Oikotieosoite
Ilmoitin.fi-palvelu www.ilmoitin.fi
OmaVero www.vero.fi/omavero
Veronsaajien palvelut www.vero.fi/veronsaajat

www.vero.fi/oikeudenvalvonta

Veronumerorekisteri – Tarkista kuuluminen www.vero.fi/veronumerorekisteri
Verovelkatodistus tai todistus verojen maksamisesta www.vero.fi/verovelkatodistus
Laskurit www.vero.fi/laskurit
Autoverolaskuri ja käytettyjen ajoneuvojen hintatietopalvelu www.vero.fi/autoverolaskuri
Alkoholiverolaskuri www.vero.fi/alkoholiverolaskuri
Autoetulaskuri www.vero.fi/autoetulaskuri
Bruttopalkkalaskuri www.vero.fi/bruttopalkkalaskuri
Lahjaverolaskuri – arvioi lahjaveron määrä www.vero.fi/lahjaverolaskuri
Lähdeverolaskuri EU/ETA-valtiossa asuvalle rajoitetusti verovelvolliselle taiteilijalle ja urheilijalle www.vero.fi/lahdeverolaskuri
Perintöverolaskuri – kuinka paljon perintöveroa pitää maksaa? www.vero.fi/perintoverolaskuri
Ulkomaisen lähdeveron hyvityslaskuri www.vero.fi/hyvityslaskuri
Veroprosenttilaskuri www.vero.fi/verolaskuri
Korkolaskuri www.vero.fi/korkolaskuri

Lomakkeet:

Lomakkeiden oikotieosoitteita
Sivu Oikotieosoite
Lomakkeet www.vero.fi/lomakkeet
Vuosi-ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet www.vero.fi/vuosi-ilmoituslomakkeet
Yritys- ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet www.vero.fi/veroilmoituslomakkeet
2 Maatalouden veroilmoitus www.vero.fi/lomakkeet/2
2C Metsätalouden veroilmoitus www.vero.fi/lomakkeet/2C
2Y Maatalouden veroilmoitus – maatalousyhtymä www.vero.fi/lomakkeet/2Y
4 Kiinteistöyhteisön veroilmoitus www.vero.fi/lomakkeet/4
5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – Liikkeen- ja ammatinharjoittaja www.vero.fi/lomakkeet/5
6 Veroilmoitus – Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. www.vero.fi/lomakkeet/6
6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – elinkeinoyhtymä www.vero.fi/lomakkeet/6A
6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – yhteisö www.vero.fi/lomakkeet/6B
6C Veroilmoitus – Yhdistys ja säätiö www.vero.fi/lomakkeet/6C
Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta www.vero.fi/lomakkeet/7926
Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista www.vero.fi/lomakkeet/oma-aloitteiset
Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2024