Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vähennykset – mitä vähennyksiä voi saada verotuksessa?

Voit saada verotuksessa erilaisia vähennyksiä, jotka pienentävät veron määrää. Osan vähennyksistä teemme automaattisesti, mutta osa sinun täytyy hakea itse. Voit ilmoittaa vähennykset jo verokortillesi tai myöhemmin veroilmoituksessasi.

Ilmoita itse nämä vähennykset

Kotitalousvähennys

Voit saada vähennyksen, kun teetät kotonasi työtä – esimerkiksi siivousta tai remontointia. 

Matkakulut

Hae vähennystä, kun kodin ja työpaikan väliset matkakulut ylittävät 900 euroa vuoden aikana. 

Etätyö ja vähennykset

Lue tarkemmin, millaisista kuluista voit saada vähennyksiä ja miten ilmoitat ne.

Tulonhankkimismenot

Hae vähennystä, jos palkkatulojen tulonhankkimiskulut ylittävät 750 euroa vuoden aikana. Näitä ovat esimerkiksi työhuoneesta, työvälineistä ja ammattikirjallisuudesta aiheutuneet kulut. 

Vuokratuloista tehtävät vähennykset

Jos saat vuokratuloja, voit vähentää niistä vuokrauksesta aiheutuneita kuluja.

Pääomatuloista tehtävät vähennykset

Voit vähentää kulut, jotka ovat syntyneet pääomatulojen hankkimisesta – esimerkiksi sijoitustoiminnasta. Saat vähentää esimerkiksi tulonhankkimisvelan korot kokonaan. 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Vähennyksen voit saada harkinnanvaraisesti esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella. Vähennystä on aina haettava itse.

Elatusvelvollisuusvähennys

Voit saada vähennyksen, jos maksat lapsestasi elatusapua. Elatusavusta täytyy olla sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus tai tuomioistuimen päätös.

Tulontasaus

Voit vaatia tulontasausta, jos olet saanut verovuonna kertasuorituksena vähintään 2 500 euron ansiotulon, joka on kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta.

Lahjoitusvähennys

Voit saada vähennyksen, jos teet lahjoituksen yliopistolle tai korkeakoululle.

Muita itse haettavia vähennyksiä ovat 

Veroilmoitukseen valmiiksi merkityt vähennykset

Nämä vähennykset ovat valmiina veroilmoituksella. Verohallinto saa tiedot suoraan esimerkiksi työmarkkinajärjestöiltä, pankeilta ja eläkeyhtiöiltä. Tarkista tiedot, kun saat veroilmoituksen ja korjaa niitä tarvittaessa.

Verohallinto tekee nämä vähennykset puolestasi

Verohallinto laskee osan vähennyksistä automaattisesti tulojesi perusteella, joten näitä vähennyksiä sinun ei tarvitse erikseen vaatia. Vähennykset ovat siis viran puolesta tehtäviä vähennyksiä. 

Saat tulonhankkimisvähennyksen automaattisesti, jos saat palkkatuloa. Vähennyksen määrä on 750 euroa. Vähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin palkkatulosi määrä. Tulonhankkimisvähennys tehdään palkkatulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Jos sinulla on tulonhankkimismenoja yli 750 euroa, ilmoita menot veroilmoituksessasi. 

Lue tarkemmat ohjeet tulonhankkimismenojen vähentämisestä

Voit saada ansiotulovähennyksen, jos saat esimerkiksi palkkatuloa tai jaettavan yritystulon ansiotulo-osuutta. Ansiotulovähennystä ei saa esimerkiksi eläketuloista tai sosiaalietuuksista.

Ansiotulovähennys tehdään valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Vähennyksen määrä vuonna 2024 ja 2023:

 • Ansiotulovähennys on enintään 3 570 euroa.
 • Vähennys on 51 % vähennykseen oikeuttavien tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka.
 • Vähennys on 28 % siitä osasta, joka ylittää 7 230 euroa.

Jos puhdas ansiotulosi on yli 14 000 euroa, yli menevältä osalta vähennyksen määrää pienennetään 4,5 %:lla. Kun vähennystä pienennetään, tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esimerkiksi eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Vähennystä ei voi saada lainkaan, jos puhtaat ansiotulot ovat yli 94 084 euroa.

Voit saada työtulovähennyksen, jos saat esimerkiksi veronalaista palkkatuloa tai jaettavan yritystulon ansiotulo-osuutta.

Työtulovähennys tehdään valtion tuloverosta. Jos tuloverosi määrä ei riitä vähennykseen, vähennys tehdään kunnallisverosta, kirkollisverosta ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta näiden verojen suhteessa.

Vähennyksen määrä vuonna 2024:

 • Työtulovähennys on enintään 2 140 euroa.
 • Jos palkansaaja tai yrittäjä on ennen vuoden 2024 alkua täyttänyt 65 vuotta, työtulovähennys on enintään 3 340 euroa. Tätä nuoremmat eivät saa ikäkorotusta vähennyksen enimmäismäärään.
 • Vähennys on 12 % vähennykseen oikeuttavien tulojen määrästä
 • Vähennyksen määrää pienennetään 2,03 %:lla puhtaan ansiotulon 23 420 euroa ylittävältä osalta ja 1,21 %:lla 71 900 euroa ylittävältä osalta.

Vähennyksen määrä vuonna 2023:

 • Työtulovähennys on enintään 2 030 euroa.
 • Jos palkansaaja tai yrittäjä on ennen vuoden 2023 alkua täyttänyt
  • 60 vuotta, työtulovähennys on enintään 2 230 euroa
  • 62 vuotta, työtulovähennys on enintään 2 430 euroa
  • 65 vuotta, työtulovähennys on enintään 2 630 euroa
 • Vähennys on 12 % vähennykseen oikeuttavien tulojen määrästä.
 • Vähennyksen määrää pienennetään 2,03 %:lla puhtaan ansiotulon 22 000 euroa ylittävältä osalta ja 1,21 %:lla 70 000 euroa ylittävältä osalta.

Kun vähennystä pienennetään, tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esimerkiksi eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Perusvähennyksen voit saada veronalaisesta ansiotulosta, kuten palkkatuloista ja eläkkeistä. Vähennys tehdään valtion- ja kunnallisverotuksessa. Perusvähennys vähentää ansiotulojen määrää, josta verot maksetaan. 

Vähennyksen määrä vuonna 2024:

 • Vähennys on enintään 3 980 euroa.
 • Jos puhdas ansiotulo on yli 3 980 euroa valtion- ja kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten jälkeen, vähennystä pienennetään 18 %:lla ylimenevän tulon määrästä.
 • Perusvähennystä ei voi saada osittaisenakaan, jos puhdas ansiotulo on edellä mainittujen vähennysten jälkeen yli 26 092 euroa. 

Vähennyksen määrä vuonna 2023:

 • Vähennys on enintään 3 870 euroa.
 • Jos puhdas ansiotulo on yli 3 870 euroa valtion- ja kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten jälkeen, vähennystä pienennetään 18 %:lla ylimenevän tulon määrästä.
 • Perusvähennystä ei voi saada osittaisenakaan, jos puhdas ansiotulo on edellä mainittujen vähennysten jälkeen yli 25 370 euroa. 

Eläketulovähennyksen määrä riippuu eläkkeensaajan kaikista verotettavista palkkatuloista ja muista ansiotuloista. Eläketulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Vähennyksen määrä vuonna 2024:

 • Saat eläketulovähennyksen vuonna 2024, jos puhtaat ansiotulosi ovat enintään 55 927 euroa.
 • Eläketulovähennys on enintään 10 920 euroa.
  • Jos puhdas ansiotulo on yli 10 920 euroa, vähennystä pienennetään 51 prosentilla 10 920 euron ylimenevän osan määrästä.
  • Jos puhdas ansiotulo ylittää 22 500 euroa, vähennyksen määrä pienenee 15 prosentilla ylittävältä osalta.

Vähennyksen määrä vuonna 2023:

 • Saat eläketulovähennyksen vuonna 2023, jos puhtaat ansiotulosi ovat enintään 49 880 euroa.
 • Eläketulovähennys on enintään 10 320 euroa.
  • Jos puhdas ansiotulo on yli 10 320 euroa, vähennystä pienennetään 51 prosentilla 10 320 euron ylimenevän osan määrästä.  
  • Jos puhdas ansiotulo ylittää 22 500 euroa, vähennyksen määrä pienenee 15 prosentilla ylittävältä osalta.

Jos kotikuntasi on Ahvenanmaalla, voit saada kunnallisverotuksessa invalidivähennyksen.

Invalidivähennys voidaan myöntää, jos sinulla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut vähintään 30 % pysyvä haitta-aste. Invalidivähennys on korkeintaan 440 euroa.

Manner-Suomessa asuvien oikeus invalidivähennykseen päättyi 31.12.2022.

Voit saada opintorahavähennyksen sinä vuonna, kun saat opintorahaa. Opintorahavähennys tehdään valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Vähennyksen määrä vuonna 2024 ja 2023:

 • Vähennys on enintään 2 600 euroa, kuitenkin enintään saamasi opintorahan määrä. Jos saat opintorahan lisäksi palkkaa tai muuta ansiotuloa, vähennyksen määrä pienenee.
 • Opintorahavähennyksestä vähennetään puolet (50 %) siitä ansiotulojen osuudesta, joka ylittää 2 600 euroa.
 • Jos puhtaat ansiotulosi ovat yli 7 800 euroa, vähennystä ei myönnetä lainkaan.

Opintolainavähennys koskee vain niitä korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkintoon johtavat opintonsa ennen 1.8.2014.

Jos olet nostanut opintolainaa ja suorittanut tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainavähennyksen. Vähennys myönnetään niiltä vuosilta, jolloin lyhennät opintolainaa.

Opintolainavähennys tehdään valtion tuloverosta. Jos tuloverosi määrä ei riitä vähennykseen, vähennys tehdään kunnallisverosta, kirkollisverosta ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta näiden verojen suhteessa.

Kela ratkaisee oikeuden opintolainavähennykseen sekä vähennyksen enimmäismäärän. Verohallinto myöntää vähennyksen vuosittain Kelan antamien tietojen perusteella, eikä sinun tarvitse erikseen vaatia opintolainavähennystä veroilmoituksessa.  

Jos olet aloittanut korkeakouluopinnot 1.8.2014 tai sen jälkeen, voit saada valmistumisesi jälkeen Kelalta opintolainahyvitystä. Opintolainahyvitys on verotonta tuloa. Se ei näy esitäytetyssä veroilmoituksessa eikä sitä tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. 

Lue lisää opintolainahyvityksestä Kelan sivuilta.

Kun saat merityötuloa, saat myös merityötulovähennyksen. Merityötulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Vähennyksen määrä vuonna 2024 ja 2023:

 • Merityötulovähennys on 20 % merityötulon kokonaismäärästä. Vähennys on kuitenkin enintään 7 000 euroa.
 • Jos saat yli 50 000 euroa merityötuloa, vähennyksen enimmäismäärää eli 7 000 euroa kuitenkin pienennetään. 50 000 euroa ylittävästä osasta lasketaan ensin 5 %. Tämä 5 %:n osuus vähennetään 7 000 eurosta.
 • Vähennystä korotetaan 170 euroa jokaiselta täydeltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana alus ei käy Suomessa (ns. cross-trade-vähennys).

Mistä vähennys tehdään - tulosta vai verosta?

Vähennysten vaikutus riippuu siitä, miten ne lasketaan. Jotkut vähennykset lasketaan suoraan veron määrästä, kun taas toiset vähennykset vähentävät ensin tulon määrää, josta lopullinen vero lasketaan.

 • Suoraan verosta tehtäviä vähennyksiä ovat esimerkiksi kotitalousvähennys, elatusvelvollisuusvähennys ja tulontasaus. Nämä vähennykset pienentävät maksettavan veron määrää.
 • Toiset vähennykset, kuten matkakulut ja tulonhankkimisvähennykset, vähennetään sen sijaan tulosta ennen kuin vero lasketaan. Ne siis pienentävät tulon määrää, josta vero lasketaan, mikä välillisesti vaikuttaa veron lopulliseen määrään.

Tämän vuoksi verosta tehtävän vähennyksen vaikutus on suurempi kuin tulon määrää pienentävän vähennyksen.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.6.2024