Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Verojen maksaminen – yritykset ja yhteisöt

Verohallinto lähettää osasta veroja verotuspäätöksen, jossa kerrotaan veron määrä ja eräpäivä sekä muut maksun tiedot. Osa veroista on maksettava oma-aloitteisesti, jolloin maksajan on itse laskettava veron määrä ja tarkistettava eräpäivä.

Veroja maksaessa on tärkeä käyttää oikeaa pankkitilinumeroa ja viitenumeroa. Viitenumeron avulla Verohallinto kohdistaa suorituksen oikean maksajan hyväksi. Maksutiedot on merkitty tilisiirtolomakkeisiin tai verotuspäätöksille. Tilinumerot voi tarkistaa myös OmaVerosta.

Vero on maksettu ajallaan, jos se maksetaan viimeistään eräpäivänä. Maksupäiväksi katsotaan se päivä, jona pankki veloittaa maksun maksajan tililtä tai kuittaa maksun saaduksi.

Uusi rajapinta saldotilanteen tarkistamiseen

Uuden Saldotiedot-rajapinnan kautta yritys tai tilitoimisto näkee yhdestä paikkaa asiakkaan erääntyneet verot, tulevat verot ja käyttämättä olevat maksut ja palautukset. Lue lisää rajapinnoista.

Oma-aloitteiset verot

Maksat oma-aloitteisesti esimerkiksi arvonlisäveron, työnantajasuoritukset ja valmisteverot.

Yhteenveto

Saat oma-aloitteisten verojen, yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverojen sekä perintö- ja lahjaverojen tapahtumista kerran kuukaudessa yhteenvedon OmaVeroon. Tarkista yhteenvedon tiedot.

Maksuvaikeudet

Voit tarvita lisäaikaa veron maksamiseen tai hakea maksujärjestelyä tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Ennakkovero ja lisäennakko

Maksat ennakkoveroa yrityksen tai yhteisön toiminnan tulon perusteella. Voit vaatia muutosta ennakkoveroihin verovuoden aikana. Jos etukäteen maksetut verot eivät riitä kattamaan lopullista veron määrää, voit hakea lisäennakkoa verovuoden jälkeen.

Veronpalautus

Voit saada tuloveron veronpalautusta, jos olet maksanut liikaa veroja vuoden aikana.

Jäännösvero − osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt

Maksat jäännösveroa, jos olet maksanut liian vähän ennakkoveroa vuoden aikana.

Jäännösvero − mm. liikkeen- ja ammatinharjoittajat

Maksat jäännösveroa, jos olet maksanut liian vähän ennakkoveroa vuoden aikana. Tietoa liikkeen- ja ammatinharjoittajille, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehille sekä maatalousyrittäjille ja metsänomistajille.

Kiinteistövero

Kiinteistön omistajana maksat kiinteistöveroa.

Varainsiirtovero

Kun ostat kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin, sinun täytyy maksaa varainsiirtoveroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2023