Tietuekuvaukset

Jokaisesta Verohallinnolle välitettävästä ilmoitustyypistä on tehty tietuekuvaus. Tietuekuvaukset löytyvät aina ajantasaisina tältä Internet-sivuilta.

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi

Oma-aloitteiset verot

Tuloveroilmoitukset

Suorasiirrot ja muut ilmoitukset

Vuosi-ilmoitukset

Ohje Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus (pdf) (26.11.2020)

Ohje Yritys- ja yhteisötunnuksen ja henkilötunnuksen tarkistusmerkin tarkistuslaskentaan (pdf)

Vuoden 2020 vuosi-ilmoitusten korjaaminen (pdf) (22.10.2020)

Ilmoitin.fi-palvelu

Ilmoitin.fi-palvelulla voi tarkistaa vuosi-ilmoitusten, ilmoitusten oma-aloitteisista veroista, suorasiirtojen sekä tuloveroilmoitusten muodollisen oikeellisuuden ja lähettää aineiston eteenpäin Verohallintoon. Palvelussa tarkastetaan aineiston muodollinen oikeellisuus tietuekuvauksen mukaisesti. Palvelua voi käyttää joko selaimella tai ohjelmistorajapinnan kautta.

Palvelu sijaitsee osoitteessa Ilmoitin.fi