Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Ennakkovero – yritysasiakkaat

Ennakkoveroa eli ennakkoa pitää maksaa etukäteen tulosta, jonka saat elinkeinotoiminnasta, maataloudesta tai muusta tulonhankkimistoiminnasta, kuten omaisuuden vuokraamisesta tai myynnistä.

Verohallinto laskee ennakkoveron viimeksi päättyneen verotuksen perusteella.

Jos olet uusi yrittäjä, ennakkoveron määrä perustuu omaan arvioosi verotettavasta tulosta. Ilmoita arvio OmaVerossa. Lisätietoa uudelle yrittäjälle ennakkoverosta.

Muista seurata tilannetta, ja korjaa tarvittaessa arviota verotettavasta tulosta.

1

Seuraa tulon määrää, josta ennakkovero on laskettu

Ennakkoveron määrä perustuu arvioon verotettavasta tulosta (älä sisällytä arvioon arvonlisäveroa). Seuraa vuoden aikana, kuinka hyvin arvio tulosta toteutuu. Jos vaikuttaa siltä, että tulos poikkeaa arviosta, kannattaa ennakkoveron määrään hakea muutosta. Muutosta voi hakea useamman kerran vuodessa.

Esimerkki: Jos ennakkovero on määrätty liian suureksi, hae ennakkoveroon muutosta. Älä jätä veroa kokonaan maksamatta äläkä maksa veroa vähemmän kuin sitä on ennakkoveropäätöksessä määrätty.

2

Hae ennakkoveroa tai tee siihen muutoksia

Hae ennakkoveroa tai ennakkoveron muutosta OmaVerossa. Voit tehdä hakemuksen myös sellaisella ohjelmistolla, joka hyödyntää teknistä rajapintaa.

Voit hakea uutta ennakkoveroa, tehdä ennakkoveroon muutoksia tai hakea sen poistoa aina verotuksen päättymiseen asti. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. 

Kun olet tehnyt hakemuksen, saat ennakkoverosta päätöksen, joka sisältää maksuohjeet.

Siirry OmaVeroon

Yrittäjä ja henkilöasiakas: näin teet ennakkoverohakemuksen

Osakeyhtiö tai muu yhteisöasiakas: näin teet ennakkoverohakemuksen

Jos aloitat yritystoimintaa, katso ohjeet uudelle yritykselle 

Jos toiminta loppuu tai keskeytyy

3

Maksuohjeet

Saat ennakkoveropäätöksessä tiedot maksuerien määristä ja eräpäivistä sekä maksuohjeet. Näin löydät verotuspäätöksen OmaVerossa. Jos olet henkilöasiakas (esimerkiksi toiminimiyrittäjä), saat ennakkoveropäätöksen ja maksutiedot myös postitse, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli siirtynyt kokonaan sähköiseen asiointiin.

Voit myös muuttaa ennakkoveron maksueriä OmaVerossa 27.11.2023 alkaen, kun olet saanut päätöksen vuoden 2024 ennakkoverosta. Jos esimerkiksi maksuerät on jaettu vain joillekin kuukausille mutta haluat maksaa ennakkoveroa tasaisesti joka kuukausi, voit muuttaa eriä itse. Valinta on voimassa toistaiseksi, eli jatkossa mahdollisen ennakkoveron erät jaetaan tasaisesti kaikille kuukausille. 

Aiempi päätös ja maksuerät ovat voimassa siihen asti, kunnes saat uuden päätöksen ja maksuerät. Jos et ole saanut uutta päätöstä eräpäivään mennessä, maksa ennakkovero aiemman päätöksen mukaisesti.

Voit maksaa ennakkoveron myös OmaVerossa, jolloin tarvittavat maksutiedot ovat valmiina maksupohjassa. Kun maksat veron OmaVerossa, eräpäivä on kuitenkin aina kuluva päivä. Yhteisöasiakkaat voivat maksaa ennakkoveron verkkolaskulla. Henkilöasiakkaat voivat tilata e-laskun.

Jos maksat veron myöhässä, joudut maksamaan viivästyskorkoa. Lue lisää viivästysseuraamuksista.

Muuta aiheeseen liittyvää

Jos ennakkovero on määrätty liian suureksi, hae ennakkoveron määrään muutosta sen sijaan, että jättäisit ennakkoveron kokonaan maksamatta tai maksaisit ennakkoveroa vähemmän kuin on määrätty. Voit hakea muutosta ennen verotuksen päättymistä.

Jos olet maksanut liikaa ennakkoveroa, saat ylimääräisen osan veronpalautuksena takaisin. Lue lisää veronpalautuksesta.

Jos huomaat verovuoden aikana, että et ole maksanut tarpeeksi ennakkoveroa, hae muutosta ennakkoveroon.

Jos verovuosi on jo päättynyt, voit maksaa puuttuvan osan lisäennakkona. Katso ohjeet lisäennakon hakuun ja maksuun.

Jos et ole maksanut riittävästi ennakkoveroa tai lisäennakkoa, joudut maksamaan puuttuvan osan jäännösverona. Lisäksi joudut maksamaan huojennettua viivästyskorkoa.

Henkilöasiakkaat (yksityishenkilöt ja esimerkiksi toiminimiyrittäjät) voivat arvioida veroprosenttilaskurilla lisäennakon määrän.

Yhteisöt voivat myös arvioida laskurilla lisäennakon ja huojennetun viivästyskoron määrän.

Ennakkoveron määrä perustuu arvioon verotettavasta tulosta. 

Verohallinto laskee ennakkoveron eli ennakon viimeksi päättyneen verotuksen perusteella. Jos ennakkoveroon on haettu muutosta edellisen vuoden aikana, seuraavan vuoden ennakkovero perustuu näihin muutoslaskennan tietoihin. 

Jos olet uusi yrittäjä, ennakkoveron määrä perustuu omaan arvioosi verotettavasta tulosta. Ilmoita arvio OmaVerossa tai perustamisilmoituksella.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toiminimi): Liikkeen- ja ammatinharjoittajan ennakkoveron määrään vaikuttavat elinkeinotoiminnan verotettavan tuloksen lisäksi kaikki muut tulot, esimerkiksi palkkatulot ja starttirahat. 

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö: Yhtiömiehen ennakkoveron määrään vaikuttavat myös muut kuin yritystoiminnasta saadut tulot, kuten palkat ja starttirahat. Yhtiömiesten on maksettava ennakkoveroa siitä tulo-osuudesta, jonka he saavat avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön liiketoiminnan tuloksen perusteella.

Maatalouden harjoittaja: Maatalouden harjoittajan ennakkoveron määrään vaikuttavat maatalouden verotettavan tulon lisäksi kaikki muut tulot, esimerkiksi palkkatulot ja työkorvaukset.

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen vaikuttaa siihen, miten yrityksen asiakkaiden tai muiden liikekumppanien pitää toimia, kun ne maksavat yritykselle esimerkiksi työkorvausta.

Jos yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksajan pitää tehdä työ- ja käyttökorvauksista ennakonpidätys. Silloin maksaja siis huolehtii veroista. Sen sijaan jos yritys on ennakkoperintärekisterissä, yrittäjä hoitaa verot itse ennakkoveroina, eikä korvauksen maksajan tarvitse tehdä ennakonpidätystä.

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 27.11.2023