Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyajat

Käsittelyajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa ilmoituksen tai hakemuksen saapumisesta Verohallintoon. Käsittelyaikaan vaikuttaa olennaisesti se, joudummeko kysymään sinulta lisätietoja ilmoitukseesi tai hakemukseesi liittyen.

Käsittelyaikaennuste

Käsittelyaikaennuste on tämänhetkinen arvio ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyajasta.

Arvonlisäverotus

Alv-palautusten käsittelyä on tehostettu koronatilanteesta johtuen. Suurin osa ilmoituksista käsitellään noin viikon kuluessa, jonka jälkeen palautukset maksetaan asiakkaille. Lue lisää palautusten maksamisesta.

Käsittelyaikaennuste

 • Arvonlisäveroilmoitus: 1 viikko
 • Lisäselvittelyä vaativat tapaukset: 9 viikkoa
 • Kirjallinen ohjaus: 5 viikkoa

Autoverotus

Käsittelyaikaennuste

 • Autoveroilmoitus (käytetyt ajoneuvot): 3 viikkoa 
 • Autoveroilmoitus (käytetyt ajoneuvot - rekisteröidyt asiamiehet): 8 viikkoa

Jos verotus vaatii lisäselvityksiä tai ajoneuvolle tehdään manuaalinen arvonmääritys, käsittelyaika voi pidentyä useita viikkoja.

Hakemusasiat

Käsittelyaikaennuste

 • Ennakkoratkaisu (alv): 5 viikkoa
 • Ennakkoperinnän ennakkoratkaisu: 4 viikkoa
 • Tappioiden poikkeuslupahakemus: 4 viikkoa
 • Varainsiirtoveron palautushakemus: henkilöasiakkaat 9–12 kk, yhteisöt 12–18 kk

Hakemus maksun tai palautuksen käytön korjaamiseksi

Käsittelyaikaennuste

 • 5 kuukautta

Hakemus verosta vapauttamisesta

Käsittelyaikaennuste

 • 6-9 kuukautta

Hakemus viivästyskoron perimättä jättämisestä

Käsittelyaikaennuste

 • 9-10 kuukautta

Lahjaverotus

Käsittelyaikaennuste

 • Lahjaveropäätös: 6 kuukautta

Lähdeveron palautukset, Lähdeveron määräämiset, Ennakonpidätyksen palautukset (henkilöasiakkaat)

Käsittelyaikaennuste

 • 6 - 12 kuukautta

Maksujärjestelypyyntö

Käsittelyaikaennuste

 • 1 viikko

Oikaisuvaatimukset

Käsittelyaikaennuste

 • Rekisteröinti: 2 kuukautta
 • Oma-aloitteiset verot mm alv: 10 kuukautta
 • Myöhästymismaksut: 12 kuukautta
 • Tuloverotus: 12 kuukautta
 • Kiinteistöverotus: 16 - 18 kuukautta
 • Perintöverotus: 6 - 12 kuukautta
 • Autoverotus: 4 kuukautta (Jos ajoneuvolle tehdään uusi manuaalinen arvonmääritys, käsittelyaika voi pidentyä useita kuukausia.)

Perintöverotus

Käsittelyaikaennuste

 • Perintöverotuspäätös: 6 kuukautta

Rekisteröinti

Jos yrityksellä on jo Y-tunnus, voit ilmoittaa yrityksen Verohallinnon rekistereihin tai hakeutua niistä pois OmaVerossa.

Voit käyttää rekisteröinnissä myös ytj.fi-palvelua. YTJ:ssä antamasi ilmoitus käsitellään ensin Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Tämän jälkeen ilmoitus saapuu Verohallinnon käsittelyyn.

Käsittelyennuste sisältää PRH:n käsittelyajan.

Käsittelyaikaennuste

 • 3-4 viikkoa

Tuloverotus, henkilöasiakkaat

Käsittelyaikaennuste

 • Verokortit: 5-6 päivää OmaVero-palvelussa, 1 - 2 viikkoa paperilomakkeella
 • Ennakkoveron muuttaminen: 1-3 päivää OmaVero-palvelussa, 1-2 viikkoa paperilomakkeella

Tuloverotus, Liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimet), ay, ky

Käsittelyaikaennuste

 • Verokortit: 5–6 päivää OmaVerossa, 1–2 viikkoa paperilomakkeella
 • Ennakkoveron muuttaminen: 1–3 päivää OmaVerossa, 1–2 viikkoa paperilomakkeella
 • Ennakkoratkaisu: 6 viikkoa

Tuloverotus, yhteisöt

Käsittelyaikaennuste

 • Ennakkoverohakemus: 1-2 päivää OmaVerossa
 • Ennakkoratkaisu: 8 viikkoa