Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyajat

Käsittelyajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa ilmoituksen tai hakemuksen saapumisesta Verohallintoon. Käsittelyaikaan vaikuttaa olennaisesti se, joudummeko kysymään sinulta lisätietoja ilmoitukseesi tai hakemukseesi liittyen.

Käsittelyaikaennuste

Käsittelyaikaennuste on tämänhetkinen arvio ilmoituksen tai hakemuksen keskimääräisestä käsittelyajasta.

Arvonlisäverotus

Alv-palautusten käsittelyä on tehostettu koronatilanteesta johtuen. Suurin osa ilmoituksista käsitellään noin viikon kuluessa, jonka jälkeen palautukset maksetaan asiakkaille. Lue lisää palautusten maksamisesta.

Käsittelyaikaennuste

 • Arvonlisäveroilmoitus: 1 viikko
 • Lisäselvittelyä vaativat tapaukset: 9 viikkoa
 • Kirjallinen ohjaus: 5 viikkoa

Autoverotus

Autoveroilmoitusten käsittely on viivästynyt vuodenvaihteen laki-ja järjestelmämuutoksesta johtuen.

Käsittelyaikaennuste

 • Autoveroilmoitus: 12 viikkoa
 • Hakemus autoveron palauttamiseksi: 12 viikkoa
 • Hakemus vakituisesta asuinpaikasta ja hakemus autoverottomuuden määräajan pidentämisestä: 4 viikkoa
 • Ilmoitus ajoneuvon verottomasta käytöstä (muu erityinen käyttötarkoitus): 2-4 viikkoa
 • Rekisteröinti autoveroilmoittajaksi: 4 viikkoa

Jos verotus vaatii lisäselvityksiä tai ajoneuvolle tehdään manuaalinen arvonmääritys, käsittelyaika voi pidentyä useita viikkoja.

Hakemusasiat

Käsittelyaikaennuste

 • Ennakkoratkaisu (alv): 5 viikkoa
 • Ennakkoratkaisu (tuloverotus): yhteisöt 8 viikkoa
 • Ennakkoratkaisu (autoverotus): 5 viikkoa
 • Ennakkoperinnän ennakkoratkaisu: 4 viikkoa
 • Tappioiden poikkeuslupahakemus: 4 viikkoa
 • Varainsiirtoveron palautushakemus: henkilöasiakkaat 6–8 kk, yhteisöt 12–18 kk
 • Varainsiirtovero, Lausuntopyyntö lainhuutoa ja kirjaamista varten: henkilöasiakkaat ja yhteisöt 1 kk

Hakemus maksun tai palautuksen käytön korjaamiseksi

Käsittelyaikaennuste

 • 8 kuukautta

Hakemus verosta vapauttamisesta

Käsittelyaikaennuste

 • 6-9 kuukautta

Hakemus viivästyskoron perimättä jättämisestä

Käsittelyaikaennuste

 • 11-12 kuukautta

Lahjaverotus

Käsittelyaikaennuste

 • Lahjaveropäätös: 6–12 kuukautta

Lähdeveron palautukset, Lähdeveron määräämiset, Ennakonpidätyksen palautukset (henkilöasiakkaat)

Käsittelyaikaennuste

 • 6 - 12 kuukautta

Maksujärjestelypyyntö

Käsittelyaikaennuste

 • 1 viikko

Oikaisuvaatimukset

Käsittelyaikaennuste

 • Rekisteröinti: 2 kuukautta
 • Oma-aloitteiset verot mm. alv: 12 kuukautta
 • Myöhästymismaksut: 12 kuukautta
 • Tuloverotus, henkilöasiakkaat: 16 - 18 kuukautta
 • Tuloverotus, yhteisöt: 12 kuukautta
 • Kiinteistöverotus: 16 - 18 kuukautta
 • Perintö- ja lahjaverotus: 6 - 12 kuukautta
 • Autoverotus: 8 - 10 kuukautta (Jos ajoneuvolle tehdään uusi manuaalinen arvonmääritys, käsittelyaika voi pidentyä useita kuukausia.)

Perintöverotus

Käsittelyaikaennuste

 • Perintöverotuspäätös: 6–12 kuukautta

Rekisteröinti

Jos yrityksellä on jo Y-tunnus, voit ilmoittaa yrityksen Verohallinnon rekistereihin tai hakeutua niistä pois OmaVerossa.

OmaVerossa voit myös perustaa yrityksen ja saada y-tunnuksen, jos yritystä ei tarvitse rekisteröidä kaupparekisteriin. Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt tulee aina rekisteröidä kaupparekisteriin, joten ne tulee perustaa Yritys- ja yhteisöjärjestelmässä (YTJ).

Jos teet rekisteröinnin YTJ:ssä, antamasi ilmoitus käsitellään ensin Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Tämän jälkeen ilmoitus saapuu Verohallinnon käsittelyyn.

Käsittelyaikaennuste

 • Rekisteröinti ja muutokset OmaVerossa: 3 viikkoa
 • Käsittelyaikaennuste sisältää PRH:n käsittelyajan

Tuloverotus, henkilöasiakkaat

Käsittelyaikaennuste

 • Verokortit: 1-3 päivää OmaVero-palvelussa, 1 - 2 viikkoa paperilomakkeella
 • Ennakkoveron muuttaminen: 1-3 päivää OmaVero-palvelussa, 1-2 viikkoa paperilomakkeella
 • Veroilmoituksen käsittely: Jos teit muutoksia vuoden 2020 veroilmoitukseesi, saat uuden verotuspäätöksen toukokuun ja lokakuun välillä.

Tuloverotus, Liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimet), ay, ky

Käsittelyaikaennuste

 • Verokortit: 5–6 päivää OmaVerossa, 1–2 viikkoa paperilomakkeella
 • Ennakkoveron muuttaminen: 1–3 päivää OmaVerossa, 1–2 viikkoa paperilomakkeella
 • Ennakkoratkaisu: 6 viikkoa

Tuloverotus, yhteisöt

Käsittelyaikaennuste

 • Ennakkoverohakemus: 1-2 päivää OmaVerossa