Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäverotunnisteen tarkistus

Tarkista aina uuden kauppakumppanin arvonlisäverotunnisteen (VAT-number) voimassaolo, ennen kuin käytät sitä EU-kaupan laskutuksessa. Saat numeron kauppakumppaniltasi. 

Muista myös tarkistaa säännöllisesti vanhojen kauppakumppaneittesi arvonlisäverotunnisteen voimassaolo. Voimassaolo tarkistetaan aina numerolla eikä esimerkiksi kauppakumppanin nimellä.

Voit tarkistaa arvonlisäverotunnisteen voimassaolon EU-komission sivuilta:

Tarkista alv-tunnisteen voimassaolo

Saat vastaukseksi joko kyllä tai ei:

  • Kyllä, tunniste on voimassa tällä hetkellä
  • Ei, tunniste ei ole voimassa tai on virheellinen

Jos vastaus on "Ei" ota yhteyttä kauppakumppaniisi ja tiedustele uutta alv-tunnistetta. Huomaa, että EU-alkuinen tunnistenumero ei käy yritysten välisessä tavaroiden ja palveluiden yhteisökaupassa.

Kaikkien EU-maiden lainsäädäntö ei salli nimi- ja osoitetietojen julkistamista. Tällaisessa tapauksessa voit tarkistaa alv-tunnisteen ja kauppakumppanin nimen yhteenkuuluvuuden palvelunumerostamme, mutta tällöinkin tarvitset alv-tunnisteen. 

Voit tarkistaa alv-tunnisteen myös

  • palvelunumerosta 029 497 008 puhelun hinta pvm./mpm.
  • sähköpostilla eu.vies(at)vero.fi, jos esimerkiksi haluat tarkistaa useita numeroita kerralla. Lähetä alv-tunnisteet Excel-tiedostona.

Todistus arvonlisäverovelvollisuudesta

Jos tarvitset todistuksen oman yrityksesi arvonlisäverovelvollisuudesta, voit tilata sen OmaVerosta: valitse välilehti Veroasiat ja sen jälkeen kohdasta Todistukset linkki Todistus arvonlisäverovelvollisuudesta.

Lisätietoa arvonlisäverotunnisteesta

Suomalaiset arvonlisäverovelvolliset elinkeinonharjoittajat muodostavat alv-numeronsa itse maatunnuksesta FI ja numerosarjasta, joka on Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus) ilman kahden viimeisen numeron välissä olevaa väliviivaa. Jos Y-tunnus on 0765432-1, arvonlisäverotunniste on FI07654321.

Muissa EU-maissa alv-numerojen muoto vaihtelee maittain. Se sisältää kuitenkin aina kaksikirjaimisen maakoodin. Loppuosa muodostuu 5-12 merkistä.

Katso tarkemmin taulukosta EU-maiden arvonlisäverotunnisteet

Arvonlisäverovelvollisuuden osoittavaa arvonlisäverotunnistetta tarvitaan, kun elinkeinonharjoittaja käy kauppaa toisesta EU-maasta olevan elinkeinonharjoittajan kanssa.

Yrityksen pitää lisätä alv-tunniste laskuun ja muuhun liiketoimintaan liittyvään asiakirjaan arvonlisäverovelvollisten välisissä kaupoissa, silloin kun yritys

  1. myy tavaran yhteisömyyntinä (EU-tavaramyynti)
  2. ostaa tavaran yhteisöhankintana (EU-tavaraosto)
  3. myy palvelun, josta ostaja on verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja myy palvelun, joka elinkeinonharjoittajien välisiä palvelun myyntejä koskevan yleissäännöksen nojalla verotetaan toisessa EU-maassa (EU-palvelumyynti).
  4. ostaa palvelun, josta se on käännetyn verovelvollisuuden perusteella velvollinen maksamaan veron. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja ostaa palvelun toisesta EU-maasta, josta elinkeinonharjoittajien välisiä palvelumyyntejä koskevan yleissäännöksen mukaan suoritetaan vero Suomeen.

Alv-tunnistetta pitää käyttää laskussa myös silloin, kun yritys myy

  • tavaraa kaukomyyntinä
  • uuden kuljetusvälineen toisessa jäsenvaltiossa olevalle muulle kuin arvonlisäverovelvolliselle.
Sivu on viimeksi päivitetty 1.5.2023