Verohallinto

Verohallinto kerää suurimman osan Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista.

Ennakoiva ohjaus, hyvä palvelu ja uskottava verovalvonta turvaavat verotulojen kertymisen mahdollisimman täysimääräisinä. Tavoitteena on saada asiakkaat toimimaan omatoimisesti ja oikein.