Ennakkovero vuokratuloista tai myyntivoitoista

Ennakkovero on vero, jota maksetaan etukäteen esimerkiksi vuokratuloista, omaisuudesta saaduista luovutusvoitoista ja ulkomailta saaduista tuloista (kuten eläkkeistä). Ennakkoveroa pitää maksaa, jos veroa ei pidätetä suoraan tuloista. Ennakkovero on siis eri asia kuin vero, jonka maksat verokorttiisi merkityn veroprosentin mukaisesti esimerkiksi palkkatuloista.

Voit hakea ennakkoveroa, ennakkoveroon muutosta tai ennakkoveron poistoa verotuksesi päättymiseen asti.

Pienin maksettava ennakkovero on 170 euroa. Tätä pienemmistä summista verot maksetaan lopullisen verotuksen yhteydessä.

Ennakkoveron eräpäivä on kuukauden 23. päivä. Jos se ei ole pankkipäivä, eräpäivä on seuraava arkipäivä.

Ohjeita eri tilanteisiin

Voit hakea ennakkoveroa, muutosta ennakkoveroon tai ennakkoveron poistoa verotuksesi päättymiseen asti. Ennakkoveron erät ovat voimassa, kunnes saat uuden päätöksen. Jos et ole saanut uutta päätöstä eräpäivään mennessä, maksa ennakkovero aiemman päätöksen mukaisesti.

Lue tarvittaessa lisäohjeet, jos saat näitä tuloja:

Ennakkoveroa pitää maksaa myös yritystulosta. Lue lisää yritystoiminnan ennakkoverosta

Jos maksoit liian vähän ennakkoveroa

Jos huomaat verovuoden päättymisen jälkeen, että olet maksanut liian vähän veroa, voit täydentää veroja seuraavan vuoden alussa lisäennakolla. Lisäennakkoa voi siis hakea edellisen vuoden veroja varten.

Lisäennakkoa kannattaa hakea heti tammikuussa. Jos lisäennakon eräpäivä on tammikuussa, ei sille lasketa huojennettua viivästyskorkoa. Kun maksat lisäennakkoa riittävästi, sinun ei tarvitse maksaa jäännösveroa. 

Esimerkki: Olet myynyt osakkeita 15.8.2021. Saat myynnistä voittoa 2 000 euroa. Voit hakea lisäennakkoa ja maksaa myyntivoiton veron ilman huojennettua viivästyskorkoa 1.1.-31.1.2022.

Jos täydennät veroja vasta tammikuun jälkeen tai maksat puuttuvan osan jäännösverona, joudut maksamaan lisäksi huojennettua viivästyskorkoa.

Lisätietoa