Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Ennakkovero vuokratuloista tai myyntivoitoista

Ennakkovero on vero, jota maksetaan etukäteen esimerkiksi vuokratuloista, omaisuudesta saaduista luovutusvoitoista ja ulkomailta saaduista tuloista (kuten eläkkeistä). Ennakkoveroa pitää maksaa, jos veroa ei pidätetä suoraan tuloista. Ennakkovero on siis eri asia kuin vero, jonka maksat verokorttiisi merkityn veroprosentin mukaisesti esimerkiksi palkkatuloista.

Voit hakea ennakkoveroa, ennakkoveroon muutosta tai ennakkoveron poistoa verovuoden aikana. Verovuoden joulukuusta aina verotuksesi päättymiseen asti voit hakea ja maksaa lisäennakkoa.

Pienin maksettava ennakkovero on 170 euroa. Tätä pienemmistä summista verot maksetaan lopullisen verotuksen yhteydessä.

Ennakkoveron eräpäivä on kuukauden 23. päivä. Jos se ei ole pankkipäivä, eräpäivä on seuraava arkipäivä.

Ohjeita eri tilanteisiin

Voit hakea ennakkoveroa, muutosta ennakkoveroon tai ennakkoveron poistoa verotuksesi päättymiseen asti. Ennakkoveron erät ovat voimassa, kunnes saat uuden päätöksen. Jos et ole saanut uutta päätöstä eräpäivään mennessä, maksa ennakkovero aiemman päätöksen mukaisesti.

Siirry OmaVeroon

Ohje: Näin haet tai muutat ennakkoveroa OmaVerossa

Voit myös käyttää paperilomaketta:

Lue tarvittaessa lisäohjeet, jos saat näitä tuloja:

Ennakkoveroa pitää maksaa myös yritystulosta. Lue lisää yritystoiminnan ennakkoverosta

Jos maksoit liian vähän veroa

Jos huomaat, että olet maksanut liian vähän veroa vuodelle 2021, voit täydentää veroja lisäennakolla. Lisäennakkoa voi siis hakea edellisen vuoden veroja varten.

Jos lisäennakon eräpäivä on tammikuussa, ei sille lasketa huojennettua viivästyskorkoa. Kun maksat lisäennakkoa riittävästi, sinun ei tarvitse maksaa jäännösveroa. 

Katso ohjeet ja aikataulu (yksityishenkilö ja toiminimiyrittäjä)

Valitse jokin alla olevista vaihtoehdoista.

Vaihtoehto 1: Toimit OmaVerossa

Vaihtoehto 2: Soitat palvelunumeroon

  • Soita puh. 029 497 000 /Verokortti ja ennakkovero (mpm/pvm).
  • Voit hakea ja maksaa lisäennakkoa aina 31.1.2022 asti ilman huojennettua viivästyskorkoa.
  • Lisäennakkoa voi hakea ja maksaa aina verovuoden 2021 verotuksesi päättymiseen asti. Jos lisäennakon eräpäivä on 31.1. jälkeen, lasketaan maksulle huojennettua viivästyskorkoa. Lue lisää huojennetusta viivästyskorosta.
  • Voit valita eräpäivän itse. 
  • Jos haet lisäennakon tietylle summalle, saat päätöksen ja maksutiedot heti OmaVeroon. 

Vaihtoehto 3: Toimit paperilla

Esimerkki: Olet myynyt osakkeita 15.8.2021. Saat myynnistä voittoa 2 000 euroa. Voit hakea lisäennakkoa ja maksaa myyntivoiton veron ilman huojennettua viivästyskorkoa 1.1.-31.1.2022 OmaVerossa.

Jos täydennät veroja vasta tammikuun jälkeen tai maksat puuttuvan osan jäännösverona, joudut maksamaan lisäksi huojennettua viivästyskorkoa.

Lisätietoa

Usein kysyttyä

Et voi. Jos eräpäivä on helmikuussa, helmikuun päiviltä maksat huojennettua viivästyskorkoa. Lue lisää huojennetusta viivästyskorosta.