Veroilmoitus - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ilmoittavat elinkeinotoiminnan tiedot tuloverotusta varten veroilmoituksella 6A. Veroilmoitus täytyy aina antaa, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi verovuonna ollutkaan.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Katso OmaVeron ohjeet.

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen voit antaa sähköisesti myös

Voit antaa veroilmoituksen myös paperilomakkeella. Huomaa, että paperilomakkeen pitää olla perillä Verohallinnossa veroilmoituksen määräpäivänä.

Jos olet antanut veroilmoituksen muulla tavalla kuin OmaVerossa, esimerkiksi paperilla, tiedot näkyvät OmaVerossa myöhemmin. Jos OmaVerossa näkyy muistutus puuttuvasta ilmoituksesta, mutta olet antanut ilmoituksen toisessa kanavassa tai paperilla, muistutus on tarpeeton. Se poistuu, kun ilmoituksesi on siirtynyt OmaVeroon.

Anna veroilmoitus 6A viimeistään 1.4.2021

Veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kaikki elinkeinoyhtymän osakkaat. Kommandiittiyhtiössä veroilmoituksen antamisesta vastaavat vain vastuunalaiset yhtiömiehet.

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus. Avoimen yhtiön myöhästymismaksu jaetaan yhtiömiehille ja kommandiittiyhtiön myöhästymismaksu vastuunalaisille yhtiömiehille heidän tulo-osuuksiensa suhteessa. Samoin jaetaan myös mahdollinen veronkorotus. Lue lisää myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta.

Tarkista veroilmoituksen yleiset tiedot

Tarkista veroilmoituksen etusivulla olevat yksilöintitiedot. Jos yrityksen tiedoissa tai toiminnassa tapahtuu muutoksia, ilmoita niistä muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5. Muutosilmoituksen voi antaa myös ytj.fi-verkkopalvelussa.

Ilmoita yhtiösopimuksen muutokset aina myös kaupparekisteriin

Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä viipymättä yhtiösopimuksen allekirjoituksen jälkeen joko ytj.fi-verkkopalvelussa tai muutosilmoituksella Y5. Ilmoitus on annettava mm. toimialatietojen sekä yhtiömiesten osakkuustietojen muutoksista.

Näin kirjaudut verkkopalveluihin

Yhtiössä tietyssä asemassa olevat henkilöt (esimerkiksi vastuunalaiset yhtiömiehet) voivat kirjautua OmaVeroon omilla verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella ilman erillistä valtuutusta.

Jos yhtiö on valtuuttanut esimerkiksi tilitoimiston hoitamaan veroasioita puolestaan, tilitoimisto voi hakea Suomi.fi-valtuuksia. Lue lisää valtuuksien laajuudesta ja niiden käytöstä eri verkkopalveluissa.

Ohjeita paperi-ilmoittajalle

Jos annat veroilmoituksen ja sen liitteet paperilomakkeilla, merkitse kaikille sivuille elinkeinoyhtymän nimi ja Y-tunnus. Älä niittaa lomakkeita yhteen. 

Veroilmoitus on aina päivättävä ja allekirjoitettava. Elinkeinoyhtymän veroilmoituksen allekirjoittaa veroilmoituksen antamisesta vastuussa oleva henkilö, kuten avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Lähetä veroilmoitus lomakkeen etusivulla olevaan osoitteeseen. Huomaa, että koronatilanteen vuoksi verotoimistojen aukioloaikoja on rajoitettu emmekä suosittele käyntiasiointia.

Älä liitä tilinpäätöstietoja mukaan veroilmoitukseen

Toimita tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Verohallinto ei välitä tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukselle, vaan yritykset toimittavat ne sinne itse suoraan. Älä siis liitä tilinpäätöstietoja mukaan veroilmoitukseen. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on toimitettava tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukseen, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä, jonka vuoksi et voi antaa ilmoitusta määräpäivänä. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi viimeistä palautuspäivää.

Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Jos Verohallinto hyväksyy hakemuksesi, saat uuden palautuspäivän ilmoituksellesi.

Usein kysyttyä

Elinkeinoyhtymän osakasselvitys (lomake 35) on poistettu käytöstä vuodesta 2018 alkaen. Elinkeinoyhtymän yhtiömiesten tiedot ilmoitetaan elinkeinoyhtymän veroilmoituksella (lomake 6A). Veroilmoituksella ilmoitetaan muun muassa vastuunalaisen yhtiömiehen kirjanpidon yksityistilin kumulatiivinen saldo tilikauden päättyessä.

Kirjanpidon yksityistilillä seurataan pääomatapahtumia kunkin yhtiömiehen osalta. Yksityistilin saldo muodostuu kumulatiivisesti yhtiön tehtyjen sijoitusten ja yhtiöön tehtyjen nostojen erotuksesta.

Esimerkki yksityistilin kumulatiivisesta saldosta:
Yhtiömies A
Yhtiömiehen oma pääoma eli yksityistilin kumulatiivinen saldo  vuoden alussa on ollut -50 000 €. Hänen tilikauden aikaiset yksityissijoitukset ovat 5 000 €. Veroilmoitukselle merkittävä yhtiömies A:n yksityistilin kumulatiivinen saldo tilikauden päättyessä on -45 000 € (Oma pääoma -50 000 € + tilikauden yksityissijoitukset 5 000 € = -45 000 €)  Toisin sanoen yhtiömies A:n kumulatiivinen saldo on negatiivinen eli yhtiömies A on kokonaisuutena nostanut yksityistililtään enemmän kuin on sinne sijoittanut.

Yhtiömiehen yksityistilin negatiivisella pääomalla on merkitystä esimerkiksi yhtiöosuuden luovutustilanteissa, yhtiömuodon muutostilanteessa sekä korkokulujen vähentämisessä. Lisätietoa henkilöyhtiön ja yksityisliikkeen sukupolvenvaihdoksesta verotuksessa