Esitäytetty veroilmoitus

Kaikkien henkilöasiakkaiden esitäytetyt veroilmoitukset ovat nyt OmaVerossa. Postitse ne ovat perillä viimeistään huhtikuun lopussa.

Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivä on joko 10.5., 17.5. tai 24.5.2022. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta. 

Siirry OmaVeroon ja anna veroilmoitus

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöohjeet

Ohjeita asiointiin paperilomakkeilla ja palautusosoite

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maataloudenharjoittaja ja heidän puolisonsa: veroilmoituksen määräpäivä oli 1.4.2022. Katso ohjeet, jos myöhästyit

Kun saat veroilmoituksen, toimi näin

1

Tarkista veroilmoitus

Tarkista aina kaikki tiedot, jotka ovat veroilmoituksessasi. 

2

Jos tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään

Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos et muuta tietoja, olet antanut veroilmoituksesi sen sisältöisenä kuin se on esitäytetyssä veroilmoituksessa.

3

Korjaa puuttuvat tai virheelliset tiedot

Jos tietoja täytyy korjata tai täydentää, ilmoita muutokset OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Jos korjaat veroilmoitusta, OmaVerossa annetun ilmoituksen tai paperilomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoitukseesi merkittynä määräpäivänä. Määräpäivän näet veroilmoituksesi etusivulta ja OmaVerosta.

Lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi määräpäivää.

Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai paperilomakkeella.