Esitäytetty veroilmoitus

Kaikkien henkilöasiakkaiden esitäytetyt veroilmoitukset ovat nyt OmaVerossa. Postitse ne ovat perillä viimeistään huhtikuun lopussa.

Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivä on joko 5.5., 12.5. tai 19.5.2020. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.

Ilmoita OmaVerossa

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maataloudenharjoittaja ja heidän puolisonsa: Unohditko ilmoittaa tietoja ennen määräpäivää 2.4.2020? Katso ohjeet ja toimi heti!

Kun saat veroilmoituksen, toimi näin:

1

Tarkista veroilmoitus

Tarkista aina kaikki tiedot, jotka ovat veroilmoituksessasi. Näin tarkistat veroilmoituksen.

2

Jos tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään

Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos et muuta tietoja, olet antanut veroilmoituksesi sen sisältöisenä kuin se on esitäytetyssä veroilmoituksessa.

3

Korjaa puuttuvat tai virheelliset tiedot

Jos tietoja täytyy korjata tai täydentää, ilmoita muutokset OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Huom.! Korjauksia ei voi tehdä puhelimitse.

Jos korjaat veroilmoitusta, OmaVerossa annetun ilmoituksen tai paperilomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoitukseesi merkittynä määräpäivänä. Määräpäivän näet veroilmoituksesi etusivulta ja OmaVerosta.

 

4

Saatko veronpalautusta?

Suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa 4.8. tai 4.9.2020. Veronpalautuspäivä on eri asiakkailla eri aikaan. Katso oma päiväsi OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Tarkista myös, että tilinumerosi on oikein.

Jos olet tehnyt muutoksia veroilmoitukseen, veronpalautuksen maksupäivä todennäköisesti siirtyy eteenpäin. 

Lue lisää veronpalautuksesta.

5

Tuliko sinulle maksettavaksi jäännösveroa?

Suurimmalla osalla jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 3.8.2020 ja toisen erän eräpäivä 1.10.2020. Eräpäivät ovat eri asiakkailla eri aikaan, joten tarkista aina omat eräpäiväsi OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Jos olet tehnyt muutoksia veroilmoitukseen, alkuperäiset jäännösveron eräpäivät todennäköisesti siirtyvät eteenpäin. 

Näet jäännösveron maksutiedot OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Jos olet saanut veroilmoituksen mukana alustavan verotuslaskelman, maksa jäännösvero vasta, kun olet saanut verotuspäätöksen.

Jos olet kiinteistönomistaja, huomaa että kiinteistöveron ja jäännösveron eräpäivät ovat syksyllä lähekkäin (kiinteistöveron eräpäivät ovat suurimmalla osalla kiinteistön omistajista 6.8.2020 ja 6.10.2020).

Lue lisää jäännösverosta.

Henkilöasiakkaan veroilmoitus OmaVerossa
Katso tallenne, jossa neuvotaan veroilmoituksen täyttämistä OmaVerossa.

Lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä, esimerkiksi sairastuminen. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi määräpäivää.

Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Usein kysyttyä

Elinkeinonharjoittajat, maataloudenharjoittajat ja heidän puolisonsa saavat veroilmoituksen mukana alustavan verotuslaskelman verotuspäätöksen sijaan. Tämä johtuu siitä, että Verohallinnolta puuttuu vielä osa sinun tai puolisosi verotustiedoista.

Alustavassa verotuslaskelmassa näkyy arvio veronpalautuksesta tai jäännösverosta veroilmoituksen muodostumishetkellä. Huomaa, että määrä voi muuttua. 

Tarkista veroilmoitus ja ilmoita puuttuvat tai korjattavat tiedot. Saat verotuspäätöksen, kun sinun ja puolisosi veroilmoitukset on käsitelty.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Näin ilmoitat paperilla

Maataloudenharjoittajat, elinkeinonharjoittajat sekä heidän puolisonsa ovat saaneet esitäytetyn veroilmoituksen mukana alustavan verotuslaskelman. Alustavassa verotuslaskelmassa näkyy tieto veronpalautuksesta tai jäännösverosta veroilmoituksen muodostumishetkellä. 

Tänä keväänä joissakin viran puolesta laskettavissa vähennyksissä, kuten kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksessä ja valtionverotuksen työtulovähennyksessä, on ollut puutteita osalla näistä asiakkaista.

Kaikille alustavan verotuslaskelman saaneille toimitetaan verotuspäätös, kun heidän ja heidän puolisoidensa veroilmoitukset on käsitelty. Verohallinto korjaa viran puolesta laskettavat vähennykset verotuspäätökseen automaattisesti. Muut  täydennykset on tehtävä veroilmoitukseen tarvittaessa viimeistään 2.4.2020.

Palkan- ja eläkkeensaajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen OmaVeroon ja postitse maalis-huhtikuun vaihteessa. Heillä veroilmoituksen määräpäivä on toukokuussa.