Esitäytetty veroilmoitus

Kaikkien henkilöasiakkaiden esitäytetyt veroilmoitukset ovat nyt OmaVerossa. Postitse ne ovat perillä viimeistään huhtikuun lopussa.

Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivä on joko 4.5., 11.5. tai 18.5.2021. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.

Ilmoita OmaVerossa

Katso veroilmoituksen täyttöohje

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maataloudenharjoittaja ja heidän puolisonsa: Unohditko ilmoittaa tietoja ennen määräpäivää 1.4.2021? Katso ohjeet ja toimi heti!

Kun saat veroilmoituksen, toimi näin:

1

Tarkista veroilmoitus

Tarkista aina kaikki tiedot, jotka ovat veroilmoituksessasi. 

2

Jos tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään

Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos et muuta tietoja, olet antanut veroilmoituksesi sen sisältöisenä kuin se on esitäytetyssä veroilmoituksessa.

3

Korjaa puuttuvat tai virheelliset tiedot

Jos tietoja täytyy korjata tai täydentää, ilmoita muutokset OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Jos korjaat veroilmoitusta, OmaVerossa annetun ilmoituksen tai paperilomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoitukseesi merkittynä määräpäivänä. Määräpäivän näet veroilmoituksesi etusivulta ja OmaVerosta. Katso tarvittaessa ohjeet asiointiin paperilomakkeilla.

5

Saatko veronpalautusta?

Suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa 3.8. tai 3.9.2021. Veronpalautuspäivä on eri asiakkailla eri aikaan. Katso oma päiväsi OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Tarkista myös, että tilinumerosi on oikein.

Jos olet tehnyt muutoksia veroilmoitukseen, veronpalautuksen maksupäivä todennäköisesti siirtyy eteenpäin. 

Lue lisää veronpalautuksesta.

6

Tuliko sinulle maksettavaksi jäännösveroa?

Suurimmalla osalla jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 2.8.2021 ja toisen erän eräpäivä 1.10.2021. Eräpäivät ovat eri asiakkailla eri aikaan, joten tarkista aina omat eräpäiväsi OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Jos olet tehnyt muutoksia veroilmoitukseen, alkuperäiset jäännösveron eräpäivät todennäköisesti siirtyvät eteenpäin. 

Näet jäännösveron maksutiedot OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Jos olet saanut veroilmoituksen mukana alustavan verotuslaskelman, maksa jäännösvero vasta, kun olet saanut verotuspäätöksen.

Jos olet kiinteistönomistaja, huomaa että kiinteistöveron ja jäännösveron eräpäivät ovat syksyllä lähekkäin (kiinteistöveron eräpäivät ovat suurimmalla osalla kiinteistön omistajista 6.8.2021 ja 6.10.2021).

Lue lisää jäännösverosta.

Henkilöasiakkaan veroilmoitus OmaVerossa
Katso tallenne, jossa neuvotaan veroilmoituksen täyttämistä OmaVerossa.

Lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä, esimerkiksi sairastuminen. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi määräpäivää.

Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Usein kysyttyä

Elinkeinonharjoittajat, maataloudenharjoittajat ja heidän puolisonsa saavat veroilmoituksen mukana alustavan verotuslaskelman verotuspäätöksen sijaan. Tämä johtuu siitä, että Verohallinnolta puuttuu vielä osa sinun tai puolisosi verotustiedoista.

Alustavassa verotuslaskelmassa näkyy arvio veronpalautuksesta tai jäännösverosta veroilmoituksen muodostumishetkellä. Huomaa, että määrä voi muuttua. 

Tarkista veroilmoitus ja ilmoita puuttuvat tai korjattavat tiedot. Saat verotuspäätöksen, kun sinun ja puolisosi veroilmoitukset on käsitelty.

Näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Osalla maatalouden- ja elinkeinonharjoittajista esitäytetyllä veroilmoituksella näkyy aiheettomasti vähennyskelpoisena vanhoja tappioita. Tappiot on merkitty vähennyskelpoisiksi, vaikka ne olisi käytetty jo aiempina vuosina.

Verohallinto korjaa aiheettomasti näkyvät tappiot lopulliseen verotuspäätökseen, joka lähetetään asiakkaille lokakuun loppuun mennessä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa vanhoja tappioita itse eikä sen vuoksi tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon.

Aiheettomasti esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvien tappioiden korjaamisen vuoksi alustavalle laskelmallesi merkitty jäännösveron tai veronpalautuksen määrä saattaa muuttua. Jos jo käytettyjä tappioita poistetaan verovuodelta 2020, saat verotuksen oikaisusta erillisen päätöksen.

Oman verotuksesi päättymispäivän näet verotuspäätöksestä, joka on OmaVeron postilaatikossa. Jos verotuspäätöstä ei näy postilaatikossa, valitse painike Näytä kaikki.

Saat verotuspäätöksen myös postitse, jos et ole ottanut käyttöösi sähköistä viranomaisasiointia eli Suomi.fi-viestejä. 

Katso esimerkkikuva verotuspäätöksen etusivusta

Verotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen. Verotus voi päättyä toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Puolisoiden verotus päättyy aina samaan aikaan.

Osalla asiakkaista OP-Eläkesäätiön ja OP-Eläkekassan maksamat eläkkeet ovat näkyneet virheellisesti esitäytetyssä veroilmoituksessa. Eläkkeet ovat voineet näkyä veroilmoituksessa kahteen kertaan tai eläke on voinut puuttua veroilmoituksesta kokonaan.

Verohallinto on korjannut eläketiedot OmaVerossa olevaan veroilmoitukseen. Voit tarkistaa tiedot OmaVerossa valitsemalla painikkeen Korjaa ja siirtymällä veroilmoituksen vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, jos eläketiedot ovat OmaVerossa oikein. Saat myöhemmin myös korjatun verotuspäätöksen.