Näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasioiden hoitamiseen

Voit valtuuttaa asianhoitajan hoitamaan puolestasi henkilökohtaisia tai yrityksesi veroasioita. Asianhoitaja voi olla esimerkiksi tilitoimisto tai toinen henkilö. 

Tee valtuutus Suomi.fi:ssä. Yritysasiakkaat voivat käyttää myös Katso-valtuutusta vielä vuoden 2020 aikana. Huomaa, että vanhat Katso-valtuutukset eivät muutu automaattisesti uusiksi Suomi.fi-valtuuksiksi.

Katso taulukosta, mitä valtuutta voit käyttää eri verkkopalveluissa ja asiointikanavissa

Suomi.fi-valtuus kaikkien veroasioiden hoitoon

Valtuuden saanut asianhoitaja voi hoitaa kaikkia valtuuden antajan henkilökohtaisia tai yrityksen veroasioita. Asianhoitaja voi myös nähdä verotietoja OmaVerossa. Esimerkiksi kirjanpitäjä voi hoitaa yrityksen kaikkia veroasioita.

Valtuutettu voi asioida asiakaspalvelupisteissä, puhelimessa, OmaVerossa, Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä tulevissa asiointikanavissa. Valtuuden avulla ei voi asioida Palkka.fi:ssä eikä antaa ilmoituksia tulorekisteriin. Tulorekisteriä varten on omat valtuudet.

Veroasioiden hoitaminen -valtuutta voivat hyödyntää

 • henkilöasiakkaat
 • elinkeinonharjoittajat (toiminimiyrittäjät)
 • avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt
 • osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja osuuskunnat.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, valtuutettu näkee myös henkilökohtaiset verotietosi

Veroasioiden hoito -valtuuden avulla tilitoimisto näkee OmaVerossa sekä yrityksesi tiedot että henkilökohtaiset verotietosi.

Valtuutettu näkee OmaVerossa muun muassa

 • tulovero-, perintö- ja lahjaverotiedot
 • tuloverotukseen liittyvät ennakkoratkaisut ja oikaisuvaatimukset sekä -päätökset
 • oikaisuvaatimuksiin annetut Verohallinnon ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset
 • verotusta koskevat kirjeet ja päätökset
 • yritystoiminnan verotarkastuskertomukset
 • OmaVerossa tehdyt ennakkoratkaisupäätökset.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiset sisäpiirintiedot eivät näy OmaVerossa. Huomaa, että veroasioiden hoito -valtuudella asianhoitaja ei voi muuttaa yrityksen tilinumeroa OmaVerossa.

Suomi.fi-valtuus yksittäisen veroasian hoitoon

Valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta.

Valtuuden avulla voi lähettää ilmoituksia valtuuttajan puolesta Lomake.fi- ja Ilmoitin.fi-palveluissa.

Huomaa, että tämän valtuuden avulla ei voi asioida OmaVerossa, jossa näkyy aina myös asiakkaan verotustietoja.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta nähdä ja täydentää kiinteistöverotuksen perusteena olevia kiinteistötietoja sekä pyytää kiinteistöveroilmoituksen jättöaikaan pidennystä ja tehdä kiinteistöverotuksen oikaisuvaatimuksen.

Valtuutta ei vielä voi kohdentaa esimerkiksi yksittäisille kirjanpitäjille. Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ja muokata muihin EU-maihin lähetettäviä arvonlisäveron palautushakemuksia ja katsella saapuneita tiedoksiantoja.

Valtuutta ei vielä voi kohdentaa esimerkiksi yksittäisille kirjanpitäjille. Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • ilmoittaa, nähdä ja muokata rakentamiseen liittyviä urakka- ja työntekijätietoja sekä kotitalouden rakentamisilmoituksia
 • pyytää veronumerotietoja.

Valtuutta ei vielä voi kohdentaa esimerkiksi yksittäisille kirjanpitäjille. Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • tehdä rekisteröintihakemuksen arvonlisäveron erityisjärjestelmään
 • hoitaa erityisjärjestelmään liittyviä veroasioita.

Valtuutta ei vielä voi kohdentaa esimerkiksi yksittäisille kirjanpitäjille. Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Näin teet valtuutuksen

Katso tarkemmat yhtiömuotokohtaiset ohjeet alta.

Voit valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan veroasioita puolestasi. Tee valtuutus Suomi.fi:ssa. Valitse Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa se valtuus, jonka haluat antaa.

Huomaa! Kun olet tehnyt veroasioiden hoito -valtuutuksen, asianhoitaja voi nähdä, korjata tai ilmoittaa kaikkia verotustietojasi kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa (OmaVero, verotoimisto, puhelinpalvelu). Asianhoitaja voi muuttaa myös valtuuttajan tilinumeroa OmaVerossa.

Alaikäisen lapsen puolesta asiointi

Voit hoitaa alaikäisen lapsesi veroasioita OmaVerossa automaattisesti ilman valtuutusta. Valtuudet-palvelu tarkistaa väestötietojärjestelmästä, onko sinulla huoltajan oikeus asioida alaikäisen lapsen puolesta.

Kirjallinen valtuutus

Jos olet asioinut toisen henkilön puolesta paperisen valtakirjan avulla, voit loppuvuoden 2020 aikana pyytää verotoimistossa virkailijaa luomaan puolestaan Suomi.fi-valtuuden veroasiointia varten. Ota valtakirja mukaan verotoimistoon. Tämän jälkeen asianhoitaja voi hoitaa henkilön veroasioita sähköisesti OmaVerossa.

Asianhoitaja voi hoitaa veroasiat puolestasi, kun annat asianhoitajalle siihen valtuudet.

Huomaa!

 • Kun Suomi.fi-valtuutus on tehty, valtuuden saanut voi nähdä, korjata tai ilmoittaa valtuuden antajan kaikkia yritystoimintaan ja henkilökohtaiseen verotukseen liittyviä verotustietoja. Jos et halua, että kirjanpitäjäsi tai asianhoitajasi näkee henkilökohtaisia verotietojasi, toimi näin:
  • Anna kirjanpitäjällesi Suomi.fi:ssä veroilmoittaminen-valtuus, jonka avulla kirjanpitäjäsi voi antaa puolestasi tarvittavia veroilmoituksia.
  • Kirjaudu itse OmaVeroon omilla pankkitunnuksillasi, kopioi sieltä tarvittavat tiedot ja toimita ne kirjanpitäjällesi.
 • Valtuuttaminen Y-tunnuksella vai henkilötunnuksella: Suosittelemme, että valtuutus tehdään Y-tunnuksella. Jos annat valtuuden henkilötunnuksellasi, asianhoitaja ei näe tietojasi OmaVeron asiakaslistassa eikä saa kuukausittaista yhteenvetoa.

Elinkeinonharjoittaja voi valtuuttaa Suomi.fi-palvelussa vaikka ei olisikaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin.

Jos hoidat itse yhtiösi veroasioita ja sinulle on kaupparekisteriin merkitty toimielinrooli, voit asioida yhtiön puolesta ilman valtuutusta. Voit tunnistautua Verohallinnon palveluihin omilla pankkitunnuksillasi.

Jos haluat valtuuttaa asianhoitajan asioimaan yrityksesi puolesta, toimi näin:

 • Kun teet uutta valtuutusta, anna valtuutus Suomi.fi:ssä.
 • Kun sinulla on käytössä Katso-valtuutus: Voit antaa uuden Suomi.fi-valtuuden tai jatkaa Katso-valtuutuksella vielä vuonna 2020.

Jos jatkat Katso-valtuuden käyttämistä

Vaikka Katso-valtuutus on käytössä vielä vuonna 2020, Suomi.fi-valtuuteen kannattaa siirtyä hyvissä ajoin. Huomaa, että voit asioida vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Seuraavat Katso-roolit ovat poistuneet käytöstä:

 • tuloveroilmoittaminen
 • oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Lisätietoa Katso-valtuudesta.

Näiden puolesta asioivat käyttävät toistaiseksi Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia Verohallinnon asiointikanavissa. Veroasioita ei voi hoitaa Suomi.fi-valtuutuksella.

Huomaa, että OmaVerossa ei ole enää 1.11.2018 lähtien voinut asioida Katso-rooleilla tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja. Voit asioida palvelussa vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Lue lisää Katso-palvelusta

Yksityiskohtaiset ohjeet valtuuttamiseen Suomi.fi:ssä

Yritys – saat Suomi.fi:stä seuraavat ohjeet: 

 • Miten annan yrityksenä valtuuden toiselle yritykselle?
 • Miten annan asiointivaltuuden toiselle yritykselle?
 • Miten valtuutan työntekijäni asioimaan yrityksen saamien valtuuksien perusteella?
 • Miten valtuutan työntekijäni hallinnoimaan yrityksen saamia valtuuksia?
 • Miten hyväksyn valtuuspyynnön yrityksenä?

Ohjeet yritykselle valtuuttamisesta Suomi.fi:ssä

Henkilö – saat Suomi.fi:stä seuraavat ohjeet:

 • Miten annan asiointivaltuuden toiselle henkilölle?
 • Miten hyväksyn valtuuspyynnön?

Ohjeet henkilölle valtuuttamisesta Suomi.fi:ssä

Usein kysyttyä

Yrityksen puolesta voi asioida kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa

 • toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
 • hallituksen puheenjohtaja
 • selvitysmies
 • isännöitsijä
 • elinkeinonharjoittaja (ei tarvitse kuulua kaupparekisteriin)
 • vastuunalainen yhtiömies ja yhtiömies
 • oikeutettu (nimenkirjoitusoikeus yksin)
 • prokuristi.

Suomi.fi-valtuuksia voi antaa yrityksen puolesta

 • toimitusjohtaja
 • elinkeinonharjoittaja
 • oikeutettu (nimenkirjoitusoikeus yksin)
 • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään valtuutuksen edellä mainitulta Suomi.fi-palvelussa.

Nimenkirjoitus kaksi yhdessä: Suomi.fi-valtuutta ei voi tällä hetkellä tehdä "kaksi yhdessä" -nimenkirjoitusoikeudella. Lähitulevaisuudessa valtuuttaminen onnistuu myös tilanteissa, joissa nimenkirjoitusoikeus on usealla henkilöllä yhdessä.

Yhden miehen osakeyhtiö: Voit valtuuttaa kirjanpitäjäsi Suomi.fi:ssä. Voit myös itse asioida yrityksesi puolesta, kun kirjaudut OmaVeroon henkilökohtaisella tunnisteella.

Sinun täytyy pyytää uusilta asiakkailtasi yritysmuodosta riippumatta Katso-valtuutus. Niin sanotut suorat yhteydet Tyvi-palveluntarjoajien tarjoamana edellyttävät vielä Katso-valtuutuksen tekemistä. Tähän on vuoden 2020 aikana tulossa muutos ja tulevan muutoksen ajankohdasta kerrotaan vuoden 2020 aikana lisää.

Suomi.fi-valtuudet käyvät ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa tilitoimistolla ei ole ohjelmistosta suoraa yhteyttä Verohallintoon vaan tilitoimisto esimerkiksi käy OmaVerossa hoitamassa ilmoittamisen tai lataa Ilmoitin.fi-palvelussa ohjelmistonsa muodostamia tiedostoja.

Jos olet yksityinen edunvalvoja, et voi toistaiseksi asioida OmaVerossa toisen henkilön puolesta, jos edustamallasi henkilöllä ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti ja myöntää valtuuksia. Tällä hetkellä Suomi.fi-valtuudet eivät tue mahdollisuutta valtuuttaa edustajaa asioimaan toisen puolesta muuten kuin tunnistautumalla sähköisesti.

Asiointi on mahdollista sen jälkeen, kun Suomi.fi:n valtuudet-palvelu mahdollistaa edunvalvojan asioinnin edunvalvonnassa olevan puolesta.

Suomi.fi:stä saat lisätietoa siitä, milloin toisen puolesta voi ja ei voi asioida