Vero.fi ja sähköiset asiointipalvelumme ovat pois käytöstä lauantaina 6.6. noin klo 18–22. Lisätietoa huoltokatkosta

Näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasioiden hoitamiseen

Voit valtuuttaa asianhoitajan hoitamaan puolestasi henkilökohtaisia tai yrityksesi veroasioita. Asianhoitaja voi olla esimerkiksi tilitoimisto tai toinen henkilö. Et tarvitse valtuutta, jos hoidat alaikäisen lapsesi asioita tai toimitusjohtajana hoidat yrityksesi asioita. 

Tee valtuutus Suomi.fi:ssä. Yritysasiakkaat voivat käyttää myös Katso-valtuutusta vielä vuoden 2020 aikana. Huomaa, että vanhat Katso-valtuutukset eivät muutu automaattisesti uusiksi Suomi.fi-valtuuksiksi.

Katso taulukosta, mitä valtuutta voit käyttää eri verkkopalveluissa ja asiointikanavissa

Suomi.fi-valtuus kaikkien veroasioiden hoitoon

Valtuuden saanut asianhoitaja voi hoitaa kaikkia valtuuden antajan henkilökohtaisia tai yrityksen veroasioita. Asianhoitaja voi myös nähdä verotietoja OmaVerossa. Esimerkiksi kirjanpitäjä voi hoitaa yrityksen kaikkia veroasioita.

Valtuutettu voi asioida asiakaspalvelupisteissä, puhelimessa, OmaVerossa, Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä tulevissa asiointikanavissa. Valtuuden avulla ei voi asioida Palkka.fi:ssä eikä antaa ilmoituksia tulorekisteriin. Tulorekisteriä varten on omat valtuudet.

Veroasioiden hoitaminen -valtuutta voivat hyödyntää

 • henkilöasiakkaat
 • elinkeinonharjoittajat (toiminimiyrittäjät ja maataloudenharjoittajat)
 • avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt
 • osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja osuuskunnat.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Elinkeinonharjoittaja tai maataloudenharjoittaja, valtuutettu näkee myös henkilökohtaiset verotietosi

Veroasioiden hoito -valtuuden avulla tilitoimisto näkee OmaVerossa sekä yrityksesi tiedot että henkilökohtaiset verotietosi.

Valtuutettu näkee OmaVerossa muun muassa

 • tulovero-, perintö- ja lahjaverotiedot
 • tuloverotukseen liittyvät ennakkoratkaisut ja oikaisuvaatimukset sekä -päätökset
 • oikaisuvaatimuksiin annetut Verohallinnon ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset
 • verotusta koskevat kirjeet ja päätökset
 • yritystoiminnan verotarkastuskertomukset
 • OmaVerossa tehdyt ennakkoratkaisupäätökset.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiset sisäpiirintiedot eivät näy OmaVerossa. Huomaa, että veroasioiden hoito -valtuudella asianhoitaja ei voi muuttaa yrityksen tilinumeroa OmaVerossa.

Suomi.fi-valtuus yksittäisen veroasian hoitoon

Valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta.

Valtuuden avulla voi lähettää ilmoituksia valtuuttajan puolesta Lomake.fi- ja Ilmoitin.fi-palveluissa.

Huomaa, että tämän valtuuden avulla ei voi asioida OmaVerossa, jossa näkyy aina myös asiakkaan verotustietoja.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta nähdä ja täydentää kiinteistöverotuksen perusteena olevia kiinteistötietoja sekä pyytää kiinteistöveroilmoituksen jättöaikaan pidennystä ja tehdä kiinteistöverotuksen oikaisuvaatimuksen.

Voit kohdentaa esimerkiksi yksittäisille kirjanpitäjille valtuuksia, jotka on myönnetty 1.10. jälkeen. Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • ilmoittaa, nähdä ja muokata rakentamiseen liittyviä urakka- ja työntekijätietoja sekä kotitalouden rakentamisilmoituksia
 • pyytää veronumerotietoja.

Voit kohdentaa esimerkiksi yksittäisille kirjanpitäjille valtuuksia, jotka on myönnetty 1.10. jälkeen. Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen. Myöhemmin voit asioida valtuuden avulla myös asiakaspalvelupisteissä ja puhelimessa. 

Rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt -valtuutta voivat hyödyntää

 • henkilöasiakkaat
 • elinkeinonharjoittajat
 • avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt
 • osakeyhtiöt
 • asunto-osakeyhtiöt
 • osuuskunnat.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Mitä tietoja valtuutettu näkee OmaVerossa?

Valtuutettu näkee

 • tiedot kaikista rakentamisilmoituksista, jotka on annettu tiedonantovelvollisen tunnuksella − huolimatta siitä, kuka ilmoitukset on antanut
 • kirjeet, jotka liittyvät rakentamisilmoitusten sisältöön
 • tiedot siitä, onko veronumero julkisessa rakennusalan rekisterissä vai ei.

Kun yritys rekisteröi henkilöitä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin henkilötunnuksilla, yritys saa tiedon myös rekisteröityjen veronumeroista.

Valtuutettu ei näe

 • rakentamisilmoitusten laiminlyöntimaksuja
 • kirjeitä laiminlyöntimaksuista
 • oikaisuvaatimuksia
 • kirjeitä muista asioista kuin rakentamisilmoituksista.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ja muokata muihin EU-maihin lähetettäviä arvonlisäveron palautushakemuksia ja katsella saapuneita tiedoksiantoja.

Voit kohdentaa esimerkiksi yksittäisille kirjanpitäjille valtuuksia, jotka on myönnetty 1.10. jälkeen. Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen. Myöhemmin voit asioida valtuuden avulla myös asiakaspalvelupisteissä ja puhelimessa.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Mitä tietoja valtuutettu näkee OmaVerossa

Valtuutettu voi hoitaa kaikkia palautushakemusiin liittyviä asioita:

 • tehdä hakemuksen
 • seurata hakemuksen tilaa
 • lukea viestejä ja päätöksiä, jotka julkaistaan OmaVerossa.

Valtuutettu ei näe OmaVerossa mitään tietoja valtuuttajan muista veroasioista, esimerkiksi verojen maksamisesta.

Voit käyttää myös Katso-tunnuksia

Voit kirjautua OmaVeroon myös nykyisillä Katso-tunnuksilla vielä vuoden 2020 aikana.

Esimerkiksi ulkomaalaisten täytyy toistaiseksi käyttää Katso-valtuutusta, koska he eivät voi vielä valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksilla.

Katso-valtuudella voit hoitaa sekä M1SS-asioita että ALVEU-asioita.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • tehdä rekisteröintihakemuksen arvonlisäveron erityisjärjestelmään
 • hoitaa erityisjärjestelmään liittyviä veroasioita.

Voit kohdentaa esimerkiksi yksittäisille kirjanpitäjille valtuuksia, jotka on myönnetty 1.10. jälkeen. Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen. Myöhemmin voit asioida valtuuden avulla myös asiakaspalvelupisteissä ja puhelimessa. 

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Mitä tietoja valtuutettu näkee OmaVerossa

Valtuutettu

 • voi antaa, nähdä ja muokata arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoituksia
 • näkee ilmoitusta antaessaan maksettavan veron määrän, viitenumeron ja tilinumeron, mutta ei verojen maksutilannetta
 • voi vastata selvityspyyntöihin
 • näkee muistutukset maksuista ja ilmoituksista sekä selvityspyynnöt ja päätökset, jotka liittyvät erityisjärjestelmään
 • näkee järjestelmän rekisteröintitiedot ja voi muokata niitä
 • voi tehdä lopettamisilmoituksen järjestelmään.

Valtuutettu ei näe OmaVerossa

 • mitään tietoja valtuuttajan muista veroasioista
 • mitään verojen saldo- ja maksutietoja.

Valtuutettu näkee kuitenkin erityisjärjestelmän ilmoituksella ilmoitetun maksettavan veron määrän.

Voit käyttää myös Katso-tunnuksia

Voit kirjautua OmaVeroon myös nykyisillä Katso-tunnuksilla vielä vuoden 2020 aikana.

Esimerkiksi ulkomaalaisten täytyy toistaiseksi käyttää Katso-valtuutusta, koska he eivät voi vielä valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksilla.

Katso-valtuudella voit hoitaa sekä M1SS-asioita että ALVEU-asioita.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea

 • palautusta lähdeverosta, jota on peritty Suomessa liikaa tai aiheettomasti osingoista, koroista ja rojalteista
 • ulkomaisen yhteisön lähdeverokorttia Suomesta saatua osinko-, korko- ja rojaltituloa varten.

Valtuus on käytössä Ilmoitin.fi:ssä.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Näin teet valtuutuksen

Katso tarkemmat yhtiömuotokohtaiset ohjeet alta.

Voit valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan veroasioita puolestasi. Tee valtuutus Suomi.fi:ssa. Valitse Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa se valtuus, jonka haluat antaa.

Huomaa! Kun olet tehnyt veroasioiden hoito -valtuutuksen, asianhoitaja voi nähdä, korjata tai ilmoittaa kaikkia verotustietojasi kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa (OmaVero, verotoimisto, puhelinpalvelu). Asianhoitaja voi muuttaa myös valtuuttajan tilinumeroa OmaVerossa.

Alaikäisen lapsen puolesta asiointi

Voit hoitaa alaikäisen lapsesi veroasioita OmaVerossa automaattisesti ilman valtuutusta. Valtuudet-palvelu tarkistaa väestötietojärjestelmästä, onko sinulla huoltajan oikeus asioida alaikäisen lapsen puolesta.

Kirjallinen valtuutus

Jos olet asioinut toisen henkilön puolesta paperisen valtakirjan avulla, voit loppuvuoden 2020 aikana pyytää verotoimistossa virkailijaa luomaan puolestaan Suomi.fi-valtuuden veroasiointia varten. Ota valtakirja mukaan verotoimistoon. Tämän jälkeen asianhoitaja voi hoitaa henkilön veroasioita sähköisesti OmaVerossa.

Asianhoitaja voi hoitaa veroasiat puolestasi, kun annat asianhoitajalle siihen valtuudet.

Huomaa!

 • Kun Suomi.fi-valtuutus on tehty, valtuuden saanut voi nähdä, korjata tai ilmoittaa valtuuden antajan kaikkia yritystoimintaan ja henkilökohtaiseen verotukseen liittyviä verotustietoja. Jos et halua, että kirjanpitäjäsi tai asianhoitajasi näkee henkilökohtaisia verotietojasi, toimi näin:
  • Anna kirjanpitäjällesi Suomi.fi:ssä veroilmoittaminen-valtuus, jonka avulla kirjanpitäjäsi voi antaa puolestasi tarvittavia veroilmoituksia.
  • Kirjaudu itse OmaVeroon omilla pankkitunnuksillasi, kopioi sieltä tarvittavat tiedot ja toimita ne kirjanpitäjällesi.
 • Valtuuttaminen Y-tunnuksella vai henkilötunnuksella: Suosittelemme, että valtuutus tehdään Y-tunnuksella. Jos annat valtuuden henkilötunnuksellasi, asianhoitaja ei näe tietojasi OmaVeron asiakaslistassa eikä saa kuukausittaista yhteenvetoa.

Elinkeinonharjoittaja voi valtuuttaa Suomi.fi-palvelussa vaikka ei olisikaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin.

Jos hoidat itse yhtiösi veroasioita ja sinulle on kaupparekisteriin merkitty toimielinrooli, voit asioida yhtiön puolesta ilman valtuutusta. Voit tunnistautua Verohallinnon palveluihin omilla pankkitunnuksillasi.

Jos haluat valtuuttaa asianhoitajan asioimaan yrityksesi puolesta, toimi näin:

 • Kun teet uutta valtuutusta, anna valtuutus Suomi.fi:ssä.
 • Kun sinulla on käytössä Katso-valtuutus: Voit antaa uuden Suomi.fi-valtuuden tai jatkaa Katso-valtuutuksella vielä vuonna 2020.

Nimenkirjoitusoikeus kaksi tai useampi yhdessä

Osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö voi valtuuttaa asianhoitajan myös silloin, kun kaupparekisteriin on merkitty nimenkirjoitusoikeus kaksi tai useampi yhdessä.

Yhtiöjärjestyksessä täytyy olla jokin seuraavista nimenkirjoitussäännöistä:

 • osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallitus yhdessä
 • osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön kaksi hallituksen jäsentä yhdessä
 • puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä.

Kaupparekisterissä täytyy olla tieto osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön nimenkirjoitussäännöstä ja valtuuttajilla pitää olla suomalainen henkilötunnus.

Jos jatkat Katso-valtuuden käyttämistä

Vaikka Katso-valtuutus on käytössä vielä vuonna 2020, Suomi.fi-valtuuteen kannattaa siirtyä hyvissä ajoin. Huomaa, että voit asioida vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Seuraavat Katso-roolit ovat poistuneet käytöstä:

 • tuloveroilmoittaminen
 • oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Lisätietoa Katso-valtuudesta.

Näiden puolesta asioivat voivat hakea Suomi.fi-valtuuksia kesäkuusta 2020 lähtien. Valtuushakemuksen voi tehdä kolmella tavalla:

 • suomalaiset yritykset ja yhteisöt voivat tehdä sähköisen valtuushakemuksen Suomi.fi-sivustolla
 • henkilöasiakas voi täyttää valtuushakemuksen ja toimittaa sen Verohallinnon toimipisteeseen rekisteröitäväksi
 • ulkomaalaiset yhteisöt voivat tehdä hakemuksen paperilla ja lähettää sen postitse yhdessä oikeaksi todistettujen asiakirjojen ja tarvittavien liitteiden kanssa.

Tarkemmat ohjeet valtuushakemuksen tekemiseen julkaistaan Suomi.fi-sivustolla kesäkuussa.

Katso-tunniste ja Katso-valtuudet ovat käytössä Verohallinnon asiointipalveluissa vuoden 2020 loppuun. Siihen asti käytössä ovat nämä Katso-roolit:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Lue lisää Katso-palvelusta

Jos olet yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen, voit asioida yhdistyksen puolesta ilman erillistä valtuutta OmaVerossa, Lomake.fi:ssä ja Ilmoitin.fi:ssä.

Jos sinulla on oikeus edustaa yhdistystä yksin, voit antaa toiselle henkilölle tai yritykselle Suomi.fi-valtuuden yhdistyksen veroasioiden hoitoon. Henkilötunnuksesi ja toimielinrooli (nimenkirjoitusoikeudellinen) pitää olla kirjattu yhdistysrekisteriin. Voit tarkistaa tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä.

Anna valtuus Suomi.fi:ssä

Ohje Suomi.fi:ssä: Näin annat valtuuden yrityksenä tai yhteisönä

Usein kysyttyä

Yrityksen puolesta voi asioida kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa

 • toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
 • hallituksen puheenjohtaja
 • selvitysmies
 • isännöitsijä
 • elinkeinonharjoittaja (ei tarvitse kuulua kaupparekisteriin)
 • vastuunalainen yhtiömies ja yhtiömies
 • oikeutettu (nimenkirjoitusoikeus yksin)
 • prokuristi.

Suomi.fi-valtuuksia voi antaa yrityksen puolesta

 • toimitusjohtaja
 • elinkeinonharjoittaja
 • oikeutettu (nimenkirjoitusoikeus yksin)
 • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään valtuutuksen edellä mainitulta Suomi.fi-palvelussa
 • yrityksen kaikki kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet yhdessä
 • puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti 
 • kaksi hallituksen kaksi jäsentä yhdessä kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti.

Osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö voi valtuuttaa Suomi.fi-valtuuspalvelussa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan yrityksen veroasioita, vaikka nimenkirjoitusoikeus olisi usealla henkilöllä yhdessä. Suomi.fi-valtuuksia voivat siis antaa myös osakeyhtiöt tai asunto-osakeyhtiöt, joille on merkitty kaupparekisteriin nimenkirjoitusoikeus kaksi tai useampi yhdessä.

Suomi.fi-valtuuspalvelussa voi valtuuttaa, jos yhtiöjärjestyksen mukainen nimenkirjoitussääntö on

 • osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallitus yhdessä
 • osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön kaksi hallituksen jäsentä yhdessä
 • puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä.

Useampi nimenkirjoitusoikeutettu voi valtuuttaa yhdessä, jos kaupparekisteristä löytyy tieto osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön nimenkirjoitussäännöstä ja henkilöillä on suomalainen henkilötunnus.

Anna valtuus yrityksenä tai yhteisönä (suomi.fi)

Sinun täytyy pyytää uusilta asiakkailtasi yritysmuodosta riippumatta Katso-valtuutus. Niin sanotut suorat yhteydet Tyvi-palveluntarjoajien tarjoamana edellyttävät vielä Katso-valtuutuksen tekemistä. Tähän on vuoden 2020 aikana tulossa muutos ja tulevan muutoksen ajankohdasta kerrotaan vuoden 2020 aikana lisää.

Suomi.fi-valtuudet käyvät ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa tilitoimistolla ei ole ohjelmistosta suoraa yhteyttä Verohallintoon vaan tilitoimisto esimerkiksi käy OmaVerossa hoitamassa ilmoittamisen tai lataa Ilmoitin.fi-palvelussa ohjelmistonsa muodostamia tiedostoja.

Jos olet yksityinen edunvalvoja, et voi toistaiseksi asioida OmaVerossa toisen henkilön puolesta, jos edustamallasi henkilöllä ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti ja myöntää valtuuksia. Tällä hetkellä Suomi.fi-valtuudet eivät tue mahdollisuutta valtuuttaa edustajaa asioimaan toisen puolesta muuten kuin tunnistautumalla sähköisesti.

Asiointi on mahdollista sen jälkeen, kun Suomi.fi:n valtuudet-palvelu mahdollistaa edunvalvojan asioinnin edunvalvonnassa olevan puolesta.

Suomi.fi:stä saat lisätietoa siitä, milloin toisen puolesta voi ja ei voi asioida