Näin valtuutat veroasioiden hoitamiseen

Voit valtuuttaa asianhoitajan hoitamaan puolestasi henkilökohtaisia tai yrityksesi veroasioita. Asianhoitaja voi olla esimerkiksi tilitoimisto tai toinen henkilö.

Tee valtuutus Suomi.fi:ssä. Yritysasiakkaat voivat käyttää myös Katso-valtuutusta vielä vuonna 2020.

Huom.! Vanhat Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti uusiksi Suomi.fi-valtuuksiksi.

Suomi.fi-valtuudet veroasiointiin

Veroasioiden hoitoon on erilaisia Suomi.fi-valtuuksia:

Valtuuden saanut asianhoitaja voi hoitaa kaikkia valtuuden antajan henkilökohtaisia tai yrityksen veroasioita. Asianhoitaja voi myös nähdä verotietoja OmaVerossa. Esimerkiksi kirjanpitäjä voi hoitaa yrityksen kaikkia veroasioita.

Valtuutettu voi asioida asiakaspalvelupisteissä, puhelimessa, OmaVerossa, Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä tulevissa asiointikanavissa. Valtuuden avulla ei voi asioida Palkka.fi:ssä eikä antaa ilmoituksia tulorekisteriin. Tulorekisteriä varten on omat valtuudet.

Veroasioiden hoitaminen -valtuutta voivat hyödyntää

 • henkilöasiakkaat
 • elinkeinonharjoittajat (toiminimiyrittäjät)
 • avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt
 • osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja osuuskunnat.

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, valtuutettu näkee myös henkilökohtaiset verotietosi

Veroasioiden hoito -valtuuden avulla tilitoimisto näkee OmaVerossa sekä yrityksesi tiedot että henkilökohtaiset verotietosi.

Valtuutettu näkee OmaVerossa muun muassa

 • tulovero-, perintö- ja lahjaverotiedot
 • tuloverotukseen liittyvät ennakkoratkaisut ja oikaisuvaatimukset sekä -päätökset
 • oikaisuvaatimuksiin annetut Verohallinnon ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset
 • verotusta koskevat kirjeet ja päätökset
 • yritystoiminnan verotarkastuskertomukset
 • OmaVerossa tehdyt ennakkoratkaisupäätökset.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiset sisäpiirintiedot eivät näy OmaVerossa. Huomaa, että veroasioiden hoito -valtuudella asianhoitaja ei voi muuttaa yrityksen tilinumeroa OmaVerossa.

Valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta.

Valtuuden avulla voi lähettää ilmoituksia valtuuttajan puolesta Lomake.fi- ja Ilmoitin.fi-palveluissa.

Huomaa, että tämän valtuuden avulla ei voi asioida OmaVerossa, jossa näkyy aina myös asiakkaan verotustietoja.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta nähdä ja täydentää kiinteistöverotuksen perusteena olevia kiinteistötietoja sekä pyytää kiinteistöveroilmoituksen jättöaikaan pidennystä ja tehdä kiinteistöverotuksen oikaisuvaatimuksen.

Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ja muokata muihin EU-maihin lähetettäviä arvonlisäveron palautushakemuksia ja katsella saapuneita tiedoksiantoja.

Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa, nähdä ja muokata rakentamiseen liittyviä urakka- ja työntekijätietoja sekä kotitalouden rakentamisilmoituksia sekä pyytää veronumerotietoja.

Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä rekisteröintihakemuksen arvonlisäveron erityisjärjestelmään ja hoitaa erityisjärjestelmään liittyviä veroasioita.

Valtuus toimii OmaVerossa marraskuusta 2019 alkaen.

Näin teet valtuutuksen

Katso tarkemmat yhtiömuotokohtaiset ohjeet alta.

Voit valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan veroasioita puolestasi. Tee valtuutus Suomi.fi:ssa. Valitse valtuudeksi veroasioiden hoito.

Huomaa! Kun olet tehnyt valtuutuksen, asianhoitaja voi nähdä, korjata tai ilmoittaa kaikkia verotustietojasi kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa (OmaVero, verotoimisto, puhelinpalvelu). Asianhoitaja voi muuttaa myös valtuuttajan tilinumeroa OmaVerossa.

Alaikäisen lapsen puolesta asiointi

Voit hoitaa alaikäisen lapsesi veroasioita OmaVerossa automaattisesti ilman valtuutusta. Valtuudet-palvelu tarkistaa väestötietojärjestelmästä, onko sinulla huoltajan oikeus asioida alaikäisen lapsen puolesta.

Kirjallinen valtuutus

Jos olet asioinut toisen henkilön puolesta paperisen valtakirjan avulla, voit loppuvuoden 2020 aikana pyytää verotoimistossa virkailijaa luomaan puolestaan Suomi.fi-valtuuden veroasiointia varten. Ota valtakirja mukaan verotoimistoon. Tämän jälkeen asianhoitaja voi hoitaa henkilön veroasioita sähköisesti OmaVerossa.

Asianhoitaja voi hoitaa veroasiat puolestasi, kun annat asianhoitajalle siihen valtuudet.

Huomaa!

 • Kun Suomi.fi-valtuutus on tehty, valtuuden saanut voi nähdä, korjata tai ilmoittaa valtuuden antajan kaikkia yritystoimintaan ja henkilökohtaiseen verotukseen liittyviä verotustietoja. Jos et halua, että kirjanpitäjäsi tai asianhoitajasi näkee henkilökohtaisia verotietojasi, toimi näin:
  • Anna kirjanpitäjällesi Suomi.fi:ssä veroilmoittaminen-valtuus, jonka avulla kirjanpitäjäsi voi antaa puolestasi tarvittavia veroilmoituksia.
  • Kirjaudu itse OmaVeroon omilla pankkitunnuksillasi, kopioi sieltä tarvittavat tiedot ja toimita ne kirjanpitäjällesi.
 • Valtuuttaminen Y-tunnuksella vai henkilötunnuksella: Suosittelemme, että valtuutus tehdään Y-tunnuksella. Jos annat valtuuden henkilötunnuksellasi, asianhoitaja ei näe tietojasi OmaVeron asiakaslistassa eikä saa kuukausittaista yhteenvetoa.

Elinkeinonharjoittaja voi valtuuttaa Suomi.fi-palvelussa vaikka ei olisikaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin.

Jos hoidat itse yhtiösi veroasioita ja sinulle on kaupparekisteriin merkitty toimielinrooli, voit asioida yhtiön puolesta ilman valtuutusta. Voit tunnistautua Verohallinnon palveluihin omilla pankkitunnuksillasi.

Jos haluat valtuuttaa asianhoitajan asioimaan yrityksesi puolesta, toimi näin:

Jos jatkat Katso-valtuuden käyttämistä

Katso-valtuutus poistuu käytöstä vuoden 2019 lopussa, joten Suomi.fi-valtuuteen kannattaa siirtyä hyvissä ajoin. Huomaa kuitenkin, että voit asioida vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Seuraavat Katso-roolit ovat poistuneet käytöstä:

 • tuloveroilmoittaminen
 • oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Lisätietoa Katso-valtuudesta.

Näiden puolesta asioivat käyttävät toistaiseksi Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia Verohallinnon asiointikanavissa. Veroasioita ei voi hoitaa Suomi.fi-valtuutuksella.

Huomaa, että OmaVerossa ei ole enää 1.11.2018 lähtien voinut asioida Katso-rooleilla tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja. Voit asioida palvelussa vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Lue lisää Katso-palvelusta

Ongelmia valtuuttamisessa?

Etkö näe sinut valtuuttaneen yrityksen tai henkilön tietoja OmaVerossa? Voit selvittää ongelman syytä sivulla Ongelmia OmaVeroon kirjautumisessa?

Lisätietoa valtuuksista löydät myös suomi.fi:stä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Nimenkirjoitus kaksi yhdessä: Suomi.fi-valtuutta ei voi tällä hetkellä tehdä "kaksi yhdessä" -nimenkirjoitusoikeudella. Lähitulevaisuudessa valtuuttaminen onnistuu myös tilanteissa, joissa nimenkirjoitusoikeus on usealla henkilöllä yhdessä.

Yhden miehen osakeyhtiö: Voit valtuuttaa kirjanpitäjäsi Suomi.fi:ssä. Voit myös itse asioida yrityksesi puolesta, kun kirjaudut OmaVeroon henkilökohtaisella tunnisteella.

Sinun täytyy pyytää uusilta asiakkailtasi yritysmuodosta riippumatta Katso-valtuus. Niin sanotut suorat yhteydet Tyvi-palveluntarjoajien tarjoamana edellyttävät vielä Katso-valtuuden tekemistä. Tähän on vuoden 2019 aikana tulossa muutos ja tulevan muutoksen ajankohdasta kerrotaan alkuvuoden aikana lisää.

Suomi.fi-valtuudet käyvät ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa tilitoimistolla ei ole ohjelmistosta suoraa yhteyttä Verohallintoon vaan tilitoimisto esimerkiksi käy OmaVerossa hoitamassa ilmoittamisen tai lataa Ilmoitin.fi-palvelussa ohjelmistonsa muodostamia tiedostoja.

Jos olet yksityinen edunvalvoja, et voi toistaiseksi asioida OmaVerossa toisen henkilön puolesta, jos edustamallasi henkilöllä ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti ja myöntää valtuuksia. Tällä hetkellä Suomi.fi-valtuudet eivät tue mahdollisuutta valtuuttaa edustajaa asioimaan toisen puolesta muuten kuin tunnistautumalla sähköisesti.

Asiointi on mahdollista sen jälkeen, kun Suomi.fi:n valtuudet-palvelu mahdollistaa edunvalvojan asioinnin edunvalvonnassa olevan puolesta.

Suomi.fi:stä saat lisätietoa siitä, milloin toisen puolesta voi ja ei voi asioida