Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Esittelyajoneuvon veroton käyttö

Ajoneuvon esittelykäytöllä tarkoitetaan sitä, että ajoneuvoa koeajetaan tai esitellään myyntitarkoituksessa. Ajoneuvon esittelykäyttö voi olla verotonta ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen liiketoiminnassa.

Verottoman käytön edellytykset

Esittelykäyttö voi olla verotonta vain, jos

  • ajoneuvolla on siirtolupa, tai ajoneuvo on rekisteröity toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa. Lue lisää siirtoluvasta (Traficom)
  • ajoneuvo on esittelykäytössä korkeintaan 9 kuukauden ajan esittelykäytön alkamispäivästä
  • yksittäinen asiakas käyttää ajoneuvoa enintään 3 vuorokautta
  • ajoneuvo ei ole aikaisemmin ollut verottomassa esittelykäytössä Suomessa (sillä ei ole merkitystä, onko aiempi esittelykäyttö kestänyt alle 9 kk).

Tee verottoman käytön ilmoitus

Ajoneuvon maahantuojan tai käyttöönottajan on ilmoitettava Verohallinnolle verottomasta käytöstä ennen kuin esittelykäyttö alkaa.

Tee ilmoitus OmaVerossa

OmaVero aukeaa Omat verolajit -välilehdelle. Valitse Kaikki verolajit -välilehti ja sieltä Autoveron toiminnot. Valitse sen jälkeen linkki Ilmoitus verottomasta käytöstä.

Kun olet lähettänyt ilmoituksen OmaVerossa, saat Verohallinnolta kirjeen, jossa vahvistetaan ilmoituksen vastaanotto. Saat vahvistuskirjeen heti OmaVeron postilaatikkoon, josta voit tulostaa sen. 

Pidä vahvistuskirje mukana ajoneuvossa ja esitä se tarvittaessa poliisille tai Tullille.

Huom.! Vahvistus ei ole hyväksyntä verottoman käytön edellytyksistä. Varmista aina etukäteen, että autoa käytetään vain verottomaan tarkoitukseen. Jos verottomuuden perusteita ei ole, ajoneuvon käyttö on verollista. Voit hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisun siitä, miten autoverolakia sovelletaan ajoneuvon verotukseen. Lue lisää ennakkoratkaisun hakemisesta.

Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi antaa rajapinnan kautta. Lue lisää rajapinnasta (tekninen ohje).

Jos et voi tehdä ilmoitusta OmaVerossa etkä rajapinnan kautta, voit tehdä verottoman käytön ilmoituksen lomakkeella 1250 (Ilmoitus ajoneuvon esittelykäytöstä). Saat ilmoittamaasi osoitteeseen vahvistuksen postitse.

Ajoneuvon rekisteröinti ETA-valtiossa tai siirtolupa

Verottomassa esittelykäytössä olevan ajoneuvon täytyy olla joko rekisteröity ETA-valtiossa tai ajoneuvolla on oltava Suomesta saatu siirtolupa. Lue lisää siirtoluvasta (Traficom).

Voit hankkia ajoneuvolle siirtoluvan katsastusasemalta. Siirtolupaa varten tarvitset Verohallinnon vahvistaman ilmoituksen verottomasta esittelykäytöstä. Jos olet tehnyt esittelykäyttöilmoituksen rajapinnan kautta, voit muodostaa tulosteen vahvistussanoman perusteella. 

Pidä ajopäiväkirjaa esittelykäytöstä 

Yrityksen on pidettävä ajoneuvon käytöstä paperista tai sähköistä ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkirjalla voit osoittaa, että verottoman käytön edellytykset täyttyvät. Pidä ajopäiväkirjaa kaikesta käytöstä ja anna seuraavat tiedot jokaisesta käyttökerrasta:

  • ajon alkamis- ja päättymisajankohta
  • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä
  • ajon tarkoitus
  • ajoneuvon käyttäjä.

Säilytä ajopäiväkirja vähintään 6 vuotta. Säilytysaika lasketaan verottoman käytön alkamista seuraavan vuoden alusta. Esitä ajopäiväkirja pyydettäessä Verohallinnolle. Jos et ole pitänyt ohjeiden mukaista ajopäiväkirjaa, Verohallinto voi määrätä sinulle laiminlyöntimaksun.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.4.2022