Esittelyajoneuvon veroton käyttö

Esittelykäytöllä tarkoitetaan ajoneuvon myyntitarkoituksessa tapahtuvaa koeajoa tai esittelyä. Ajoneuvon esittelykäyttö voi olla verotonta ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen liiketoiminnassa.

Esittelykäyttö voi olla verotonta vain, jos ajoneuvolle on myönnetty ajoneuvolaissa tarkoitettu siirtolupa tai se on rekisteröity toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Ajoneuvo voi olla verottomassa esittelykäytössä käytön alkamispäivää seuraavat 9 kuukautta. Asiakasta kohden veroton esittelykäyttö voi kestää enintään 3 vuorokautta.

Ajoneuvoa, joka on aikaisemmin ollut autoverottomassa esittelykäytössä Suomessa ja jonka esittelykäyttö on päättynyt, ei voi enää uudelleen ottaa täällä autoverottomaan esittelykäyttöön, vaikka aiempi esittelykäyttö olisikin kestänyt laissa säädettyä enimmäisaikaa (9 kuukautta) lyhyemmän ajan.

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty, ajoneuvo katsotaan otetuksi verolliseen käyttöön ja käyttöönottajan on annettava ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Tee ilmoitus ennen verottoman esittelykäytön alkamista

Ajoneuvon maahantuojan tai käyttöönottajan on annettava Verohallinnolle verottoman käytön ilmoitus ennen kuin esittelykäyttö alkaa. Lue lisää verottomasta käytöstä.

Tee ilmoitus esittelyajoneuvosta OmaVerossa

Tee ilmoitus esittelyajoneuvosta teknisen rajapinnan (Vero API) kautta (tekninen ohje)

Verohallinto vahvistaa ilmoituksen, mutta vahvistus ei tarkoita, että Verohallinto olisi tutkinut ja hyväksynyt verottoman käytön edellytykset. Muista itse etukäteen selvittää, onko verottomalle käytölle perusteet. Jos perusteita ei ole, ajoneuvon käyttö on verollista.

Saat ilmoituksen vahvistamisesta heti kirjeen OmaVeron postilaatikkoon, josta voit tulostaa sen. Vahvistuskirje tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

  • Voit muokata ilmoituksen kaikkia tietoja tarvittaessa myös ilmoituksen vahvistuksen jälkeen.

Vahvistuskirje on pidettävä mukana ajoneuvossa ja esitettävä pyydettäessä poliisille tai Tullille.

Ajoneuvon rekisteröinti ETA-valtiossa tai siirtolupa

Verottomassa esittelykäytössä olevan ajoneuvon täytyy olla joko rekisteröity ETA-valtiossa tai ajoneuvolla on oltava Suomesta saatu siirtolupa. Lue lisää siirtoluvasta (Traficom).

Voit hankkia ajoneuvolle siirtoluvan katsastusasemalta. Siirtolupaa varten tarvitset Verohallinnon vahvistaman ilmoituksen verottomasta esittelykäytöstä. Jos olet tehnyt esittelykäyttöilmoituksen Vero API-rajapinnan kautta, voit muodostaa tulosteen vahvistussanoman perusteella. 

Pidä ajopäiväkirjaa esittelykäytöstä 

Yrityksen on pidettävä ajoneuvon käytöstä paperista tai sähköistä ajopäiväkirjaa, johon on merkittävä jokaisesta käyttökerrasta seuraavat tiedot:

  • ajon alkamis- ja päättymisajankohta,
  • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä,
  • ajon tarkoitus ja
  • ajoneuvon käyttäjä.

Merkitse ajopäiväkirjaan tiedot kaikesta ajoneuvon käytöstä.

Säilytä ajopäiväkirja vähintään 6 vuotta verottoman käytön alkamista seuraavan vuoden alusta. Esitä se pyydettäessä Verohallinnolle. Ajopäiväkirja on säilytettävä siten, että alkuperäiset tiedot ovat todennettavissa. Jos et pidä ajopäiväkirjaa, Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun.

Jos et voi osoittaa verottoman käytön edellytysten täyttyvän, Verohallinto voi määrätä autoveron ja viivästyskoron. Lisäksi Verohallinto voi määrätä veronkorotuksen. Lue lisää seuraamusmaksuista.