Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Julkisyhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus

Julkisyhteisöt ja yhteisetuudet antavat joko veroilmoituksen 6C tai 6. OmaVerossa yhteisölle on tarjolla automaattisesti oikea veroilmoitus. Katso missä tilanteissa yhteisön on annettava veroilmoitus:

Veroilmoituksen 6C antavat:

 • kunta ja kuntayhtymä
 • seurakunta ja muu uskonnollinen yhdyskunta
 • ylioppilaskunta ja osakunta
 • ammattikorkeakoulu
 • yliopisto. 

Veroilmoitus on annettava seuraavissa tilanteissa:

 • verovuonna on ollut veronalaista tuloa
 • Verohallinto on erikseen pyytänyt veroilmoitusta.

Veroilmoitusta ei yleensä tarvitse antaa, jos kunnalla, seurakunnalla tai muulla osittain verovapaalla yhteisöllä (tuloverolaki 21 §) ei ole veronalaista tuloa eikä muita verotukseen vaikuttavia tietoja.

Veroilmoitus on kuitenkin annettava aina, vaikka toimintaa ei olisikaan ollut, jos yhteisö on saanut Verohallinnolta tiedotteen siitä, että veroilmoituksen antamisaika lähestyy. Kun antaa veroilmoituksen, välttyy erillisiltä kehotuksilta.

Veroilmoituksen 6 antavat:

 • yhteismetsä, tiekunta, osakaskunta (kalastuskunta ja jakokunta) ja muu yhteisetuus
 • valtion laitos
 • ulkomainen kuolinpesä
 • konkurssipesä
 • vakuutus-, työttömyys- ja työeläkekassa.

Veroilmoitus on annettava seuraavissa tilanteissa:

 • Verovuonna on ollut veronalaista tuloa.
 • Omaisuuteen kuuluvan kiinteistön tiedot ovat muuttuneet.
 • Tilikauden aikana on myyty tai ostettu kiinteistö.
 • Verohallinto on erikseen pyytänyt antamaan veroilmoituksen.

Veroilmoitusta ei yleensä tarvitse antaa, jos yhteisetuudella tai osittain verovapaalla yhteisöllä (tuloverolaki 21 §) ei ole veronalaista tuloa eikä muita verotukseen vaikuttavia tietoja.

Veroilmoitus on kuitenkin annettava aina, vaikka toimintaa ei olisikaan ollut, jos yhteisö tai yhteisetuus on saanut Verohallinnolta tiedotteen siitä, että veroilmoituksen antamisaika lähestyy. Kun antaa veroilmoituksen, välttyy erillisiltä kehotuksilta.

Näin annat veroilmoituksen

Veroilmoitus liitteineen on annettava sähköisesti. Voit antaa sen eri tavoilla:

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Veroilmoituksen ja liitelomakkeiden tiedot voit antaa sähköisesti myös

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä. 

Paperilomake 6C ja täyttöohje

Paperilomake 6 ja täyttöohje

Valtuus sähköiseen asiointiin

Ilmoituksen antaa yhteisön tai yhteisetuuden hallitus tai hallinto. Yhteisö ja yhteisetuus tarvitsevat Suomi.fi-valtuuden, jotta ne voivat antaa veroilmoituksen sähköisesti. Ilmoituksen antajalla täytyy olla yhteisön tai yhteisetuuden nimenkirjoitusoikeus tai valtuutus.

Yhteisöt ja yhteisetuudet tarvitsevat sähköiseen asiointiin Suomi.fi-valtuuden sekä henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Mobiilivarmenne tai varmennekortti voivat olla myös organisaation tarjoamat.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Esimerkki: Jos yhteisön tilikausi päättyy 31.12.2023, veroilmoitus on annettava viimeistään 30.4.2024. Jos 30.4. olisi lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen saisi antaa seuraavana arkipäivänä.

Ulkomaisen kuolinpesän on kuitenkin annettava veroilmoitus verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Kun lähetät sähköisen veroilmoituksen, saat kuittauksen siitä, että lähettäminen onnistui. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen viimeistään määräpäivänä.

Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä klo 16.15. Postin kulkuun kannattaa varata aikaa. Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Jos veroilmoituksessa on puutteita, se myöhästyy tai jää kokonaan antamatta, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Lue lisää myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta.

Veroilmoituksen antamisaikaan voi saada pidennystä poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden vuoksi. Lue lisää: Veroilmoituksen antamisajan pidennys.

Veroilmoituksen liitteet

Lähetä sähköisesti myös kaikki veroilmoituksen liitelomakkeet (esim. lomake 62) ja liitetiedostot (esim. tuloslaskelma ja tase). Anna liitelomakkeet yhdessä veroilmoituksen kanssa, esimerkiksi OmaVerossa. 

Kun lähetät asiakirjoja liitetiedostona (esim. tilintarkastuskertomuksen), kiinnitä erityistä huomiota siihen, että asiointipalvelussa valittava liitteen tyyppi vastaa liitteen sisältöä. Jos valitset liitteen tyypiksi esimerkiksi ”Tilintarkastuskertomus”, liitteenä on lähetettävä juuri tilintarkastuskertomus eikä mitään muuta. Jos täydennät veroilmoitusta jälkikäteen liitetiedostolla, veroilmoitusta ei tarvitse lähettää uudestaan.

Korjaa aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta

Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna uudet tiedot tai korjaa aikaisemmin antamiasi tietoja. Jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024