Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

6 Veroilmoitus – yhteisetuus, valtion laitos, ulkomainen kuolinpesä ym. (3068)

Tällä lomakkeella veroilmoituksen antaa

  • yhteismetsä, tiekunta, osakaskunta (kalastuskunta ja jakokunta) ja muu yhteisetuus
  • vakuutuskassa, työttömyyskassa ja työeläkekassa
  • hypoteekkiyhdistys, konkurssipesä ja ulkomainen kuolinpesä
  • valtio ja sen laitokset.

Lomaketta käyttävät lisäksi muut kirjanpitovelvolliset yhteisöt, joille ei sovellu veroilmoitus 4, 6B, 6C tai 6U.

Kunnat ja kuntayhtymät, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat, ylioppilaskunnat ja osakunnat, ammattikorkeakoulut ja yliopistot antavat veroilmoituksen 6C.

Ilmoita verkossa

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Voit antaa veroilmoituksen myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Saat tiedoston taloushallinto-ohjelmasta, jos ohjelmassa on tämä toiminnallisuus.

Lue lisää sähköisestä veroilmoituksesta

Milloin voi käyttää paperilomaketta?

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, erillistä lupaa ei tarvitse hakea eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä.

Lähetä paperilomake osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

Ota huomioon, kun täytät veroilmoitusta

  • Jos aiot lähettää veroilmoituksen postitse, lomake kannattaa täyttää tietokoneella ennen kuin tulostat sen. On tärkeää, että täytät lomakkeen selkeästi, koska tiedot luetaan koneellisesti.
  • Veroilmoituksessa ei enää tarvitse eritellä, miten verotettava tulo jakaantuu eri veroprosenttien mukaan. 
  • Lomakkeita 7A ja 2C ei käytetä veroilmoituksen 6 liitteenä. 
  • Ilmoita veronalaisen toiminnan poistot, varaukset ja arvonmuutokset liitteellä 62. Kaikkien tulolähteiden tiedot ilmoitetaan samalla lomakkeella. 
  • Anna aina liitteenä jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tuloslaskelmasta ja taseesta.

Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024