6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – elinkeinoyhtymä (3055)

Tätä lomaketta käyttävät elinkeinoyhtymät. Esitäytetylle lomakkeelle on painettu sen viimeinen palautuspäivä ja palautusosoite.

Anna liitteenä aina lomake 62, Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista. Täytä tarvittaessa myös muut liitelomakkeet.

Asioi verkossa

Kirjaudu palveluun Katso-tunnisteella.

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, palauta liitelomakkeet veroilmoituksen mukana. Palauta veroilmoitus lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Jos osoite puuttuu, lomakkeen voi palauttaa mihin tahansa verotoimistoon.

Huom. Ilmoita kaikki yhtiösopimuksen muutokset rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Muutokset voi ilmoittaa verkossa (www.ytj.fi) tai muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5.

Avainsanat: