Henkilöasiakkaat

Kotitalousvähennys

Voit saada kotitalousvähennystä kotitaloustyöstä, jota teetät kotona tai vapaa-ajan asunnossa.  Ilmoita kotitalousvähennykseen oikeuttavat tiedot viimeistään esitäytettyyn veroilmoitukseesi merkittynä päivänä.

Vuokratulot

Kaikki vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut on ilmoitettava verotuksessa, vaikka tuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään maksettavaa veroa.