Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmät (OSS)

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajentui One Stop Shop -järjestelmäksi (OSS) 1.7.2021. Erityisjärjestelmät kattavat kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä tavaroiden etämyynnin EU:ssa sijaitseville kuluttajille. Aiempia arvonlisäveron erityisjärjestelmiä on voitu käyttää, kun myydään tele-, lähetys- ja sähköisiä palveluja EU:ssa oleville kuluttajille. 

Tässä ohjeessa EU-alueella ja EU-mailla tarkoitetaan EU:n arvonlisäveroaluetta. Lue lisää EU:n arvonlisäveroalueesta.

Millaisissa tilanteissa voit käyttää erityisjärjestelmiä?

Yritys voi käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmiä kansainvälisessä kuluttajakaupassa. Kun hoidat yrityksesi arvonlisäverovelvoitteet keskitetysti yhdessä EU-maassa erityisjärjestelmän kautta, sinun ei tarvitse ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa jokaisen ostajan maahan erikseen.

Erityisjärjestelmät kattavat kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä tavaroiden etämyynnin EU:ssa sijaitseville kuluttajille. Myytävät palvelut voivat olla esimerkiksi henkilökuljetuspalveluja, tilaisuuksien pääsylippujen myyntiä tai ravintola- ja ateriapalveluja.

Erityisjärjestelmä koostuu kolmesta eri järjestelmästä, jotka ovat unionin järjestelmä, muu kuin unionin järjestelmä ja tuontijärjestelmä: 

Unionin järjestelmä kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin kuluttajille.

Voit käyttää unionin järjestelmää arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen seuraavissa tilanteissa:

1) Yritykselläsi on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka EU:n alueella, ja myyt palveluja kuluttajille EU-maissa. Huom: Ostajan pitää olla sellaisessa EU-maassa, jossa yritykselläsi ei ole kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa.

Esimerkki: Yrityksellä on kotipaikka Suomessa ja se myy palveluja kuluttajille EU:ssa. Yritys voi rekisteröityä unionin järjestelmään ja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron erityisjärjestelmässä muualla EU:ssa kuin Suomessa myydyistä palveluista.

Jos yritys myy palveluja kuluttajille Suomessa, myyntejä ei voi ilmoittaa ja maksaa unionin järjestelmässä. Yrityksen pitää olla rekisteröitynyt Verohallinnon alv-rekisteriin ja ilmoittaa palvelujen myynnit arvonlisäveroilmoituksella.

2) Yrityksesi harjoittaa EU:n sisäistä tavaroiden etämyyntiä kuluttajille. Yrityksen kotipaikan tai kiinteän toimipaikan ei tarvitse olla EU:ssa.

Esimerkki: Yrityksellä on kotipaikka Suomessa ja se harjoittaa tavaran etämyyntiä kuluttajille EU:ssa. Yritys lähettää tavaraa vain Suomesta. Yritys voi rekisteröityä unionin järjestelmään ja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron erityisjärjestelmässä kuluttajille myydyistä, muihin EU-maihin lähetetyistä tavaroista.

Jos yritys myy tavaroita kuluttajille Suomessa, myyntejä ei voi ilmoittaa ja maksaa unionin järjestelmässä. Yrityksen pitää rekisteröityä Verohallinnon alv-rekisteriin ja ilmoittaa tavaroiden myynnit arvonlisäveroilmoituksella.

Voit käyttää muuta kuin unionin järjestelmää, jos

 • yritykselläsi ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa EU:n alueella ja
 • myyt palveluja kuluttajille EU:ssa.

Esimerkki: Yhdysvaltalainen yritys, joka ei ole sijoittautunut EU:n alueelle, myy palveluja kuluttajille EU:ssa. Yritys voi rekisteröityä muuhun kuin unionin järjestelmään ja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron erityisjärjestelmässä.

Voit käyttää tuontijärjestelmää, jos

 • yritykselläsi on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka EU:n alueella ja
 • harjoitat EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyyntiä kuluttajille ja tavaralähetyksen arvo on enintään 150 euroa.

Huom: Tuontijärjestelmää ei voi käyttää valmisteveron alaisiin tuotteisiin, kuten alkoholi-, virvoitusjuoma- ja tupakkatuotteisiin.


Esimerkki: Yritys, jolla on kotipaikka Suomessa, myy tavaraa kuluttajille EU:ssa. Tavarat lähetetään ostajille Kiinasta. Yritys voi rekisteröityä tuontijärjestelmään ja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnistä erityisjärjestelmässä.

Jos yritys ei ole sijoittautunut EU:n alueelle

Tuontijärjestelmää voi käyttää myös yritys, joka ei ole sijoittautunut EU:n alueelle. Tällöin yrityksen pitää yleensä nimetä itselleen välittäjä, jolla on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka EU:n alueella. Välittäjän pitää täyttää tuontijärjestelmään kuuluvat velvoitteet edustamansa yrityksen nimissä ja puolesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että välittäjä vastaa erikseen kunkin edustamansa yrityksen veroilmoitusten antamisesta ja verojen maksamisesta.

Esimerkki: Yrityksellä on kotipaikka Kiinassa. Yritys myy tavaraa Kiinasta kuluttajille EU:ssa. Yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikka EU:ssa, joten se nimeää itselleen välittäjän, jolla on kotipaikka Suomessa. Tällöin välittäjä ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnistä erityisjärjestelmässä myyjän nimissä ja puolesta.

Myynnin 10 000 euron vuosittainen raja 

Alv-rekisterissä oleva suomalainen vähäisen toiminnan harjoittaja, joka ilmoittaa myynnit Verohallinnolle arvonlisäveroilmoituksella, voi käyttää myynneissään Suomen arvonlisäveroa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Yritys myy tele-, lähetys- ja sähköisiä palveluja tai tavaraa etämyyntinä toisissa EU-maissa oleville kuluttajille.
 • Yrityksen arvonlisäveroton liikevaihto yhteensä kyseisistä palveluista ja tavaroista koko EU:n alueella kuluvana kalenterivuonna on enintään 10 000 euroa, eikä tämä määrä ole ylittynyt edellisenäkään kalenterivuonna.
 • Yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa muussa EU-maassa.

Lue lisää: arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuohjeet

Vaikka 10 000 euron raja ei ylity, yritys voi vaihtoehtoisesti halutessaan rekisteröityä unionin järjestelmään. Jos yritys ilmoittaa myynnit erityisjärjestelmässä, myynteihin sovelletaan kulutusjäsenvaltion verokantaa.

Kun 10 000 euron raja ylittyy, yrityksen pitää joko rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ostajan maahan tai käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmää velvoitteiden hoitamiseen. 

Esimerkki: Yrityksellä on kotipaikka Suomessa ja se harjoittaa tavaran etämyyntiä kuluttajille EU:ssa. Yritys myy tavaroita kuluttajille Suomeen yhteensä 10 000 eurolla ja kuluttajille muihin EU-maihin yhteensä 9000 eurolla. Yrityksen liikevaihto tavaroiden myynneistä ei ylitä 10 000 euron raja-arvoa, koska siihen ei lasketa mukaan kuluttajille Suomessa myytyjä tavaroita.

Raja-arvoon (10 000 euroa) lasketaan tavaroiden myynnit 1.7.2021 alkaen mutta tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myynnit jo 1.1.2021 alkaen. Kyseiset palvelut lasketaan mukaan jo vuoden alusta sen vuoksi, että ne ovat jo aikaisemminkin kuuluneet unionin järjestelmän piiriin. Lue lisää ohjeesta Tavaroiden etämyynnin arvonlisäverotus

Miksi erityisjärjestelmää kannattaa käyttää?

Erityisjärjestelmän käyttö on vapaaehtoista. Jos myyjä ei rekisteröidy arvonlisäveron erityisjärjestelmään, hänen pitää rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi niihin maihin, joissa kuluttajat ovat ostaneet erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluita tai tavaroita.

 • Jos tavaroiden etämyyjä ei käytä tuontijärjestelmää, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa ostajan puolesta myös kuljetusyritys Tullin uuden erityisjärjestelyn mukaisesti.
 • Jos tuontijärjestelmää tai Tullin erityisjärjestelyä ei käytetä, Tulli kantaa arvonlisäveron muiden kuin alv-rekisteriin merkittyjen toimijoiden eli esimerkiksi yksityishenkilöiden maahantuonneista. Alv-rekisteriin merkityt yritykset puolestaan ilmoittavat ja maksavat maahantuonnin arvonlisäveron oma-aloitteisesti Verohallinnolle.

Lue lisää Tullin sivuilta.

Yrityksellä voi yhdessä erityisjärjestelmässä olla vain yksi tunnistamisjäsenvaltio kerrallaan. Jos yritys haluaa rekisteröityä useampaan erityisjärjestelmään, tunnistamisjäsenvaltio eri erityisjärjestelmissä voi kuitenkin olla eri EU-maa.

Jos yritys rekisteröityy johonkin erityisjärjestelmään, yrityksen on käytettävä sitä kaikkiin kyseisen järjestelmän piiriin kuuluviin myynteihin.

Ohjeita rekisteröintiin, ilmoittamiseen ja maksamiseen

Euroopan komission verkkosivut

Muuta aiheesta

Tunnistamisjäsenvaltio

EU-maa, jossa yritys rekisteröityy jonkun erityisjärjestelmän käyttäjäksi, antaa veroilmoitukset ja maksaa veron. Tunnistamisjäsenvaltio välittää veroilmoituksen tiedot ja maksut kulutusjäsenvaltioille.

Kulutusjäsenvaltio

EU-maa, jossa tavarat ja palvelut on myyty. Kulutusjäsenvaltio saa itselleen ilmoitustiedot ja maksut tunnistamisjäsenvaltiosta. Kulutusjäsenvaltio valvoo, että vero tulee maksettua oikein ja ajallaan. Tarvittaessa kulutusjäsenvaltio perii verot, korot ja seuraamusmaksut.

Sijoittautumisjäsenvaltio

Sijoittautumisjäsenvaltio on unionin järjestelmässä EU-maa, joka ei ole tunnistamisjäsenvaltio, mutta jossa yritys toimii jommallakummalla tavalla:

 • yrityksellä on maassa kiinteä toimipaikka, josta myydään palveluja
 • tavaroiden kuljetus alkaa tästä maasta. Yrityksellä ei tarvitse olla maassa kiinteää toimipaikkaa.

Myynnit sijoittautumisjäsenvaltiosta pitää ilmoittaa ainoastaan unionin järjestelmän veroilmoituksella.

Tunnistamisjäsenvaltio on EU-maa, jossa yritys rekisteröityy erityisjärjestelmän käyttäjäksi, antaa veroilmoitukset ja maksaa veron.

Tunnistamisjäsenvaltio määräytyy eri järjestelmissä eri tavalla. Suomi voi olla tunnistamisjäsenvaltio seuraavissa tilanteissa:

Unionin järjestelmä

 • yrityksellä on Suomessa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka
 • yrityksellä ei ole Suomessa eikä muussa EU-maassa kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa, mutta tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa Suomesta.

Muu kuin unionin järjestelmä

 • yrityksellä ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa EU:n arvonlisäveroalueella
 • yritys on valinnut Suomen tunnistamisjäsenvaltioksi
  • yritys voi valita tunnistamisjäsenvaltioksi minkä tahansa EU-maan

Tuontijärjestelmä

Verovelvollinen yritys

 • yrityksellä on Suomessa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka
 • yrityksen nimeämä välittäjä on rekisteröitynyt tuontijärjestelmään Suomessa

Yritystä edustava välittäjä:

 • välittäjällä on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suomessa
Sivu on viimeksi päivitetty 11.8.2023