Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Valmisteverotuksen luvat

Jätä lupahakemus tai rekisteröidy valmisteverovelvolliseksi OmaVerossa. Myös lupien ja rekisteröintien muutokset ja päättämiset haetaan OmaVerossa. Lue lisää: Rekisteröitymisvelvolliset valmisteverotuksessa

Valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, rekisteröity lähettäjä ja veroedustaja tarvitsevat toimintaansa Verohallinnon myöntämän luvan. Lupahakemus tehdään sähköisesti. Luvan on oltava voimassa valmisteveron alaisen toiminnan aikana.

Ennen luvan myöntämistä hakijan on vaadittaessa asetettava Verohallinnon määräämä vakuus valmisteverojen maksamisesta.  Vakuus vaaditaan pääasiassa silloin, jos lupa koskee sellaisia tuotteita, joiden valmistevero on EU:ssa yhdenmukaistettu. Niitä ovat esimerkiksi alkoholi, nestemäiset polttoaineet ja osa tupakkatuotteista. Verohallinto määrittelee vakuuden suuruuden ja vakuuden lajin.

Voit tehdä lupahakemuksen OmaVerossa. Lupakäsittely kestää yleensä useita kuukausia. Lupapäätös on maksullinen.

Tee lupahakemus OmaVerossa

Lupapäätöksessä Verohallinto vahvistaa valvonnan ja verotuksen kannalta tarpeelliset ehdot, joita luvanhaltijan on noudatettava.

Minkälaisia lupia valmisteverotuksessa on?

Valmisteverotuksessa on neljä eri lupatyyppiä:

 • Valtuutetun varastonpitäjän ja verottoman varaston lupa
 • Rekisteröidyn vastaanottajan lupa
  • Rekisteröidyn vastaanottajan lupa myönnetään henkilölle, joka ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä toisesta EU-maasta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta.
 • Rekisteröidyn lähettäjän lupa
  • Rekisteröidyn lähettäjän lupa taas on tarkoitettu siihen, että valmisteveron alaisia tuotteita lähetetään väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä osana ansiotoimintaa sen jälkeen, kun ne on tuotu EU:n ulkopuolelta ja luovutettu vapaaseen liikkeeseen.
 • Veroedustajan lupa

Satunnaiset vastaanottajat eivät tarvitse lupaa – kertaluonteinen vakuus pitää maksaa

Jos vastaanotat valmisteveron alaisia tuotteita ansiotoiminnassasi satunnaisesti, et tarvitse toimintaan valmisteverolupaa. Sinun on kuitenkin annettava ennakkoilmoitus ja maksettava kertaluonteinen vakuus yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden jokaisesta maahantuontierästä, ennen kuin tuotteet lähetetään Suomeen. Tällaisia tuotteita ovat alkoholi, tupakka ja nestemäiset polttoaineet.

Jos vastaanotat tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, sinun on annettava ennakkoilmoitus väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana.

Jos vastaanotat kulutukseen luovutettuja tuotteita, eli tuotteita, joista on jo maksettu valmisteverot, toimit väliaikaisesti varmistettuna vastaanottajana.

Lue lisää:

Varmistettu ja väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja

Näin rekisteröidyt valmisteverotuksessa

Kansallisista valmisteveron alaisista tuotteista on annettava ennakkoilmoitus, mutta niistä ei tarvitse maksaa vakuutta. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi virvoitusjuomat, juomapakkaukset, savukepaperit, sähkösavukenesteet ja nikotiinipussit.

Voit tehdä ennakkoilmoituksen ja asettaa vakuuden OmaVerossa.

Tee ennakkoilmoitus ja aseta vakuus OmaVerossa

Ennakkoilmoituksen voi tehdä ja vakuuden asettaa myös paperilomakkeella, jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista esimerkiksi teknisen esteen vuoksi.

Linkki paperisiin lomakkeisiin

Kun olet vastaanottanut tuotteet, anna veroilmoitus OmaVerossa.

Luvan yleiset edellytykset

Verohallinto myöntää luvan hakijalle, joka on hoitanut veroasioihin liittyvät velvollisuutensa ilman laiminlyöntejä ja antanut lupaa koskevan vakuuden. Luvan on oltava voimassa yrityksen valmisteveron alaisen toiminnan aikana.

Lupaa ei myönnetä, jos hakija

 • on määrätty liiketoimintakieltoon
 • on yhteisö tai yhtymä, jonka johtohenkilö on määrätty liiketoimintakieltoon
 • on olennaisesti laiminlyönyt tai hakijan voidaan aikaisempien laiminlyöntiensä perusteella olettaa laiminlyövän velvollisuutensa kirjanpidossa tai verotuksessa
 • on konkurssissa.

Hakijan on oltava täysi-ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan saa olla rajoitettu.

Jos hakemus koskee alkoholituotteita, hakijan on oltava yhteydessä myös Valviraan alkoholilainsäädännön edellyttämiä lupia varten.

Lupaehtoja voidaan muuttaa

Verohallinto voi tarvittaessa muuttaa luvan ehtoja. Luvanhaltijan on ilmoitettava Verohallinnolle, jos lupahakemuksessa annetut tiedot muuttuvat olennaisesti.

Jos valmisteveroluvan haltija jättää lupaan liittyvät velvollisuudet hoitamatta, Verohallinto kehottaa ensin korjaamaan laiminlyönnit. Jos luvan haltija ei kehotuksesta huolimatta hoida velvollisuuksiaan, Verohallinto voi määrätä enintään 5 000 euron laiminlyöntimaksun. Jos laiminlyönnit jatkuvat, Verohallinto voi myös peruuttaa luvan.

Valmisteveroluvan peruuttaminen

Verohallinto peruuttaa valmisteveroluvan, jos luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä. Luvanhaltija voi myös itse pyytää luvan peruuttamista.

Jos Verohallinto aikoo peruuttaa luvan, luvanhaltijalta pyydetään ensin selvitystä tilanteesta. Luvanhaltijalle annetaan myös mahdollisuus korjata puutteet tai laiminlyönnit määräajassa.

Verohallinto antaa aina päätöksen siitä, jos lupa peruutetaan. Luvan peruuttamisen jälkeen Verohallinto palauttaa vakuuden, jos sitä ei käytetä verojen maksuun.

Valmisteverolupa päättyy, jos luvanhaltija asetetaan konkurssiin.

Lisätietoja:

Valmisteveron ilmoittaminen ja maksaminen

Verokaudet ja määräpäivät

Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista

Vakuudet valmisteverotuksessa

Rekisteröitymisvelvolliset

Valmisteveron alaisten tuotteiden etämyynti Suomeen

Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2024