Maksujärjestelypyyntö

Jos et pysty maksamaan veroja ajallaan tilapäisten maksuvaikeuksien takia, voit pyytää maksujärjestelyä tällä verkkolomakkeella. Lomakkeella ei kuitenkaan voi hakea maksunlykkäystä autoveron tai valmisteveron maksamiseen.

Varmistathan maksujärjestelypyyntöä tehdessäsi, että  maksujärjestelyn edellytykset täyttyvät:

  • Veroja ei ole ulosotossa perittävänä.
  • Veroilmoitukset on annettu.
  • Verohallinnon kanssa aikaisemmin tekemäsi maksujärjestelyn verot on maksettu.

Myönnetyltä maksuajalta peritään maksun viivästyskorkoa. Maksujärjestely ei estä sitä, että mahdollinen veronpalautus käytetään maksamattomiin veroihin.

Jos maksujärjestelypyyntö hyväksytään, maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on käsitellyt asian. Maksuohjelmaan kuuluvat verot maksetaan kuukausittain tasasuuruisissa erissä. Ensimmäinen eräpäivä on kuukauden sisällä maksujärjestelyn hyväksymisestä. Verohallinto lähettää sinulle maksuohjelman ja ohjeet maksamista varten. Jos maksujärjestelyä ei myönnetä, siitä ilmoitetaan kirjeellä tai puhelimitse.

Saat päätöksen maksujärjestelypyyntöösi noin viikon kuluessa pyynnön lähettämisestä. Sinun ei tarvitse ottaa erikseen yhteyttä Verohallintoon hakemuksen saapumisen varmistamiseksi.

Tarvittaessa saat lisätietoja palvelunumerosta 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä, puhelun hinta pvm./mpm.).

Maksujärjestelyn kestoa tai maksuohjelmaa ei voi muuttaa enää järjestelyn hyväksymisen jälkeen. Veron voi kuitenkin maksaa sovittua aikataulua nopeammin.

Huom. Jäännösverolle asiakas voi hakea maksujärjestelyä vasta verotuksen valmistuttua

* Pakollinen tieto

Ehdotan, että maksujärjestelyn kesto on