Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Näin tunnistaudut OmaVeroon ja muihin asiointipalveluihin

Voit hoitaa veroasioita verkkopalveluissamme vain tunnistautuneena.

Käytä pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia

Kirjaudu OmaVeroon tai muihin asiointipalveluihimme pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla eli sähköisellä henkilökortilla. Tarkista mahdolliset lisäohjeet oman tilanteesi mukaan.

Kun hoidat omia tai oman yrityksesi veroasioita, voit tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, jos olet

 • yksityishenkilö
 • liikkeen- tai ammatinharjoittaja
 • maatalouden- tai metsätaloudenharjoittaja.

Tunnistautumisen jälkeen valitse OmaVerossa linkki Hoida omia veroasioita.

Voit tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, jos hoidat

 • alaikäisen lapsesi veroasioita
 • toisen henkilön veroasioita ja olet saanut häneltä sitä varten Suomi.fi-valtuuden.

Tunnistautumisen jälkeen valitse OmaVerossa linkki Asioi toisen henkilön puolesta.

Joissakin tilanteissa huoltaja ei voi asioida lapsen puolesta tai hän tarvitsee asiointia varten Suomi.fi-valtuuden. Lue lisää poikkeuksista Suomi.fi-valtuuksien ohjeesta kohdasta Yksityishenkilö.

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista

Voit tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, kun hoidat oman yrityksesi tai yhteisösi veroasioita.

Lisäksi sinulla täytyy olla nimenkirjoitusoikeus, joka perustuu kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin merkittyyn rooliisi osakeyhtiössä, asunto-osakeyhtiössä, osuuskunnassa, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai yhdistyksessä:

 • toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen tai varatoimitusjohtaja
 • hallituksen puheenjohtaja
 • hallituksen jäsen, jolla on nimenkirjoitusoikeus yksin
 • selvitysmies
 • isännöitsijä tai päätoiminen isännöitsijä
 • elinkeinonharjoittaja (riittää, että kuuluu YTJ:hin)
 • vastuunalainen yhtiömies
 • prokuristi
 • tilintarkastaja
 • muu nimenkirjoittaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus yksin.

Tunnistautumisen jälkeen valitse OmaVerossa linkki Asioi yrityksen puolesta.

Voit tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Jos hoidat veroasioita sellaisen yrityksen tai yhteisön puolesta, jonka nimenkirjoitusoikeutta sinulla ei ole, tarvitset lisäksi Suomi.fi-valtuuden joltakin seuraavista:

 • yhtiö (osakeyhtiöt sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt)
 • säätiö tai yhdistys
 • julkishallinnon organisaatio (mm. kunnat ja seurakunnat)
 • yhtymä (mm. maatalous-, metsä- ja elinkeinoyhtymät)
 • kuolinpesä, jolla on Y-tunnus
 • yhteisetuus.

Tunnistautumisen jälkeen valitse OmaVerossa linkki Asioi yrityksen puolesta.

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista

Voit tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, jos esimerkiksi työsi puolesta ilmoitat tai pyydät kertaluonteisesti tietoja, jotka liittyvät toisen yrityksen, yhteisön tai henkilön veroasioihin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kiinteistönvälittäjän tai arvopaperikauppiaan varainsiirtoveroilmoituksen, vuosi-ilmoituksen tai perukirjan lähettäminen sekä tietopyynnön tekeminen. Lue lisää rajoitetusta tietojen ilmoittamisesta ja pyytämisestä

Tunnistautumisen jälkeen valitse OmaVerossa linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti.

Huomaa! Kun ilmoitat tietoja tätä kautta, ne eivät yhdisty millään tavalla henkilökohtaisiin veroasioihisi eivätkä näy OmaVerossa omien verotietojesi yhteydessä.

Ulkomaalaisen tunnistustavat

Ulkomaisen yrityksen edustaja tarvitsee tunnistautumiseen Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuuden. EU-kansalaiset voivat käyttää eIDAS-tunnistusta rajoitetusti.

Finnish Authenticator -tunnistusvälineellä voivat tunnistautua vain ulkomaisten yritysten edustajat, joilla ei ole suomalaista tunnistusvälinettä ja joilla on tarve asioida esimerkiksi OmaVerossa.

Ulkomaisen yrityksen edustaja tarvitsee lisäksi Suomi.fi-valtuuden, jotta voi asioida yrityksen puolesta.

Tunnistautumisen jälkeen valitse OmaVerossa linkki Asioi yrityksen puolesta. Joissakin tilanteissa voit valita myös linkin Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti. Kun asioit toisen puolesta rajoitetusti, et tarvitse Suomi.fi-valtuutta.

Lue, mitä tarkoittaa rajoitettu tietojen ilmoittaminen ja pyytäminen

Ulkomainen yritys: näin valtuutat veroasioiden hoitamiseen

EU-maiden kansalaiset ja yritykset voivat asioida rajoitetusti OmaVerossa eIDAS-tunnistusvälineellä. eIDAS-tunnistautuminen on mahdollista, jos kyseinen tunnistusväline on notifioitu EU-komissiolle ja se on tunnistettu Suomessa.

Tulevaisuudessa asiointimahdollisuuksia laajennetaan.

eIDAS on EU-asetus, jonka tarkoitus on varmistaa ajantasaiset ja kansainvälisesti hyväksytyt standardit sähköiselle tunnistautumiselle.

Lue lisää eIDAS-asetuksesta Euroopan komission sivuilta

Toisen EU-maan tunnistusvälineen turvallisuuden ja luotettavuuden arviointi

Ennen kuin tunnistusvälinettä voi käyttää eIDAS-verkostossa, EU-maiden pitää ensin notifioida sähköisen tunnistusvälineensä skeema Euroopan komissiossa. Tiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa julkaisussa, jonka jälkeen tunnistusväline on tunnustettava 12 kuukauden aikana. Vertaisarvioinnilla varmistetaan, että kunkin maan tunnistusväline on riittävän turvallinen ja luotettava myös maarajat ylittävässä käytössä.

Kaikkien eIDAS-maiden kaikkia tunnistusvälineitä ei kuitenkaan notifioida samalla kertaa. Tunnistusvälineitä notifioidaan lähivuosina vähitellen sitä mukaa kuin eri maat ja tunnistusvälineiden tarjoajat tulevat notifiointiprosessiin mukaan.

Lista EU-maista, joiden tunnistautumisvälineet on notifioitu

Usein kysyttyä

Pankkitunnukset saat käyttöön, kun teet sopimuksen pankin kanssa. Pankkitunnusten täytyy olla henkilökohtaiset, jos kirjaudut niiden avulla asiointipalveluun.

Mobiilivarmenne on tunniste puhelimen SIM-kortissa. 

Jos mobiilivarmenne on työntekijän työpuhelimessa, siitä ei tule hänelle veronalaista tuloa. Jos varmenne on työntekijän henkilökohtaisessa puhelimessa ja varmennetta käytetään työasioiden hoitoon, työnantajan täytyy maksaa kulu työntekijälle verovapaasti kuittia vastaan.

Lue lisää mobiilivarmenteesta osoitteesta mobiilivarmenne.fi

Varmennekortti voi olla kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää Poliisi, organisaatiokortit myöntää Digi- ja väestötietovirasto. 

Jos työnantaja hankkii työntekijälle henkilökortin, se on työntekijälle veronalaista ansiotuloa. Organisaatiokortin hankinta sen sijaan ei ole veronalaista tuloa. Kun työnantaja on hankkinut kortin lukulaitteen ja se jää työnantajan käyttöön, lukulaitteesta ei tule työntekijälle veronalaista etua.

Lue lisää varmennekorteista Digi- ja väestötietoviraston sivuilta: Varmenteet ja kortit organisaatioille

OmaVeroon kirjautumisessa käytetään Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoamaa Suomi.fi-tunnistuspalvelua. DVV:n kilpailutuksen seurauksen Suomi.fi-tunnistus on ottanut käyttöön OP Tunnistuksen välityspalvelun. Tämän seurauksena tunnistautumisen yhteydessä palveluntarjoajana voi näkyä OP, vaikka käytössä olisivat jonkun muun pankin pankkitunnukset.

Tämä muutos ei vaikuta tunnistautumisen turvallisuuteen, ja voit kirjautua OmaVeroon oman pankkisi tunnuksilla aivan samoin kuin aiemminkin.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023