69 miljardia euroa
keräsimme veroja yhteiskunnan hyväksi