Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Palkkaa vai työkorvausta

Työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettu korvaus voi olla joko palkkaa tai työkorvausta. Verotuksessa työkorvauksen ja palkan välinen rajanveto on tärkeä, koska maksajan ja saajan velvollisuudet määräytyvät sen mukaan, kummasta on kyse.

Milloin korvaus on palkkaa?

Palkkaa on korvaus, joka on maksettu työ- ja virkasuhteessa tehdystä työstä. Silloin osapuolet ovat tehneet työsopimuksen. Palkkana pidetään myös esimerkiksi näitä työnantajan antamia luontoisetuja:

  • autoetu
  • asuntoetu
  • ravintoetu
  • puhelinetu.

Myös seuraavat palkkiot ovat palkkaa, vaikka työsuhdetta ei muodostuisikaan: 

  • kokouspalkkiot
  • henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot
  • hallintoelimen jäsenyydestä saadut palkkiot
  • toimitusjohtajan palkkiot
  • avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamat palkat
  • korvaukset luottamustoimesta.

Katso mitä velvollisuuksia sinulla on, kun maksat työstä palkkaa.

Milloin korvaus on työkorvausta?

Työkorvausta on korvaus, joka maksetaan työstä, tehtävästä tai palveluksesta mutta joka ei ole palkkaa. Työkorvaus on yleensä saajalleen elinkeinotoiminnan tuloa eli yritystuloa.

Työkorvausta voi olla myös yksittäiset tai satunnaisesti työstä maksettavat suoritukset, kun niiden tekijä on yksityinen henkilö, joka ei ole työsuhteessa työn teettäjään. Esimerkiksi juristi voi laatia naapurilleen perukirjan tai kirjanpitäjä voi hoitaa harrastekerhon kirjanpidon.

Katso mitä velvollisuuksia sinulla on, kun maksat työstä työkorvausta.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.11.2019