Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – yhteisö (3052)

Tällä lomakkeella elinkeinotoiminnan veroilmoituksen antaa

  • osakeyhtiö ja osuuskunta
  • ei-keskinäinen kiinteistöyhtiö
  • osuuspankki ja säästöpankki
  • keskinäinen vakuutusyhtiö ja vakuutusyhdistys
  • eläkesäätiö
  • yleisesti verovelvollinen ulkomainen yhteisö.

Ulkomaiset yhteisöt ja sivuliikkeet antavat veroilmoituksen 6U.

Ilmoita verkossa

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Voit antaa veroilmoituksen myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Saat tiedoston taloushallinto-ohjelmasta, jos ohjelmassa on tämä toiminnallisuus. 

Anna myös tarvittavat tilinpäätösasiakirjat aina sähköisesti.

Huom.! Voit käyttää paperilomaketta vain, jos sähköinen ilmoittaminen ei erityisen syyn (esimerkiksi teknisen esteen) vuoksi ole mahdollista.

Jos ilmoitat paperilla, ota huomioon:

  • että täytät lomakkeen selkeästi, koska tiedot luetaan koneellisesti.
  • kaupparekisteriin välitettävien tilinpäätöstietojen kansilehdeksi on liitettävä lomake 63.
  • kun yhteisöllä on ilmoitettavaa omaisuutta – myös silloin kun poistoja ja varauksia ei verovuonna ole tehty – on täytettävä lomake 62.

Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024