Verotuksen muutoksia

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa tulevista verotuksen muutoksista. 

Katso myös kooste vuoden 2021 lakimuutoksista.

Pienhankinnat voi vähentää nopeammin

Yritykset sekä maa- ja metsätalouden harjoittajat voivat vähentää pienhankinnat sekä koneiden ja laitteiden pienet menojäännökset aiempaa nopeammin verovuodesta 2021 alkaen.

Uudet vuosi-ilmoitukset 2021

Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista sekä vuosi ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista annetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021.  

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys 2021–2025

Vuodesta 2021 alkaen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä alihankintakuluista voi tehdä verotuksessa lisävähennyksen. Lisävähennykseen ovat oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa. Lisävähennyksen perusteena on tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä alihankintalasku, joka maksetaan tutkimusorganisaatiolle. Lisävähennys on 50 % laskusta.

Alv-raportointia kehitetään

Verohallinto kehittää lähivuosina arvonlisäveroilmoitusta ja arvonlisäveron raportointia. Alv-raportointiin tarvittavat tiedot voitaisiin saada tulevaisuudessa automaattisesti yritysten taloushallintojärjestelmistä lasku- ja kuittitietojen perusteella. Automaattisen raportoinnin avulla olisi myös mahdollista muodostaa esitäytetty alv-ilmoitus pienille yrityksille.

Lähdeverolain muutos

Lähdeverolain muutos tulee muuttamaan hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettujen osinkojen verotusta ja verotusmenettelyä.

OmaVero uudistuu – tietoa yrityksille ja tilitoimistoille

Julkaisemme OmaVerosta marraskuussa uuden version, jonka myötä palvelun käytettävyys paranee. Versiopäivitys tuo OmaVeroon myös ominaisuuksia, joiden avulla yritykset voivat helpottaa asiointiaan.

Muutoksia kotitalousvähennykseen

Muutokset koskevat kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä sekä öljylämmityksestä luopumista vuodesta 2022 alkaen.