Verotuksen muutoksia

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa tulevista verotuksen muutoksista. 

Katso myös kooste vuoden 2022 lakimuutoksista.

Pienhankinnat voi vähentää nopeammin

Yritykset sekä maa- ja metsätalouden harjoittajat voivat vähentää pienhankinnat sekä koneiden ja laitteiden pienet menojäännökset aiempaa nopeammin verovuodesta 2021 alkaen.

Muutoksia kotitalousvähennykseen

Muutokset koskevat kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä sekä öljylämmityksestä luopumista vuodesta 2022 alkaen.

Negatiivisen alv-palautuksen käsittely muuttuu

Käsittely muuttuu 1.1.22 tai sen jälkeen alkavilta verokausilta. Muutos vaikuttaa tilanteisiin, joissa korjataan negatiivista arvonlisäveroa pienemmäksi sen jälkeen, kun sitä on jo käytetty muun veron suoritukseksi. Aikaisemmille verokausille jo tehtyihin negatiivisen arvonlisäveron käyttöihin ei jatkossa tehdä muutoksia, vaan pienentynyt negatiivisen arvonlisäveron erä peritään takaisin erillisenä maksuna. Muutos ei vaikuta takautuvasti viimeistään 31.12.21 päättyviin verokausiin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys 2021–2027

Vuodesta 2021 alkaen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä alihankintakuluista voi tehdä verotuksessa lisävähennyksen. Lisävähennykseen ovat oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa. Yritys voi tehdä lisävähennyksen 150 prosentin suuruisena 1.1.2022–31.12.2027. Vuoden 2021 loppuun asti lisävähennys on 50 prosentin suuruinen.

Siirtohinnoitteluoikaisusäännös muuttuu 1.1.2022

Muutoksen jälkeen VML 31 §:n soveltamisala on nykyistä laajempi ja vastaa Suomen verosopimuksiin sisältyvän siirtohinnoittelua koskevan määräyksen sisältöä. Lisäksi 1.1.2022 alkaen säännöstä sovelletaan OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden koko laajuudessa.

Uudet vuosi-ilmoitukset 2021

Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista sekä vuosi ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista annetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021.  

Lähdeverolain muutos

Lähdeverolain muutos tulee muuttamaan hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettujen osinkojen verotusta ja verotusmenettelyä.

Alv-raportointia kehitetään

Verohallinto kehittää lähivuosina arvonlisäveroilmoitusta ja arvonlisäveron raportointia. Alv-raportointiin tarvittavat tiedot voitaisiin saada tulevaisuudessa automaattisesti yritysten taloushallintojärjestelmistä lasku- ja kuittitietojen perusteella. Automaattisen raportoinnin avulla olisi myös mahdollista muodostaa esitäytetty alv-ilmoitus pienille yrityksille.