Verotuksen muutoksia

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa tulevista verotuksen muutoksista.

Valmisteverotukseen muutoksia 2021

Valmisteverotuksen menettelyt uudistuvat vuoden 2021 alussa - veroasiat voi hoitaa OmaVerossa.

Valmisteveroista tulee oma-aloitteisia veroja vuoden 2021 ensimmäisestä verokaudesta alkaen. Myös muutoksenhakuun ja seuraamusmaksuihin tulee muutoksia.

Autoverotukseen muutoksia 2021

Autoverotuksen menettelyt uudistuvat vuoden 2021 alussa - veroasiat voi hoitaa OmaVerossa.

Eduskunta on hyväksynyt 1.1.2021 voimaan tulevia lakimuutoksia, jotka muuttavat autoverotuksen verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhakua ja seuraamusmaksuja.

 

Korotetut poistot

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä olevista koneista voi tehdä korotettuja poistoja vuosien 2020–2023 verotuksessa. Lakimuutoksen myötä yritys tai maataloudenharjoittaja voi tehdä hankintamenosta 25 prosentin sijaan enintään 50 prosentin poiston. 

Yhteisöjen tulolähdejako

Yhteisöjen tulolähdejako poistuu verovuodesta 2020 alkaen. Jatkossa yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta.  

Uudet vuosi-ilmoitukset 2020

Vuosi-ilmoitus osakesäästötilistä ja vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista annetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020.  

Eläkkeet ja etuudet tulorekisteriin

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot 1.1.2021 jälkeen maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Eläke- ja etuustuloja maksavat esimerkiksi eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela, Valtiokonttori ja kunnat. 

Lähdeverolain muutos

Lähdeverolain muutos tulee muuttamaan hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettujen osinkojen verotusta ja verotusmenettelyä.

Alv-raportointia kehitetään

Verohallinto kehittää lähivuosina arvonlisäveroilmoitusta ja arvonlisäveron raportointia. Alv-raportointiin tarvittavat tiedot voitaisiin saada tulevaisuudessa automaattisesti yritysten taloushallintojärjestelmistä lasku- ja kuittitietojen perusteella. Automaattisen raportoinnin avulla olisi myös mahdollista muodostaa esitäytetty alv-ilmoitus pienille yrityksille.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä eli Mini One Stop Shop laajenee One Stop Shop -järjestelmäksi. Alkuperäinen aikataulu käyttöönotolle oli 1.1.2021, mutta Euroopan komissio on ehdottanut 6 kuukauden lykkäystä.

Ahvenanmaalle uusi mediamaksu

Ahvenanmaalaisilta henkilöasiakkailta ja yhteisöiltä aletaan kerätä Ahvenanmaan mediamaksua verovuodesta 2021 alkaen. Maksu on luonteeltaan saman tyyppinen kuin Manner-Suomessa perittävä Yleisradiovero.

Maksu näkyy henkilöasiakkaille ensimmäisen kerran vuoden 2021 verokortissa. Yhteisöasiakkaille se näkyy vuoden 2022 ennakkoveropäätöksissä sekä 2021 verotuspäätöksissä.