5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus - liikkeen- tai ammatinharjoittaja (3049)

Voit tehdä elinkeinotoiminnan veroilmoituksen verkossa tai paperilomakkeella. Ilmoita lomakkeella elinkeinotoiminnan tuotot, kulut, varat ja velat.

Jos olet Verohallinnon rekistereissä yrittäjänä, veroilmoitus on tehtävä aina, myös silloin kun toimintaa ei ole ollut. Täytä tarvittaessa myös liitelomakkeet.

Ilmoita OmaVerossa

Veroilmoituksen vuodelta 2018 voi antaa OmaVerossa tammikuun puolivälistä 2019 alkaen.

Muut sähköiset ilmoitustavat:

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, palauta liitelomakkeet veroilmoituksen mukana. Palautusosoite on lomakkeen etusivulla.

Avainsanat: