5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus - Liikkeen- tai ammatinharjoittaja (3049)

Lomake lähetetään kaikille liikkeen- tai ammatinharjoittajille. Jos olet Verohallinnon rekistereissä yrittäjänä, veroilmoitus on tehtävä aina, myös silloin kun toimintaa ei ole ollut.

Lomakkeeseen on painettu sen viimeinen palautuspäivä. Täytä tarvittaessa myös liitelomakkeet.

Asioi verkossa

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, palauta liitelomakkeet veroilmoituksen mukana. Palauta veroilmoitus lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Jos osoite puuttuu, lomakkeen voi palauttaa mihin tahansa verotoimistoon.

Avainsanat: