Tilinumeroilmoitus - kuolinpesä (7926)

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa jakamattoman kuolinpesän tilinumeron Verohallinnolle veronpalautusten maksamista varten. Arvonlisäverovelvollisen rekisteriin merkityn ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän tulee ilmoittaa tilinumero veronpalautusten maksamista varten sähköisesti OmaVero-palvelussa. Nämä kuolinpesät voivat ilmoittaa tilinumeron lomakkeella ainoastaan erityisestä syystä.

Lue lisää kuolinpesän tilinumeron ilmoittamisesta.

Asioi verkossa

Ilmoita tilinumero tai sen muutos OmaVerossa (vero.fi/omavero)

Kuolinpesät kirjautuvat palveluun Katso-tunnisteella. Tilinumeron ilmoittajalla pitää olla yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai Yrityksen OmaVero -rooli.

Täytä lomake mieluiten koneella ja tulosta vasta sen jälkeen. Muista allekirjoitus.

Toimita lomake liitteineen postitse osoitteeseen:
Verohallinto
Asiakastietojen hallinta
PL 550
00052 VERO

Lomakkeen voi palauttaa myös mihin tahansa verotoimistoon.