Tilinumeroilmoitus - kuolinpesä (7926)

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa jakamattoman kuolinpesän tilinumeron Verohallinnolle veronpalautusten maksamista varten.

Kuolinpesä, joka on merkitty arvonlisäverovelvollisen rekisteriin tai on rajoitetusti verovelvollinen -  ilmoita tilinumero veronpalautusten maksamista varten sähköisesti OmaVero-palvelussa. Nämä kuolinpesät voivat ilmoittaa tilinumeron paperilomakkeella ainoastaan erityisestä syystä.

Lue lisää kuolinpesän tilinumeron ilmoittamisesta.

Ilmoita tilinumero tai sen muutos OmaVerossa

Kuolinpesät kirjautuvat palveluun Katso-tunnisteella. Tilinumeron ilmoittajalla pitää olla yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai Yrityksen OmaVero -rooli.

Täytä lomake mieluiten koneella ja tulosta vasta sen jälkeen. Muista allekirjoitus.

Toimita lomake liitteineen postitse osoitteeseen:
Verohallinto
Asiakastietojen hallinta
PL 550
00052 VERO

Lomakkeen voi palauttaa myös mihin tahansa verotoimistoon.