Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisävero

Ilmoita arvonlisävero verkossa esimerkiksi OmaVerossa. OmaVerosta pääset verkkopankkiisi maksamaan arvonlisäveron.

Kirjaudu OmaVeroon

Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuohjeet

Jos yrityksesi kuuluu alv-rekisteriin, muista antaa ilmoitukset säännöllisesti, vaikka yritykselläsi ei olisi toimintaa.


Ilmoittaudu rekisteriin

Onko yritys arvonlisäverovelvollinen? Miten rekisteröin yrityksen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin?

Uusi yrittäjä

Oletko perustamassa yritystä? Tutustu uuden yrittäjän vero-ohjeisiin.

Alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on pientä liiketoimintaa harjoittaville yrittäjille suunnattu verohelpotus.

Vähennykset

Mitä voi vähentää? Miten vähennykset tehdään?

Ulkomaankauppa

Ulkomaankauppaa käyvän yrityksen on selvitettävä liiketoimiensa arvonlisäverotus ja velvoitteet Suomen ulkopuolella.

Toiminnan lopettaminen

Kun lopetat yritystoiminnan

Yhdistysten ja säätiöiden arvonlisäverotus

Mitä yhdistyksen tai säätiön pitää huomioida arvonlisäverotuksessa?

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm
Sivu on viimeksi päivitetty 17.2.2021