Yritykset ja yhteisöt

Arvonlisävero

Ilmoita ja maksa arvonlisävero OmaVerossa. Yleinen määräpäivä on kuukauden 12. päivä. 

Jos verokautesi on kalenterivuosi, ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 2.3.2020.

Vuosi-ilmoitukset

Anna vuosi-ilmoitus viimeistään 31.1.2020.

Vuosi-ilmoitusta palkoista ei enää anneta maksuvuodelta 2019.

Ennakkovero

Voit hakea ja maksaa lisäennakkoa kuukauden ajan verovuoden päättymisen jälkeen ilman, että lisäennakosta tarvitsee maksaa huojennettua viivästyskorkoa.