Yritykset ja yhteisöt

Arvonlisävero

Ilmoita ja maksa arvonlisävero OmaVerossa. Yleinen määräpäivä on kuukauden 12. päivä. 

Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin

Ilmoita palkat ja muut ansiotulot jokaisen maksutapahtuman jälkeen tulorekisteriin.

Maksujärjestely

Voit hakea verojen maksamiseen lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Tee maksujärjestelypyyntö OmaVerossa esimerkiksi oma-aloitteisista veroista tai tuloveroista.