Yritykset ja yhteisöt

Arvonlisävero

Ilmoita ja maksa arvonlisävero OmaVerossa. Yleinen määräpäivä on kuukauden 12. päivä. 

Jos verokautesi on kalenterivuosi, ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 2.3.2020.

Ilmoitusten korjaaminen

Työnantaja: tee korjaukset vuoden 2019 vuosi-ilmoituksiin ja tulorekisteri-ilmoituksiin viimeistään 16.3., jotta korjatut tiedot ehtivät henkilöasiakkaiden esitäytettyihin veroilmoituksiin.

Veroilmoitus

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja: anna veroilmoitus 5 viimeistään 2.4.2020

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö: anna veroilmoitus 6A viimeistään 2.4.2020