Yritykset ja yhteisöt

Arvonlisävero

Ilmoita ja maksa arvonlisävero OmaVerossa. Yleinen määräpäivä on kuukauden 12. päivä. 

Ilmoita palkat tulorekisteriin

Ilmoita palkat ja muut ansiotulot jokaisen maksutapahtuman jälkeen tulorekisteriin.

Vuosi-ilmoitusta palkoista ei enää anneta maksuvuodelta 2019.

Maksujärjestely

Voit hakea verojen maksamiseen lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Tee maksujärjestelypyyntö OmaVerossa esimerkiksi oma-aloitteisista veroista tai tuloveroista.