Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen arvonlisäverosta vastaa rakentamispalvelun ostaja eikä myyjä. Silloin ostajan pitää laskea ja maksaa arvonlisävero. Rakentamispalvelujen arvonlisävero on 24 % eli niistä pitää maksaa alv yleisen verokannan mukaan.

Milloin käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan?

Ostaja maksaa arvonlisäveron aina, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Myyjä on yritys, joka myy rakentamispalveluja tai antaa työvoimaa vuokralle rakentamispalveluja varten.
  2. Ostaja on yritys, joka myy tai vuokraa rakentamispalveluja muuten kuin satunnaisesti – esimerkiksi toistuvasti tai pitkäaikaiseen rakennusprojektiin.
  3. Palvelu myydään Suomessa.

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta, jos rakentamispalvelun ostaja on yksityishenkilö tai jos ei myydä palveluja vaan tavaroita, esimerkiksi rakennustarvikkeita.

On aina myyjän vastuulla selvittää, täyttääkö ostaja käännetyn verovelvollisuuden ehdot vai onko myyjä vastuussa arvonlisäverosta.

Mitä laskussa pitää olla?

Vaikka ostajan pitää ilmoittaa ja maksaa myynnin arvonlisävero, rakentamispalvelun myyjän pitää antaa ostajalle lasku. Laskuun merkitään arvonlisäveroton hinta ja maininta käännetystä verovelvollisuudesta. Ostaja voi laatia laskun myyjän puolesta, jos myyjä ja ostaja sopivat asiasta ja myyjä hyväksyy laskun. Myyjällä on kuitenkin aina vastuu laskusta ja siitä, että lasku on tehty oikein.

Varmista, että laskussa on seuraavat tiedot:

  • yleiset laskumerkinnät (ilman verokantaa ja veron määrää)
  • ostajan arvonlisäverotunniste − kotimaankaupassa se on suomalaisen ostajan Y-tunnus
  • maininta siitä, että ostajalla on velvollisuus ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero (”käännetty verovelvollisuus”)
  • ostajan verovelvollisuuden peruste − esimerkiksi viittaus arvonlisäverolain (AVL) 8 c §:ään
  • merkintä ”Itselaskutus”, jos ostaja laatii laskun.

Ilmoita tiedot arvonlisäveroilmoituksessa

Ilmoita rakentamispalvelujen myynnit ja ostot Verohallinnolle arvonlisäveroilmoituksella.

  • Ostaja: Ilmoita ne ostamasi rakentamispalvelut, joiden arvonlisäverosta vastaat käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Ilmoita ostojen yhteismäärä arvonlisäveroilmoituksen kohdassa ”Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot”. Laske veron määrä 24 %:n verokannan mukaan ja ilmoita se kohdassa ”Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista”. Jos oston arvonlisäveron saa vähentää, ilmoita se kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”.
  • Myyjä: Vaikka ostaja vastaisi arvonlisäverosta käännetyn verovelvollisuuden perusteella, ilmoita myymiesi rakentamispalvelujen yhteismäärä arvonlisäveroilmoituksen kohdassa ”Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit”.

Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta

Käännetty verovelvollisuus ei vaikuta arvonlisäveron vähennysoikeuteen

Ostaja: Voit vähentää arvonlisäveron, jos olet hankkinut rakentamispalvelun verollista liiketoimintaasi varten.

Myyjä: Jos olet tehnyt hankintoja rakentamispalvelun myyntiä varten, saat vähentää niiden arvonlisäveron normaaliin tapaan, vaikka myynnin verosta vastaisi ostaja eikä myyjä.

Lue lisää sivulta

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2020