Tietoa OmaVerosta

OmaVero on sähköinen asiointipalvelu Verohallinnon asiakkaille. OmaVerossa voit hoitaa jo lähes kaikki veroasiat.

OmaVeron käyttöohjeet

OmaVerossa voit esimerkiksi

 • tilata verokortin tai hakea ennakkoveroa
 • antaa henkilökohtaisen veroilmoituksen tai yrityksen veroilmoituksen
 • katsella verotustietojasi
 • maksaa veroja tai tarkistaa maksuyhteystiedot
 • katsoa veronpalautuksen määrän
 • tehdä maksujärjestelypyynnön
 • tilata verovelkatodistuksen
 • tehdä oikaisuvaatimuksen
 • ilmoittaa tilinumeron.

Lähivuosina toimintoja tulee lisää, ja voit myös

Kirjaudu pankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella

Voit tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella, jos olet:

 • yksityishenkilö
 • liikkeen ja ammatinharjoittaja
 • maa- tai metsätaloudenharjoittaja.
 • osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai yhdistyksen edustaja, ja sinulla on kaupparekisteriin merkitty toimielinrooli , joka oikeuttaa sinut asioimaan kyseisen tahon puolesta.

Katso-tunnisteella tai  henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella voivat tunnistautua:

 • yhtiöt (osakeyhtiöt ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt)
 • kaupparekisterissä olevat säätiöt ja yhdistykset

Katso-tunnisteella voivat tunnistautua:

 • yhtiöt (osakeyhtiöt sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt)
 • säätiöt ja yhdistykset
 • julkishallinnon organisaatiot (mm. kunnat ja seurakunnat)
 • yhtymät (mm. maatalous-, metsä- ja elinkeinoyhtymät)
 • kuolinpesät, joilla on Y-tunnus
 • yhteisetuudet
 • ulkomaalaiset kansalaiset ja yritykset.

Jos asioit toisen puolesta, tarvitset Suomi.fi-valtuutuksen tai Katso-tunnisteen. Lue lisää valtuuttamisesta.

OmaVerossa on käytössä Suomi.fi-tunnistus, joka mahdollistaa niin sanotun kertakirjautumisen kaikkiin niihin julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin, jotka ovat ottaneet tunnistuspalvelun käyttöön. OmaVerosta pääsee siis esimerkiksi siirtymään suoraan Suomi.fi:n Viestit-palveluun ilman erillistä kirjautumista.

Suomi.fi-valtuudet ja niiden sisältö

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan veroasioita ja saada valtuuttajan verotietoja.

 • Organisaation veroasiat.
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan henkilökohtaiset ja elinkeinotoiminnan veroasiat.
 • Henkilön osalta henkilökohtaiset veroasiat.

Sisällöltään laaja valtuus, jonka avulla valtuutettu taho voi hoitaa valtuutetun puolesta käytännössä kaikkia asioita, joita valtuuttaja itsekin voi Verohallinnon asiointikanavissa hoitaa. Valtuuden avulla voi asioida asiakaspalvelupisteissä, puhelinkanavissa, OmaVerossa, Ilmoitin.fi ja Lomake.fi-palvelussa. Valtuus kattaa myös tulevat asiointikanavat.

Tätä valtuutta voivat hyödyntää kaikki:

 • Henkilöasiakkaat
 • Elinkeinonharjoittajat
 • Yritykset ja osuuskunnat (nimenkirjoitustieto kaupparekisteristä)

Elinkeinonharjoittajan osalta on huomioitava, että valtuuden avulla esimerkiksi tilitoimisto näkee ja voi hoitaa elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisia veroasioita. Tilitoimiston edustaja esimerkiksi näkee esitäytetyn veroilmoituksen ja kiinteistöverotuksen tietoja.

Tämän valtuuden avulla esimerkiksi tilitoimisto tai yrityksen työtekijä voi täysimääräisesti hoitaa yrityksen veroasioita tai henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan omia veroasioitaan. Kirjeet ja päätökset ovat myös valtuutetun nähtävillä, esimerkiksi päätös oikaisuvaatimukseen.

Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta.

Valtuuden avulla voi lähettää ilmoituksia valtuutetun puolesta seuraavissa kanavissa: Lomake.fi ja Ilmoitin.fi-palvelu. Huomaa, että tämä valtuus ei oikeuta asioimaan OmaVero-palvelussa, jossa on aina nähtävillä myös asiakkaan verotustietoja.

Tätä valtuutta voivat hyödyntää kaikki:

 • Henkilöasiakkaat
 • Elinkeinonharjoittajat
 • Yritykset ja osuuskunnat (nimenkirjoitustieto kaupparekisteristä)

Katso-roolit ja käyttöoikeudet

Rooli on tarkoitettu työntekijälle tai kirjanpitäjälle, joka hoitaa liikkeen- tai ammatinharjoittajan tai maa- tai metsätaloudenharjoittajan veroasioita. Roolilla voit nähdä, korjata tai ilmoittaa sekä yrityksen elinkeinotoiminnan, että valtuuttajan henkilökohtaisia verotustietoja.

Jos asioit elinkeinonharjoittajan puolesta, voit käyttää kaikkia OmaVeron toimintoja ja näet kaikki OmaVerossa olevat tiedot.

Voit esimerkiksi:

 • tehdä verokortin tai hakea ennakkoveroa
 • ilmoittaa tilinumeron
 • tehdä veroilmoituksia.

Rooli on tarkoitettu yrityksen nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle. Jos asioit yhteisön puolesta, voit käyttää kaikkia OmaVeron toimintoja, näet kaikki OmaVerossa olevat tiedot ja voit ilmoittaa uuden tai muuttuneen tilinumeron.

Pääset lukemaan OmaVerossa julkaistavia kirjeitä esimerkiksi asiakasrekisteröinnistä, verotarkastuksesta ja maksuista. Saat sähköpostiisi tiedon, kun OmaVeroon tulee huomautuksia ja muistutuksia muun muassa erääntyneistä maksuista sekä uusista viesteistä ja kirjeistä.

Rooli on tarkoitettu henkilölle, joka pääkäyttäjän lisäksi hallinnoi valtuutuksia Katso-palvelussa.

Jos asioit yhteisön puolesta, voit käyttää kaikkia OmaVeron toimintoja, näet kaikki OmaVerossa olevat tiedot ja voit ilmoittaa uuden tai muuttuneen tilinumeron.

Pääset lukemaan OmaVerossa julkaistavia kirjeitä esimerkiksi asiakasrekisteröinnistä, verotarkastuksesta ja maksuista. Saat sähköpostiisi tiedon, kun OmaVeroon tulee huomautuksia ja muistutuksia muun muassa erääntyneistä maksuista sekä uusista viesteistä ja kirjeistä.

Rooli on tarkoitettu työntekijälle tai kirjanpitäjälle, joka hoitaa yrityksen veroasioita.

Jos asioit yhteisön puolesta, voit käyttää kaikkia OmaVeron toimintoja, näet kaikki OmaVerossa olevat tiedot ja voit ilmoittaa uuden tai muuttuneen tilinumeron.

Pääset lukemaan OmaVerossa julkaistavia kirjeitä esimerkiksi asiakasrekisteröinnistä, verotarkastuksesta ja maksuista. Saat sähköpostiisi tiedon, kun OmaVeroon tulee huomautuksia ja muistutuksia muun muassa erääntyneistä maksuista sekä uusista viesteistä ja kirjeistä.

 

Videot ja käyttöohjeet opastavat

OmaVeron kirjautumissivulta löydät käyttöohjeita ja ohjevideoita, jotka opastavat esimerkiksi verokortin tekemisessä, veroilmoituksen antamisessa ja verojen maksamisessa. Kun olet kirjautunut OmaVeroon, saat apua ohjekuvakkeista.

Asiointi OmaVerossa ja asiakaspalvelu

Jos pyydät meiltä apua asiointiin, asiakaspalvelijamme voivat  katsella OmaVerossa näkyviä tietojasi. Tällä tavalla voimme ohjata sinua palvelun käytössä. Keskeneräisiä tietoja ei käytetä verotuksessasi.

OmaVerossa asiointi nauhoitetaan. Hyödynnämme nauhoitusta tarvittaessa, kun

 • selvitämme palvelussa syntyneitä virheitä tai häiriötilanteita
 • parannamme palvelun laatua.

Hävitämme nauhoitteet 30 päivän kuluttua asioinnista.

Säilytämme OmaVerossa olevia asiakirjoja niin kauan kuin tarvitsemme niitä verotusta varten . Jos tarvitset asiakirjoja muuhun tarkoitukseen, tallenna tiedostot omalle koneellesi tai arkistoi ne muulla tavalla.

Turvakieltoasiakas: Turvakiellon alaiset tietosi näkyvät OmaVerossa sekä sinulle että valtuuttamallesi asianhoitajalle. Verohallinnossa turvakiellon alaisia tietoja voivat nähdä vain nimetyt henkilöt. Ota kuitenkin huomioon, että poikkeuksellisissa tilanteissa asiakaspalvelija voi nähdä nauhoitteelta yhteystietosi. Asiakaspalvelijat ovat Verohallinnon henkilökuntaa ja heillä on salassapitovelvollisuus.