Tietoa OmaVerosta

OmaVero korvaa vaiheittain suurimman osan Verohallinnon nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista.

Tutustu OmaVeron käyttöohjeisiin

OmaVerossa voit tällä hetkellä

 • antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen
 • hakea ennakkoveroa tai lisäennakkoa yhteisölle
 • antaa ilmoituksen oma-aloitteisista veroista (esim. arvonlisäverosta tai työnantajasuorituksista)
 • tehdä maksujärjestelypyynnön (oma-aloitteisista veroista, yhteisön tuloverosta, lahjaverosta ja perintöverosta)
 • tilata verovelkatodistuksen
 • antaa lahjaveroilmoituksen
 • ilmoittaa tilinumeron
 • kysyä lahjaverosta tai työnantajanatoimimisesta.

Tuloveron ja oma-aloitteisten verojen ja osalta voit myös

 • lukea päätöksiä
 • vastata selvityspyyntöihin
 • tehdä oikaisuvaatimuksen
 • tarkistaa maksuyhteystiedot tai siirtyä suoraan maksamaan.

OmaVeroon kirjaudutaan samalla tavalla kuin nykyisiin palveluihin

Yksityishenkilöt ja ammatinharjoittajat kirjautuvat pankkitunnuksilla.

Voit tunnistautua OmaVeroon henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella, jos olet

 • yksityishenkilö
 • liikkeen ja ammatinharjoittaja
 • maa- tai metsätaloudenharjoittaja.

Seuraavat asiakasryhmät tarvitsevat Katso-tunnisteen:

 • yhtiöt (mm. osakeyhtiöt ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt)
 • yhteisöt (mm. säätiöt ja yhdistykset)
 • julkishallinnon organisaatiot (mm. kunnat ja seurakunnat)
 • yhtymät (mm. maatalous-, metsä- ja elinkeinoyhtymät)
 • kuolinpesät (joilla on Y-tunnus).

Katso-roolit ja käyttöoikeudet

Rooli on tarkoitettu yrityksen nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle.
Jos asioit yhteisön puolesta, voit käyttää kaikkia OmaVeron toimintoja ja näet kaikki OmaVerossa olevat tiedot.

Jos asioit yksityishenkilön puolesta, kaikki OmaVeron toiminnallisuudet ovat käytössäsi (myös tilinumeron ilmoittaminen), mutta

 • näkemässäsi OmaVeron saldossa ei ole mukana lahjaveron tietoja
 • et pysty katselemaan tarkempia perintö- ja lahjaverotietoja, esimerkiksi päätöksiä tai selvityspyyntöjä. Perintö ja lahjaverotiedot näkyvät kuitenkin yhteenvedolla. Tiedot näkyvät, vaikka yhteenveto ei sisältäisi oma-aloitteisia veroja. Lisäksi maksujen käyttötiedoissa, ja muissa maksamiseen ja niiden käyttöön liittyvissä kirjeissä, voi olla mukana perintö- ja lahjaveron maksutietoja.

Pääset lukemaan OmaVerossa julkaistavia kirjeitä esimerkiksi asiakasrekisteröinnistä, verotarkastuksesta ja maksuista. Saat sähköpostiisi tiedon, kun OmaVeroon tulee huomautuksia ja muistutuksia muun muassa erääntyneistä maksuista sekä uusista viesteistä ja kirjeistä.

Rooli on tarkoitettu henkilölle, joka pääkäyttäjän lisäksi hallinnoi valtuutuksia Katso-palvelussa.

Jos asioit yhteisön puolesta, voit käyttää kaikkia OmaVeron toimintoja ja näet kaikki OmaVerossa olevat tiedot.

Jos asioit yksityishenkilön tai ammatinharjoittajan puolesta kaikki OmaVeron toiminnallisuudet ovat käytössäsi (myös tilinumeron ilmoittaminen), mutta

 • näkemässäsi OmaVeron saldossa ei ole mukana lahjaverotietoja
 • et pysty katselemaan  tarkempia  perintö- ja lahjaverotietoja, esimerkiksi päätöksiä tai selvityspyyntöjä. Perintö ja lahjaverotiedot näkyvät kuitenkin yhteenvedolla. Tiedot näkyvät, vaikka yhteenveto ei sisältäisi oma-aloitteisia veroja. Lisäksi maksujen käyttötiedoissa, ja muissa maksamiseen ja niiden käyttöön liittyvissä kirjeissä, voi olla mukana perintö- ja lahjaveron maksutietoja.

Pääset lukemaan OmaVerossa julkaistavia kirjeitä esimerkiksi asiakasrekisteröinnistä, verotarkastuksesta ja maksuista. Saat sähköpostiisi tiedon, kun OmaVeroon tulee huomautuksia ja muistutuksia muun muassa erääntyneistä maksuista sekä uusista viesteistä ja kirjeistä.

Rooli on tarkoitettu työntekijälle tai kirjanpitäjälle, joka hoitaa yrityksen veroasioita.

(Entinen Verotili-rooli)

Jos asioit yhteisön puolesta, voit käyttää kaikkia OmaVeron toimintoja ja näet kaikki OmaVerossa olevat tiedot.

Jos asioit yksityishenkilön puolesta, kaikki OmaVeron toiminnallisuudet ovat käytössäsi (myös tilinumeron ilmoittaminen), mutta

 • näkemässäsi OmaVeron saldossa ei ole mukana lahjaverotietoja et pysty katselemaan  tarkempia  perintö- ja lahjaverotietoja, esimerkiksi päätöksiä tai selvityspyyntöjä.
 • Perintö ja lahjaverotiedot näkyvät kuitenkin yhteenvedolla. Tiedot näkyvät, vaikka yhteenveto ei sisältäisi oma-aloitteisia veroja. Lisäksi maksujen käyttötiedoissa, ja muissa maksamiseen ja niiden käyttöön liittyvissä kirjeissä, voi olla mukana perintö- ja lahjaveron maksutietoja.

Pääset lukemaan OmaVerossa julkaistavia kirjeitä esimerkiksi asiakasrekisteröinnistä, verotarkastuksesta ja maksuista. Saat sähköpostiisi tiedon, kun OmaVeroon tulee huomautuksia ja muistutuksia muun muassa erääntyneistä maksuista sekä uusista viesteistä ja kirjeistä.

Rooli on tarkoitettu työntekijälle tai kirjanpitäjälle, joka hoitaa yrityksen veroasioita.

(entinen Kausiveroilmoittaja-rooli)

Voit antaa veroilmoituksia oma-aloitteisista veroista, katsella ilmoituksiin liittyviä tietoja ja vastata ilmoituksiin liittyviin selvityspyyntöihin, mutta saldotiedot tai muut OmaVeron toiminnot eivät ole käytettävissäsi.

(Roolia ei ole voinut liittää uusiin valtuutuksiin vuodesta 2010 alkaen.)

Voit antaa veroilmoituksia oma-aloitteisista veroista, katsella ilmoituksiin liittyviä tietoja ja vastata ilmoituksiin liittyviin selvityspyyntöihin. Lisäksi voit tehdä muutoksen verokauden pituuteen, antaa kuntapalautusilmoituksen ja tilata todistuksen arvonlisäverovelvollisuudesta.

Saat sähköpostiisi tiedon OmaVeroon saapuneesta viestistä. Muista aiheista, esimerkiksi myöhässä olevasta veroilmoituksesta tai erääntyneistä maksuista, et saa ilmoituksia.

Saldo- ja maksutiedot tai muut OmaVeron toiminnot eivät ole käytettävissäsi.

(Roolia ei ole voinut liittää uusiin valtuutuksiin vuodesta 2010 alkaen.)

Voit antaa veroilmoituksia oma-aloitteisista veroista, katsella ilmoituksiin liittyviä tietoja ja vastata ilmoituksiin liittyviin selvityspyyntöihin. Lisäksi voit tehdä muutoksen verokauden pituuteen, antaa kuntapalautusilmoituksen ja tilata todistuksen arvonlisäverovelvollisuudesta.

Saat sähköpostiisi tiedon OmaVeroon saapuneesta viestistä. Muista aiheista, esimerkiksi myöhässä olevasta veroilmoituksesta tai erääntyneistä maksuista, et saa ilmoituksia.

Saldo- ja maksutiedot tai muut OmaVeron toiminnot eivät ole käytettävissäsi.

 

Rooli on tarkoitettu työntekijälle tai kirjanpitäjälle, joka hoitaa yhteisön tuloveroilmoittamiseen liittyviä asioita.

Voit antaa yhteisön tuloveroilmoituksia, katsella ilmoituksiin liittyviä tietoja ja vastata ilmoituksiin liittyviin selvityspyyntöihin.  Lisäksi voit hakea ennakkoveroa ja nähdä ennakon määrän, muuttaa yrityksen toimialaa ja hakea lisäaikaa yhteisön tuloveroilmoituksen antamisaikaan.

Saat sähköpostiisi tiedon OmaVeroon saapuneesta viestistä Muista aiheista, esimerkiksi myöhässä olevasta veroilmoituksesta tai erääntyneistä maksuista, et saa ilmoituksia.

Saldo- ja maksutiedot tai muut OmaVeron toiminnot eivät ole käytettävissäsi.

Lisätietoa Katso-tunnisteesta ja valtuuttamisesta.

Videot ja infolaatikot opastavat

OmaVeron kirjautumissivulta löydät ohjevideoita, jotka opastavat veroilmoituksen antamisessa, veron maksamisessa ja veroilmoituksen korjaamisessa. Kirjauduttuasi palveluun, löydät apua ohjeikoneista.

OmaVero-asiointi ja asiakaspalvelu

Jotta voisimme ohjata sinua palvelun käytössä, asiakaspalvelijoillamme on mahdollisuus katsella OmaVerossa näkyviä tietojasi. Keskeneräisiä tietoja ei käytetä verotuksessasi. OmaVerossa asiointi nauhoitetaan. Nauhoitusta voidaan tarvittaessa hyödyntää palvelussa syntyneiden virheiden ja häiriötilanteiden syiden selvittämiseen sekä palvelun laadun parantamiseen. Nauhoitteet hävitetään 30 päivän kuluttua.

Verohallinto säilyttää OmaVerossa olevia asiakirjoja niin kauan kuin niitä tarvitaan verotusta varten. Jos tarvitset asiakirjoja muuhun tarkoitukseen, tallenna tiedostot omalle koneellesi tai arkistoi ne muulla tavalla.

Turvakieltoasiakas: Turvakiellon alaiset tietosi ovat OmaVerossa nähtävissä sekä sinulle, että valtuuttamallesi asianhoitajalle. Verohallinnossa turvakiellon alaisia tietoja voivat nähdä vain nimetyt henkilöt. Huomioi kuitenkin, että asiakaspalvelija voi erityistilanteissa nähdä nauhoitteelta turvakiellon alaiset yhteystietosi. Asiakaspalvelijat ovat Verohallinnon henkilökuntaa ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus.