Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

6C Veroilmoitus – yhdistys, säätiö, kunta, seurakunta ym. (3067)

Tällä lomakkeella veroilmoituksen antavat 

  • aatteelliset yhdistykset
  • erityislainsäädäntöön perustuvat yhdistykset
  • metsänhoitoyhdistykset
  • taloudelliset yhdistykset 
  • muut yhdistykset 
  • säätiölain mukaiset säätiöt ja muut säätiöt.

Lomake 76 (Yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden kiinteistöt) on poistunut käytöstä.

Lue, milloin yhdistyksen tai säätiön on annettava veroilmoitus.

Veroilmoitusta käyttävät lisäksi kunnat ja kuntayhtymät, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat, ylioppilaskunnat ja osakunnat, ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Eläkesäätiöt ja keskinäiset vakuutusyhdistykset sekä yleishyödylliset osakeyhtiöt ja osuuskunnat käyttävät kuitenkin veroilmoitusta 6B ja hypoteekkiyhdistykset veroilmoitusta 6.

Ilmoita verkossa

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Voit antaa veroilmoituksen myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Saat tiedoston taloushallinto-ohjelmasta, jos ohjelmassa on tämä toiminnallisuus. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Milloin voi käyttää paperilomaketta?

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, erillistä lupaa ei tarvitse hakea eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä verovalvonnan yhteydessä.

Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä klo 16.15. Postin kulkuun kannattaa varata aikaa.

Jos aiot lähettää veroilmoituksen postitse, lomake kannattaa täyttää tietokoneella ennen kuin tulostat sen. On tärkeää, että täytät lomakkeen selkeästi, koska tiedot luetaan koneellisesti.

Lomakkeen palautusosoite on lomakkeen etusivulla.


Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2023