6C Veroilmoitus – Yhdistys, säätiö, kunta, seurakunta ym. (3067)

Tällä lomakkeella veroilmoituksen antavat 

 • aatteelliset yhdistykset
 • erityislainsäädäntöön perustuvat yhdistykset
 • metsänhoitoyhdistykset
 • taloudelliset yhdistykset 
 • muut yhdistykset 
 • säätiölain mukaiset säätiöt ja muut säätiöt.
 • Lomake 76 (Yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden kiinteistöt) on poistunut käytöstä.

Lue, milloin yhdistyksen tai säätiön on annettava veroilmoitus.

Veroilmoitusta käyttävät lisäksi kunnat ja kuntayhtymät, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat, ylioppilaskunnat ja osakunnat, ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Eläkesäätiöt ja keskinäiset vakuutusyhdistykset sekä yleishyödylliset osakeyhtiöt ja osuuskunnat käyttävät kuitenkin veroilmoitusta 6B ja hypoteekkiyhdistykset veroilmoitusta 6.

Ilmoita verkossa

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Voit antaa veroilmoituksen myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Saat tiedoston taloushallinto-ohjelmasta, jos ohjelmassa on tämä toiminnallisuus. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Näin annat yleishyödyllisen yhdistyksen veroilmoituksen OmaVerossa

Näin annat muun kuin yleishyödyllisen yhdistyksen veroilmoituksen OmaVerossa

Milloin voi käyttää paperilomaketta?

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, erillistä lupaa ei tarvitse hakea eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä verovalvonnan yhteydessä.

Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä klo 16.15. Postin kulkuun kannattaa varata aikaa.

Lomakkeen palautusosoite on lomakkeen etusivulla.

Ota huomioon, kun täytät veroilmoitusta

 • Jos aiot lähettää veroilmoituksen postitse, lomake kannattaa täyttää tietokoneella ennen kuin tulostat sen. On tärkeää, että täytät lomakkeen selkeästi, koska tiedot luetaan koneellisesti.
 • Kunta, kuntayhtymä, seurakunta ja muu uskonnollinen yhdyskunta, ammattikorkeakoulu ja yliopisto eivät täytä veroilmoituksen kohtia
  • Yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot 
  • Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot
  • Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: muuhun omaisuuteen kuuluvien yhtymäosuuksien ja osakkeiden myyntivoitot ja tappiot.
 • Lomakkeita 7A ja 2C ei käytetä veroilmoituksen 6C liitteenä.
 • Ilmoita maatalouden tulolähteen tuotot ja kulut liitteellä 7M.
 • Ilmoita veronalaisen toiminnan poistot, varaukset ja arvonmuutokset liitteellä 62. Kaikkien tulolähteiden tiedot ilmoitetaan samalla lomakkeella.
 • Anna aina liitteenä jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhdistyksen ja säätiön on lisäksi aina liitettävä veroilmoitukseen toimintakertomus tai muu vapaamuotoinen selvitys toiminnasta.
 • Osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun on annettava lomake 63 kansilehtenä, kun se ilmoittaa tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) paperilla. Lomake 63 ja tilinpäätösasiakirjat pitää nitoa yhteen. Verohallinto välittää kaikki lomakkeeseen 63 liitetyt asiakirjat PRH:lle, joka julkaisee ne kaupparekisterissä.

Esimerkkejä veroilmoituksen täyttämisestä

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2022