Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

2C Metsätalouden veroilmoitus (3043)

Voit ilmoittaa metsätalouden tulot ja metsätalouteen kohdistuvat menot joko OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuoden aikana ei ole ollut metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja tai metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Veroilmoituksen täyttöohje

Muut sähköisen ilmoittamisen tavat:

tiedostonsiirto (ilmoitin.fi) 

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla. Täytä tarvittaessa myös liitelomakkeet.

Jos olet tekemässä oikaisuvaatimusta aiemmalta verovuodelta, sivun lopussa ovat oikaisuvaatimuksen liitteeksi lomakkeet vuosilta 2022 ja 2021.


Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 9.2.2024