Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

4 Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus (3059)

Tällä lomakkeella veroilmoituksen antaa

 • keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
 • asunto-osakeyhtiö
 • asunto-osuuskunta.

Ilmoita verkossa

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Voit antaa veroilmoituksen myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Saat tiedoston taloushallinto-ohjelmasta, jos ohjelmassa on tämä toiminnallisuus.

Lue lisää sähköisestä veroilmoituksesta

Milloin voi käyttää paperilomaketta?

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, erillistä lupaa ei tarvitse hakea eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä verovalvonnan yhteydessä.

Lähetä paperilomake osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

Ota huomioon, kun täytät veroilmoitusta

 • Veroilmoituksen osassa 2 "Tuotot ja Kulut" on täytettävä luvut sarakkeisiin "Kirjanpito" ja "Verotus", vaikka luvut olisivat yhtä suuria.
 • Merkitse aina luku jompaankumpaan seuraavista kohdista
  • 9 "Verotettava tulos"
  • 10 ”Vahvistettava tappio”.
 • Älä ilmoita aiemmin vahvistettuja tappioita veroilmoituksen osassa 2. Verohallinto vähentää ne automaattisesti.
 • Veroilmoitukseen on aina liitettävä jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tuloslaskelmasta ja taseesta.
 • Jos asuntoyhteisö on päättänyt jakaa osinkoa, varallisuuslaskelma on aina täytettävä.
 • Jos yhteisöllä on ilmoitettavaa omaisuutta – myös silloin kun poistoja ja varauksia ei verovuonna ole tehty – on täytettävä lomake 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista). Täytä tarvittaessa myös muut liitelomakkeet.

Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024