4 Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus (3059)

Tällä lomakkeella veroilmoituksen antaa

 • keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
 • asunto-osakeyhtiö
 • asunto-osuuskunta.

Ilmoita verkossa

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Voit antaa veroilmoituksen myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Saat tiedoston taloushallinto-ohjelmasta, jos ohjelmassa on tämä toiminnallisuus.

Lue lisää sähköisestä veroilmoituksesta

Milloin voi käyttää paperilomaketta?

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, erillistä lupaa ei tarvitse hakea eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä verovalvonnan yhteydessä.

Lähetä paperilomake osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

Ota huomioon, kun täytät veroilmoitusta

 • Jos aiot lähettää veroilmoituksen postitse, lomake kannattaa täyttää tietokoneella ennen kuin tulostat sen. On tärkeää, että täytät lomakkeen selkeästi, koska tiedot luetaan koneellisesti.
 • Täytä veroilmoituksen ensimmäinen sivu erityisen huolellisesti. Merkitse aina luku jompaankumpaan seuraavista kohdista osassa 3 ”Laskelma verotettavasta tulosta”:
  • kohtaan 6 ”Tulos”
  • kohtaan 9 ”Vahvistettava tappio”.
 • Asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön on merkittävä tuotot ja kulut kirjanpidon mukaisesti veroilmoituksen osaan 2. Ei riitä, että tuloslaskelman jäljennös on veroilmoituksen liitteenä.
 • Veroilmoitukseen on aina liitettävä jäljennös kirjanpitolain mukaisesta taseesta.
 • Jos yhteisöllä on ilmoitettavaa omaisuutta – myös silloin kun poistoja ja varauksia ei verovuonna ole tehty – on täytettävä lomake 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista). Täytä tarvittaessa myös muut liitelomakkeet.