Punktbeskattning

Punktskatter är indirekta skatter på konsumtion eller användning av vissa produkter. Punktskatter uppbärs av statsekonomiska skäl, men även bl.a. social- och hälsopolitiska mål samt miljö- och energipolitiska mål förknippas med dem. Punktskatter uppbärs både på produkter som har tillverkats i Finland och på produkter som införs till Finland.

Punktbeskattning är produktspecifik beskattning; skattebeloppet baserar sig på mängden produkter som konsumerats eller som frisläppts för skattebelagd konsumtion.

Punktskatterna är antingen harmoniserade genom direktiv eller nationella. Med harmonisering avses att produkterna är punktskattepliktiga inom hela EU och har en miniminivå. Om vissa punktskatter föreskrivs nationellt.

Du kan söka tillstånd till punktbeskattning, lämna in punktskattedeklarationer, registrera dig och betala punktskatter i den elektroniska tjänsten Punktskattedeklaration.

Öppna tjänsten Punktskattedeklaration

Uppskovsförfarande i punktbeskattning

Avfallsskatt och andra avgifter

Ålands särställning vid punktbeskattning