Punktskatt på läskedrycker – för vilka drycker ska man betala skatt och hur mycket?

Punktskatt på läskedrycker ska betalas av tillverkaren eller importören av läskedrycker. Punktskatt ska betalas när produkterna tas emot i Finland eller frisläpps för konsumtion från ett skattefritt lager.

Punktskatt på läskedrycker ska betalas för de drycker som har räknats upp i en tabell över punktskatt på läskedrycker.

Förhandsanmälan ska lämnas om läskedrycker

En förhandsanmälan ska lämnas till Skatteförvaltningen om import av nationellt punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion i en annan EU-medlemsstat. Förhandsanmälan ska lämnas om flyttningen av produkterna från en annan EU-medlemsstat inleds 1.1.2021 eller därefter.

Skyldigheten att lämna förhandsanmälan gäller bland annat läskedrycker och dryckesförpackningar.

Läs mer om förhandsanmälan

Du kan lämna en förhandsanmälan i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Skattepliktiga produkter

Punktskatt på läskedrycker ska betalas för exempelvis följande produkter:

 • vatten och saft
 • läskedrycker
 • öl som innehåller högst 0,5 volymprocent alkohol
 • cider som innehåller högst 1,2 volymprocent alkohol
 • koncentrat och pulver som är avsedda för tillverkning av drycker
 • vissa livsmedel för särskilda ändamål
 • sportdrycker 
 • smaksatta växtbaserade drycker som ersätter mjölk
 • växtbaserade drycker som ersätter mjölk och som innehåller socker över 4,8 g / 100 ml (t.ex. soja- och havredrycker).

Skattefria produkter

Punktskatt på läskedrycker behöver inte betalas för exempelvis följande produkter:

 • produkter som används för tillverkning av läskedrycker
 • produkter som används som råvaror vid industriell produktion av andra livsmedel
 • livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • modersmjölksersättningar och motsvarande produkter
 • barnmat
 • bantningspreparat
 • kosttillskott
 • läkemedel.

Hur mycket skatt ska man betala?

Punktskatt på läskedrycker betalas utifrån produktens nettovikt. Med nettovikt avses produktens vikt utan förpackning. Skattebeloppet påverkas av den produktgrupp till vilken drycken hör. Du ser produktgrupperna och skattebeloppet i tabellen över punktskatt på läskedrycker.

Kom ihåg att även deklarera och betala punktskatt på dryckesförpackningar.

Deklarera och betala skatter

Du kan deklarera och betala punktskatt på läskedrycker och dryckesförpackningar i MinSkatt.

Så här deklarerar och betalar du punktskatten på läskedrycker

Gå till MinSkatt

Punktskatt på på läskedrycker och dryckesförpackningar kan också deklareras på en pappersblankett.

Deklarationen får lämnas med en pappersblankett endast om det finns ett särskilt skäl till det. Det anses vara fråga om särskilda skäl i situationer där det rimligen inte kan krävas att skattedeklarationen lämnas in elektroniskt. En sådan situation är till exempel då elektronisk anmälning är omöjlig på grund av ett tekniskt hinder. Den särskilda orsaken behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen.

Alla deklarationsblanketter för punktskatt

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021