Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ändringar i företagsverksamheten

Om det sker ändringar i ett företags verksamhet ska företaget lämna uppgifter om många av dessa ändringar till både Skatteförvaltningen och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Dessa ändringar omfattar till exempel ändringar av räkenskapsperioden eller av adress- och kontaktuppgifterna.

Ändring av räkenskapsperioden

Läs närmare om ändring av räkenskapsperioden för olika företagsformer.

Ändring av företagsformen

Läs närmare om hur ändringen av företagsformen påverkar beskattningen.

Ändringar i kontaktuppgifter

Du kan göra adressändringar och anmäla andra ändringar i kontaktuppgifter och kommunikationsspråk enligt företagsformen med ändringsanmälan (YTJ).

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2020