Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Företags bilbeskattning

I Finland uppbärs bilskatt på alla de fordon som första gången registreras eller tas i bruk i Finland, dvs. person- och paketbilar, bussar (egen massa under 1 875 kilogram), motorcyklar och andra fordon i klass L (bl.a. fyrhjulingar).

Skattedeklaration ska lämnas i MinSkatt eller via Skatteförvaltningens tekniska gränssnitt (Vero API).

Lämna skattedeklaration i MinSkatt

Läs mer om hur man kan lämna skattedeklaration via tekniska gränssnitt (Vero API - teknisk guide)

Du kan kontrollera den förväntade handläggningstiden för bilskattedeklarationen.

Företagskunders förfarande vid skattedeklaration skiljer sig beroende på om företaget är en registrerat bilskatteombud eller inte. Ett företag som för in nya eller begagnade fordon i landet eller tillverkar fordon kan i bilbeskattningen verka som ett registrerat bilskatteombud.

Företag kan ansöka om att bli registrerat bilskatteombud i MinSkatt. Läs mera om ansökan

Nollskattesatsen

Den 1 januari 2022 trädde en lagändring i kraft enligt vilken bilskattesatsen är 0 för de person- och paketbilar som drivs uteslutande med el eller väte. Nollskattesatsen tillämpas på de el- och vätedrivna bilar som tagits i bruk den 1 oktober 2021 eller senare. 

I anslutning till lagändringen rättar vi den bilskatt som betalats på dessa cirka 3 000 bilar för tiden mellan den 1 oktober och 31 december 2021. Beloppet som återbetalas är sammanlagt cirka 4 miljoner euro. 

Behandlingen av rättelserna inleds under våren. Syftet är att behandla färdigt de flesta rättelser före utgången av juni 2022. 

Rättelserna gäller i första hand nya fordon där det registrerade ombudet vanligtvis har rätt att söka ändring i stället för den som köpt fordonet. Om nedsättningen av skatten gäller ett nyköpt fordon och nedsättningen inte har beaktats i samband med bilaffären, kan bilköparen fråga säljaren om återbetalning av den överdebiterade bilskatten. 

Skattefri användning av fordon i företagsverksamheten

Se mera om olika situationer av skattefri användning.

Anvisningar för betalning

Se mera om hur du kan betala bilskatten

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021