Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Småproducent av läskedrycker - lämna in anmälan som småproducent

Registreringen som småproducent av läskedrycker och dryckesförpackningar (de minimis-stödtagare) ska göras i MinSkatt. Registeruppgifterna ska till Skatteförvaltningen bekräftas som en ändring i registreringen i januari-februari varje år. Uppgifterna om stöd för år 2023 ska till exempel lämnas senast den 28 februari 2023.

Småtillverkare behöver inte betala punktskatt på läskedrycker men de ska registrera sig som småtillverkare hos Skatteförvaltningen. 

Registrera dig i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Vilka företag är småproducenter?

Ett företag är en småtillverkare av läskedrycker om det

  • under ett kalenderår har frisläppt högst 70 000 liter läskedryck för konsumtion
  • är juridiskt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare inom samma bransch.

Eftersom småproducenten inte är verksam under ett uppskovsförfarande anses dryckerna ha frisläppts för konsumtion efter att de blivit färdiga.

Om aktörerna i en företagskedja har samma FO-nummer ska man räkna ihop de mängder läskedryck som alla företag producerar. Den totala mängden påverkar om företaget betraktas som småproducent och om det måste betala punktskatt på läskedrycker.

Mängden dryck betyder färdig dryck. För de produkter som används för tillverkningen av dryckerna betalas punktskatt på läskedrycker enligt mängden färdig dryck. Om produktionen överstiger 70 000 liter ska punktskatt betalas för hela produktionsmängden.

Vid behov ska du lämna in en utredning av verksamheten

Skatteförvaltningen kan be småproducenten uppvisa en utredning av produktionsmängden och av att producenten är oberoende av andra producenter inom samma bransch.

Skattefriheten gäller även småtillverkare som är verksamma i utlandet. Då är det läskedrycksimportören som ska lämna in en utredning. 

Varför ska småtillverkare lämna en anmälan om stöd?

Skattefrihet för småskalig tillverkning är statligt stöd i enlighet med EU-lagstiftningen. Skatteförmånen betraktas dock som stöd av mindre betydelse enligt de minimis-förordningen. Totalbeloppet av stöd som beviljas ett företag får inte överstiga 200 000 euro under 3 på varandra följande skatteår.

Därför ska småtillverkaren anmäla sådant stöd till Skatteförvaltningen som företaget fått från andra myndigheter under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren.

Småtillverkaren får besked från Skatteförvaltning om det stöd som Skatteförvaltningen beviljat.

Läs mer om stöd av mindre betydelse dvs. de minimis-stöd (ANM)

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 30.12.2022