Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteperioder, deklarationsdagar och betalningsdagar i punktbeskattningen

För alla punktskattskyldiga är deklarations- och betalningsdagen för skatt den allmänna förfallodagen för skatter på eget initiativ, det vill säga den 12:e i kalendermånaden. Om detta datum är en lördag eller helgdag, kan deklarationen lämnas in och skatterna betalas ännu under följande vardag.

Tidtabellen för deklaration och betalning av punktskatter påverkas av om företaget är regelbundet eller sporadiskt skattskyldigt.

Skatteperioder och betalningsdagar för regelbundet skattskyldiga

Taulukossa kerrottu, kuinka säännöllisesti verovelvollisen verokausi vaikuttaa ilmoittamisen ja maksamisen aikatauluihin
Skatteperiod Deklarations- och betalningsdag

Kalendermånad

Gäller för punktskatt på alkohol, punktskatt på tobak, punktskatt på läskedrycker, punktskatt på dryckesförpackningar och punktskatt på energi, såsom punktskatt på elström och punktskatt på flytande bränslen.

Deklarera och betala punktskatt månatligen. Deklarations- och betalningsdagen är den 12:e eller den därpå följande vardagen i den andra månaden efter skatteperioden.

Exempel: Deklarera och betala punktskatt på alkoholdrycker för mars senast 12.5.

Kalenderkvartal

Gäller enbart för huvudman för avstjälpningsplats.

Deklarera och betala avfallsskatt med tre månaders mellanrum. Deklarations- och betalningsdagen är den 12:e eller den därpå följande vardagen i den andra månaden efter skatteperioden.

Exempel: Deklarera och betala avfallsskatt för januari–mars senast 12.5.

Kalendarår

Gäller för småskaliga elproducenter, småproducenter av biogas och småanvändare av bränntorv

Deklarera och betala elskatt en gång i året Deklarations- och betalningsdagen är den 12:e februari eller den därpå följande vardagen under året efter skatteperioden.

Exempel: Deklarera uppgifterna rörande år 2023 senast 12.2.2024.

Trots att också sporadisk verksamhet som hör till samma skatteslag utövats under samma skatteperiod, lämna in enbart en skattedeklaration om skatteslaget. Tidtabellen för deklarationen fastställs enligt den regelbundna verksamheten: lämna in deklarationen senast på den 12:e i den andra månaden efter skatteperioden.

Exempel: En godkänd upplagshavare av alkohol och alkoholdrycker tar under skatteperioden 01/2023 emot ett provparti viner som frisläppts för konsumtion i en annan EU-medlemsstat. Den godkända upplagshavaren kan lämna in skattedeklarationen för skatteperioden 01/2023  12.3.2023 och i sin skattedeklaration inkludera uppgifter om såväl den regelbundna som den sporadiska verksamheten, det vill säga också de viner som ingått i provpartiet.

Skatteperioder och betalningsdagar för sporadiskt skattskyldiga

Taulukossa kerrottu, kuinka satunnaisesti verovelvollisen verokausi vaikuttaa ilmoittamisen ja maksamisen aikatauluihin
Skatteperiod Deklarations- och betalningsdag

Kalendarmånad

Gäller för punktskatt på alkohol, punktskatt på tobak, punktskatt på dryckesförpackningar, punktskatt på läskedrycker, punktskatt på elström och punktskatt på bränsle.

Deklarera och betala punktskatt för de månader under vilka verksamhet som omfattas av punktskatt utövats. Deklarations- och betalningsdagen är den 12:e eller den därpå följande vardagen i månaden efter skatteperioden.

Exempel: Deklarera och betala punktskatt på läskedrycker för mars senast 12.4.

 

Sidan har senast uppdaterats 17.3.2022